Vláda schválila dokument, ktorého cieľom je vytvoriť dlhodobý a systémový plán na rozvoj kultúry

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) – Vláda na rokovaní v Stropkove odobrila koncepciu Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030.

Primárnym cieľom dokumentu je vytvoriť dlhodobý a systémový plán na rozvoj kultúry a dostať ju tak do popredia spoločenského záujmu vo všetkých kútoch Slovenska.

Zlepšenie kvality verejných knižníc

Ministerstvo kultúry chce dosiahnuť túto zmenu hlavne posilnením regionálnej kultúry, jasnejším stanovením priorít a vyčlením väčšieho množstva finančných prostriedkov pre kultúru.

Koncepcia z dielne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vychádza z programového vyhlásenia vlády podporiť a vytvoriť podmienky pre ochranu, podporu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Barbora Palovičová.

Medzi hlavné priority ministerstva patrí zlepšenie kvality verejných knižníc, vytvorenie legislatívneho rámca na zabezpečenie rozvoja kultúry národnostných menšín, vytvorenie nástrojov na koordináciu a optimalizáciu výkonu odborných činností regionálnych kultúrnych inštitúcií, rozšírenie regionálnych aktivít rezortných organizácií a intenzifikácia ochrany pamiatkového fondu.

Lepšie odmeny pre pracovníkov v kultúre

Cieľom je aj posilniť kultúrne centrá, aby sa stali skutočným príťažlivým miestom na vzdelávanie, vytváranie kultúrneho prostredia a hrdosti občanov nášho štátu. Koncepcia zároveň poukazuje, že kultúrny rozvoj nie je možný za súčasnej finančnej poddimenzovanosti kultúrneho odvetvia. Dokument preto prízvukuje nevyhnutnosť lepšieho finančného ohodnotenia všetkých pracovníkov v kultúre, lepšie využitie európskych podporných finančných nástrojov a grantových a podporných programov, zvýšenie rozpočtu grantov na podporu regionálnej kultúry a na kultúru národnostných menšín, ako aj vyššie finančné prostriedky pre dotačné programy ministerstva kultúry.

Koncepcia slúži ako podklad k vytvoreniu komplexnej Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030, ktorú vláda vo svojom uznesení uložila ministerstvu kultúry predložiť do 31. decembra 2020. Konkrétne ustanovenia, vrátane finančného zabezpečenia, budú tak špecifikované až v samotnej Stratégii. „Koncepcia mapuje súčasný stav, najmä silné a slabé stránky problematiky a ponúka súhrn návrhov, opatrení a cieľov, ktoré budú v stratégii rozpracované odborníkmi,“ vyhlásila ministerka Ľubica Laššáková.

Viac k témam: Ministerstvo kultúry SR, Vláda SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Vláda schválila dokument, ktorého cieľom je vytvoriť dlhodobý a systémový plán na rozvoj kultúry © SITA Všetky práva vyhradené.