Nakupujete zo zahraničia? Zásielky zo štátov mimo Európskej únie budú podliehať DPH!

Od 1. júla budúceho roka sa zruší oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze zásielok z tretích štátov mimo Európskej únie, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú vo štvrtok schválila Národná rada SR.

Narušenie hospodárskej súťaže

Toto oslobodenie totiž podľa ministerstva financií narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v Európskej únii a mimo Európskej únie.

Novela zákona tiež prináša zásadné zmeny pri uplatňovaní DPH pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Zmeny sa týkajú hlavne tzv. zásielkového predaja tovaru a dovozu malých zásielok z tzv. tretích štátov mimo Európskej únie.

Ako uvádza rezort financií, finančná správa nemá k dispozícii dáta o objeme a cene zásielok z tretích štátov, ktoré dnes podliehajú oslobodeniu od dane. Podľa odhadu Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR by zrušenie oslobodenia od DPH pri zásielkach z tretích štátov mohlo do nášho štátneho rozpočtu v budúcom roku priniesť 11 miliónov eur.

„Na základe toho však nie je možné konštatovať tento negatívny vplyv v plnom rozsahu na domácnosti, pretože tento údaj nediferencuje kupujúcich na fyzické a právnické osoby,“ upozornilo ministerstvo.

Prečítajte si: Ako predávať na ebay-i?

Nové osobitné úpravy

Podľa schválenej novely sa významne posilnia nástroje a opatrenia pre výber dane pri cezhraničných obchodoch. Rozšíria sa dobrovoľné osobitné úpravy uplatňovania dane pri digitálnych službách poskytovaných nezdaniteľným osobám aj na iné služby.

„Taktiež sa zavedú nové osobitné úpravy pre predaj tovaru na diaľku a možnosť predkladať tovar colným orgánom na jeho colné odbavenie v rámci osobitnej úpravy pre priznávanie a platbu dane pri dovoze,“ uviedlo ministerstvo financií. Významnou súčasťou týchto nových opatrení je súbor pravidiel a povinností pri dodaní tovaru prostredníctvom elektronických platforiem.

Novelou zákona o DPH sa definuje predaj tovaru na diaľku, a to predaj tovaru v rámci EÚ, ako aj predaj tovaru dovážaného z tretích území alebo tretích krajín. Menia sa aj pravidlá pre určenie miesta dodania takého tovaru.

Miestom dodania tovaru predávaného na diaľku bude ten členský štát únie, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí.

Zdroj: Webnoviny.sk – Zásielky zo štátov mimo Európskej únie do hodnoty 22 eur budú podliehať DPH © SITA Všetky práva vyhradené.