Vyhlasujeme 6. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma

8.1.2021 (Webnoviny.sk) – Poisťovňa KOOPERATIVA poskytne takmer 27 000 EUR na vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách. Vzhľadom na situácie, akým čelia mnohé deti a mladí ľudia v ostatných mesiacoch, sa prioritou 6.ročníka grantového programu stáva pomoc deťom a mladým ľuďom v krízových situáciách, prevencia rizikového správania detí a mládeže, predchádzanie ohrozeniam a násiliu, ako aj bezpečnosť v online priestore. “Finančnú podporu získajú projekty, ktoré zmysluplne prispejú k zvýšeniu bezpečnosti detí a mladých ľudí, ktorí sú z dôvodu pandémie vystavení zvýšenému riziku domáceho násilia ako aj nebezpečenstvu v online priestore,” vysvetľuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA, Ing. Vladimír Bakeš, PhD.

Grantový program poisťovne KOOPERATIVA Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách. Počas prvých piatich ročníkov grantového programu sa podarilo podporiť 109 projektov z celého Slovenska. “Máme veľkú radosť z tejto spolupráce. Máloktorá firma je ochotná aktívne počúvať a porozumieť problematike do hĺbky. Poisťovňa KOOPERATIVA sa však rozhodla dlhodobo a strategicky rozvíjať tému bezpečného prostredia, a práve preto je tento program taký prínosný,” hovorí Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

Finančný príspevok do výšky 2000 € získajú projekty, ktoré prispievajú k bezpečnému prostrediu pre deti a mladých ľudí, rozvíjajú sebaúctu, sebavedomie detí, vzájomný rešpekt detí a dospelých, a zapájajú mladú generáciu do plánovania a vytvárania bezpečného prostredia.

“Práve teraz je podpora budovania bezpečného prostredia dôležitejšia, ako kedykoľvek predtým. Deti a mladí ľudia sú vystavení nezvyčajnej situácii, preto sa potrebujú mať o koho oprieť. Pomocou projektov chceme vytvárať prostredie, kde sa deti a mladí ľudia budú cítiť slobodne a vzájomne sa budú rešpektovať,” dodáva riaditeľ NDS Ondrej Gallo.

Grant môžu získať občianske združenia, školy, samosprávy, neziskové organizácie, materské a  komunitné centrá, ktoré:

rešpektujú vývojové potreby detí a prispievajú k zvyšovaniu kvality života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí
podporujú participáciu detí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom, v ktorých sa navzájom učia spoločne vytvoriť bezpečné prostredie
prepájajú komunitu v tvorbe bezpečného prostredia
podporujú pocit súdržnosti, spolupatričnosti a identity detí a mladých ľudí v komunite
venujú sa téme prevencie rizikového správania detí a mladých ľudí, vrátane bezpečnosti v online priestore
venujú sa téme prevencie domáceho násilia

O grant je možné požiadať prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk.

Dôležité termíny:

31. január 2021: uzávierka prijímania žiadostí (konzultácie, príprava a odosielanie žiadostí )
18. január 2021: 1-dňový online workshop pre záujemcov o grant
1. február – 14. február 2021: hodnotenie žiadostí
25. február 2021: vyhlásenie (úspešných) a podporených projektov
marec – august 2021: realizácia projektov

Ambíciou poisťovne KOOPERATIVA je vytvoriť najväčší nadačný fond zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2015 do Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovňa vložila viac ako 583 000 €. Z neho boli podporené aktivity v grantových programoch Športujem rád a bezpečne a Bezpečne doma, bezpečne v komunite, vzdelávacie aktivity a rozvoj podporených organizácií.

Viac informácií o Nadačnom fonde Deti v bezpečí a grantovom programe Bezpečne v komunite, bezpečne doma, nájdete na www.nds.sk.

Informačný servis

Viac k témam: bezpečne doma, Bezpečne v komunite, grant, grantový program, Kooperativa, Nadácia pre deti Slovenska, NDS, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Vyhlasujeme 6. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma © SITA Všetky práva vyhradené.