Domov Správy Slovensko Žilinka odmieta tvrdenia, že by obhajoval sovietsku okupáciu z roku 1968

Žilinka odmieta tvrdenia, že by obhajoval sovietsku okupáciu z roku 1968

14.2.2022 (Webnoviny.sk) – Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa ohradzuje voči tvrdeniam, že spodobnením návrhu Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických a Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR zneuctil a zhanobil pamiatku obetí, alebo sa vysmial obetiam invázie z roku 1968.

Útočiť za každú cenu

Ako napísal na sociálnej sieti, autori takýchto výrokov buď vôbec nečítali text jeho plánovaného vystúpenia v parlamente, alebo cielene podsúvajú verejnosti tvrdenie, ktoré nemá žiadnu oporu v texte vystúpenia. Cieľom takéhoto konania je podľa Žilinku „útočiť za každú cenu na generálneho prokurátora SR“.

Viac o téme: Obranná dohoda USA a Slovenska

„V časti venovanej Zmluve som totiž len citoval niektoré jej články, vzťahujúce sa na suverenitu, ako je nezasahovanie do vnútorných záležitostí, povinnosť zachovávať právny poriadok ČSSR, jurisdikciu a pôsobnosť jej orgánov so záverom, že takáto právna úprava bola nepochybne výhodnejšia (v zmysle jasnejšia a jednoznačnejšia), ako tá, ktorá bola poslancom predkladaná na odsúhlasenie,“ uviedol Žilinka.

Inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR

Podľa neho išlo o záver výlučne z pohľadu formálno-právneho, bez ohľadu na faktické dodržiavanie jednotlivých článkov Zmluvy, v kontexte právnych nedostatkov a z nich plynúcich možných dopadov predkladaného dojednaného textu Dohody.

„Text môjho vystúpenia neobsahoval jedinú zmienku a ani slová, z ktorých by bolo možné, a to ani nepriamo, vyvodzovať, že inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR v roku 1968 považujem za správnu, či z ktorých by bolo možné vyvodzovať neúctu k pamiatke obetí invázie,“ zdôraznil generálny prokurátor.

Zároveň pripomenul, že zmluvu o pobyte sovietskych vojsk celkom jednoznačne označuje ako „okupačnú“.

Právo vyžaduje jasnosť pojmov

Podľa Žilinku môžeme mať na rôzne právne otázky rozdielne názory, mali by sme však byť schopní názory druhých nielen počúvať, ale v prípade odlišného názoru sa aj slušným, odborným a korektným spôsobom s nimi vyrovnať.

„Právo vyžaduje jasnosť pojmov, a preto dohody a zmluvy musia byť formulované tak, aby vylučovali alebo aspoň minimalizovali možnosť sporov. Inak povedané, musia byť jednoznačné,“ uviedol.

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní a obsah vystúpenia, s ktorým mienil vystúpiť v Národnej rade SR, preto treba podľa Žilinku chápať len a výlučne ako snahu prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa, v záujme ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Generálna prokuratúra SR uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní k obrannej dohode s USA 35 zásadných pripomienok a navrhla dokument odmietnuť ako celok. K odmietnutiu dohody chcel Žilinka vyzvať poslancov aj v rámci svojho vystúpenia v parlamente. To mu však nakoniec zákonodarcovia neumožnili.

Viac k témam: Generálny prokurátor, obranná dohoda USA a Slovenska
Zdroj: Webnoviny.sk – Žilinka odmieta tvrdenia, že by obhajoval sovietsku okupáciu z roku 1968 © SITA Všetky práva vyhradené.

Žiadne komentáre

Exit mobile version