Domov Správy Slovensko Vláda schválila preverovanie bezúhonnosti držiteľov zbrojných preukazov v päťročných intervaloch

Vláda schválila preverovanie bezúhonnosti držiteľov zbrojných preukazov v päťročných intervaloch

19.5.2021 (Webnoviny.sk) – Doba platnosti zbrojného preukazu ostáva 10 rokov, pričom raz za päť rokov sa bude preverovať bezúhonnosť a spoľahlivosť držiteľa i to, či má platný pobyt na území SR. Vyplýva to z novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú v stredu odobrila vláda.

Ministerstvo vnútra ešte minulý rok na jeseň navrhovalo skrátiť platnosť preukazov na päť rokov. Účelom zmeny je podľa rezortu adaptácia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2017 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní.

Niektoré zbrane prekategorizujú

Jednou z požiadaviek smernice je, aby sa preskúmavali podmienky na udelenie výnimky a povolenia na držbu zbraní v intervaloch nepresahujúcich päť rokov.

Súčasťou návrhu je aj zámer prekategorizovať niektoré zbrane na zbrane kategórie A, teda zakázané.

„Cieľom návrhu zákona je dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní a ich hlavných častí v rámci Európskej únie (EÚ) na jednej strane a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami na druhej strane. Týmto návrhom zákona sa prijímajú primeraným spôsobom legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s teroristickými útokmi,“ konštatuje ministerstvo vnútra.

Podľa novely by sa mali niektoré zbrane, ktoré sú momentálne zaradené v iných kategóriách, zaradiť do kategórie A, teda medzi zbrane zakázané.

Prístup do informačného systému zbraní

„Ide o zbrane, ktoré sú podľa smernice najnebezpečnejšie a je u nich najväčšia pravdepodobnosť zneužitia na trestnú činnosť, najmä teroristické útoky. Ide napríklad o zbrane so zásobníkmi s veľkou kapacitou, teda na 10, respektíve 20 nábojov,“ uvádza ministerstvo.

Novela tiež navrhuje, aby sa zbrane kategórie A, B (krátke opakovacie palné zbrane alebo krátke samonabíjacie palné zbrane) a C (napríklad dlhé jednovýstrelové alebo viacvýstrelové palné zbrane), ktoré boli upravené na kategóriu D (zbrane prerobené za účelom používania na cvičnú streľbu, pre zábavu alebo rekonštrukcie bojov), ponechali v ich pôvodných kategóriách z dôvodu, že tieto zbrane boli jednoduchou úpravou opätovne sfunkčnené a použité pri teroristických činoch v zahraničí.

Ministerstvo tiež navrhlo napríklad zabezpečiť online prístup do informačného systému zbraní, streliva a strelníc MV SR prostredníctvom elektronických služieb pre občanov a podnikateľov na úseku zbraní a streliva.

Ten má zabezpečiť oprávneným subjektom prístup do informačného systému, ktorý zaznamenáva všetky informácie týkajúce sa strelných zbraní a ich držiteľov, ktoré sú potrebné na ich evidenciu.

V prípade schválenia parlamentom by novela mala nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2021.

Viac k témam: zbrane, zbrojný preukaz
Zdroj: Webnoviny.sk – Vláda schválila preverovanie bezúhonnosti držiteľov zbrojných preukazov v päťročných intervaloch © SITA Všetky práva vyhradené.

Žiadne komentáre

Exit mobile version