10 % najbohatších ľudí sveta spotrebuje skoro polovicu všetkej energie

0
10 % najbohatších ľudí sveta spotrebuje skoro polovicu všetkej energie

Popredné svetové inštitúcie už roky upozorňujú na potrebu šetrnejšieho životného štýlu. Podľa štúdií, s ktorými opakovane prichádzajú, by tak mali urobiť hlavne ľudia z elity najbohatších. Časť z nich sa totiž podieľa na produkcii najväčšieho objemu emisií a tiež zodpovedá za obrovské množstvo spotrebovanej energie.

Na výrazné znečisťovanie planéty zo strany najbohatšej skupiny ľudí upozornila OSN. Práve jeden z jej programov, konkrétne Program OSN na ochranu životného prostredia (UNEP), sa už tradične zaoberá dopadmi životnej úrovne ľudí na planétu a klimatické zmeny. V jednej zo svojich najnovších správ skúmal, ktoré skupiny populácie majú na svedomí najviac emisií a kto z nich spotrebúva najviac energie. Výsledky nepriniesli žiadne prekvapenie. Aj tentoraz si to odniesli tí najbohatší.

Foto: www.pixabay.com

10 % najlepšie zarábajúcich spotrebuje až 45 % energie

Najbohatšia skupina obyvateľstva sa nie po prvýkrát ukázala ako hlavný vinník vo viacerých ukazovateľoch, ktoré hodnotia dopady životnej úrovne ľudstva na planétu. Jedným z nich je podiel spotrebovanej energie z jej celkového vyrobeného množstva. Až 45 % všetkej energie totiž spotrebuje 10 % ľudí s najvyššími zárobkami. V porovnaní s 10 % podielom, za ktorý zodpovedá chudobnejšia polovica ľudstva, to potvrdzuje obrovský nepomer medzi spotrebou najbohatšej elity a zvyškom obyvateľstva.

V oblasti leteckej dopravy je tento podiel ešte o 30 % vyšší

Rozdiely medzi najbohatšími a chudobnejšou časťou populácie sú ešte o niečo priepastnejšie v konkrétnych oblastiach. Ukážkovým príkladom je letecká doprava, v ktorej sa pomyselné nožnice medzi bohatými a chudobnými otvárajú najviac. Svedčí o tom aj výsledok zo štúdie OSN, podľa ktorej 10 % najlepšie zarábajúcich ľudí sveta spotrebúva 75 % všetkej energie minutej na účely prevádzky lietadiel. S tým automaticky klesol podiel energie spotrebovanej chudobnejšou polovicou, ktorá zodpovedá za 5 % z jej celkového objemu.

1 % najbohatších produkuje viac emisií ako 50 % ľudstva

Vysokým podielom spotreby energie sa dopady životnej úrovne najbohatšej skupiny ľudstva na planétu zďaleka nekončia. Samostatnou kapitolou je podiel emisií, ktorý na nich pripadá. V tomto ukazovateli sú nedávno zverejnené čísla ešte alarmujúcejšie. Len 1 % najbohatších ľudí totiž ročne vyprodukuje vyše 2x toľko emisií ako chudobnejšia polovica celej svetovej populácie. Hlavným dôvodom je vysoký životný štandard tejto skupiny, ktorý nezvyšuje iba spotrebu energie, ale takisto vytvára značnú uhlíkovú stopu.

Uhlíková stopa bohatých by mala klesnúť aspoň o desatinu

Autori štúdie neprinášajú iba alarmujúce čísla poukazujúce na dopady nákladného životného štýlu. Súčasťou jej obsahu sú aj prognózy, ktoré odhadujú, ako sa môžu ďalekosiahle dopady znižovať. Výraznou mierou by k tomu prispelo postupné znižovanie uhlíkovej stopy zo strany najlepšie zarábajúcich ľudí. Badateľné výsledky by prinieslo, ak by každý z členov tejto časti populácie znížil produkciu emisií aspoň o 10 %. V prepočte na obyvateľa to vychádza zhruba 2,5 t za rok. V takom prípadeby mohla chudobnejšia polovica populácie zvýšiť počet emisií na hlavu aj trojnásobne bez toho, aby to zhoršilo súčasnú situáciu.

Klimatické zmeny môžu byť jedným z hlavných faktorov, ktoré majú už v blízkej budúcnosti prehlbovať chudobu. Ich čiastočné spomalenie by mohlo spočívať práve v znižovaní spotreby a emisií zo strany najbohatších. Tým by sa začali znižovať priepastné rozdiely medzi hŕstkou bohatých a zvyškom sveta, čo by umožnilo lepšiu dostupnosť energií a s tým spojený lepší aj komfortnejší život pre chudobnejšie vrstvy vo vybraných svetových regiónoch.    

Zdroj foto na titulke: www.pixabay.com

Prečítajte si aj: 13 vecí, o ktorých ste netušili, že sa dajú recyklovať

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu