Za 19 rokov podporilo ministerstvo obnovu státisícok bytov a výstavbu stoviek rodinných domov

29.12.2020 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo dopravy a výstavby od roku 2000 do roku 2019 podporilo obnovu 451 100 bytov a obnovu i výstavbu 568 rodinných domov prostredníctvom zvýhodnených úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácii rezortu sumou prevyšujúcou 1,4 mld. eur. Časť týchto zdrojov pochádzala aj zo zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Z tejto čiastky úvermi ŠFRB bola podporená obnova vyše 250-tisíc budov vo výške 1,155 mld. eur. Prostredníctvom úverov v rámci vládneho programu zameraného na zatepľovanie v rokoch 2009 až 2014 bolo podporených 30 317 bytov a 51 rodinných domov vo výške 133,8 mil. eur.

V rokoch 2016 až 2019 rezort poskytol príspevok na zateplenie 173 rodinných domov vo výške 1,14 mil. eur. Ako ďalej uviedla pre agentúru SITA štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby Katarína Bruncková, rezort poskytol minulý rok príspevok na 316 rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie v celkovej sume prevyšujúcej 2,5 mil. eur.

Do roku 2030 predstavuje obnova fondu budov na Slovensku podľa štátnej tajomníčky jeden z najdôležitejších nástrojov možnej úspory energie.

Pozitívny vplyv na životné prostredie

“Realizácia daných opatrení bude mať nielen pozitívny vplyv na životné prostredie, ale aj pozitívny ekonomický vplyv – pozitívny vplyv sa prejaví na hrubom domácom produkte, príjmoch verejných financií, ale aj na tvorbe nových pracovných miest,” dodala Katarína Bruncková s tým, že cieľom rezortu je do roku 2050 premeniť vyše 80 percent existujúcich budov na vysoko energeticky efektívne a dekarbonizované budovy.

Aktuálne rezort pripravuje návrh Dlhodobej stratégie obnovy budov, ktorá je predpokladom, aby Slovensko mohlo čerpať európske štrukturálne a investične fondy do oblasti obnovy.

Analyzuje aj možnosti ako zatraktívniť existujúce nástroje špecificky v oblasti obnovy bytových a rodinných budov s cieľom motivovať vlastníkov k obnove.

Zároveň sa diskutuje o podobe budúceho programového obdobia, ako aj plánu obnovy. “V oboch prípadoch sa ministerstvo dopravy a výstavby snaží presadzovať obnovu budov ako jednu z priorít,” podotkla Katarína Bruncková.

Zníženie energetickej náročnosti

Ministerstvo bude žiadať financie z plánu obnovy na projekty, ktoré sú zelené a sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti. Najväčšiu časť zdrojov, a to 300 miliónov eur by chceli použiť na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov.

Tých je na Slovensku viac ako milión a väčšina je staršia ako 30 rokov. K prioritám rezortu patrí aj obnova historických a pamiatkovo chránených budov, na ktorú by podľa ich názoru malo ísť 120 miliónov eur.

„V tejto oblasti intenzívne komunikujeme s Ministerstvom kultúry SR. Cieľom je celková reforma prístupu štátu k obnove týchto budov, ich pasportizácia a navrhnutie metodiky a postupov pre ich obnovu,“ dodala Katarína Bruncková.

Hĺbková obnova verejných budov

Nemenej dôležitými prioritami pre rezort sú aj hĺbková obnova verejných budov, kde má Slovensko výrazné rezervy, ako aj obnova zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel tzv. brownfieldov.

Ministerstvo na tieto účely mieni požiadať z plánu obnovy 250 miliónov eur. V tejto oblasti doteraz neexitoval systematický prístup štátu a z pohľadu rezortu je najvyšší čas to zmeniť.

“V akej podobe a s akými finančnými alokáciami sa naše návrhy dostanú do plánu obnovy, bude predmetom budúcich diskusií. Ale ministerstvo dopravy a výstavby sa bude v maximálnej možnej miere snažiť o ich presadenie,” podotkla štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Viac k témam: obnova budov
Zdroj: Webnoviny.sk – Za 19 rokov podporilo ministerstvo obnovu státisícok bytov a výstavbu stoviek rodinných domov © SITA Všetky práva vyhradené.