Chcete pre nás písať? Máte pre nás nápady či inšpiratívne tipy? Napíšte nám na redakcia@akcnezeny.sk 
Odpovie vám zodpovedná redaktorka: Alexandra Vrábelová

Hlavná redaktorka: 
Alexandra Vrábelová
 
Redaktorky: 
Kristína Majerová
Martina Beňová
Kristína Filová
Klaudia Bencúrová
Robert Bosák

Názov a sídlo vydavateľa: Akčné ženy, o.z.
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Šafárikova trieda 288/13, 040 11 Košice 11

Periodicita: denne

Páči sa vám naša práca a chceli by ste vytvoriť mediálnu kampaň na mieru?
Spolupracujte s nami. Napíš nám e-mail. Komunikáciu na mieru vám vytvorí náš obchodný tím. 

Naše fakturačné údaje sú: 

Názov: Akčné ženy, o.z.
IČO: 51165996
DIČ: 2120729578
IČ DPH: SK2120729578
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Šafárikova trieda 288/13, 040 11 Košice 11
Číslo nášho účtu: IBAN SK17 0900 0000 0051 4206 7473