Ako nízke sebavedomie ovplyvňuje životy dievčat a mladých žien?

0
Ako nízke sebavedomie ovplyvňuje životy dievčat a mladých žien?

Byť dievčaťom alebo mladou ženou je v dnešnom svete výzva. To, že sa snažíme prispôsobiť sa tlaku priateľov, sociálnych sietí a celebrít, alebo vlastným pocitom, ľahko otrasú našou sedôverou.

Už je to pár rokov, čo spoločnosť Dove zverejnila svoju správu o globálnej kráse a sebavedomí dievčat. Správa, ktorá viedla rozhovory s viac ako 5 000 dievčatami vo veku 10 až 17 rokov v 14 krajinách, priniesla niekoľko alarmujúcich štatistík. Zistilo sa, že iba 46 % dievčat na celom svete malo vysokú sebaúctu, zatiaľ čo v Spojenom kráľovstve bolo toto číslo ešte nižšie (39 %).

Ešte znepokojujúcejšie je vidieť, ako nízke sebavedomie ovplyvňuje životy a blaho dievčat a mladých žien: sedem z 10 dievčat (deväť z 10 v Spojenom kráľovstve) s nízkou telesnou sebaúctou povedalo vedcom, že sa vyhýbali jedlu alebo inak ohrozovali svoje zdravie. Až 8 z 10 (a dokonca 9 z 10 v Spojenom kráľovstve) uviedlo, že sa vyhýbajú stretávaniu sa s priateľmi a rodinou alebo skúšaniu tímu alebo klubu.

Prečo je to pre mladých taký veľký problém?

Ako väčšina zložitých problémov, určite existuje nekonečné množstvo dôvodov, prečo niekomu chýba sebaúcta alebo má problémy so sebadôverou. Keďže sociálne siete naďalej zohrávajú ústrednú úlohu v živote dievčat a mladých žien, často sa uvádzajú ako dôvod nízkeho sebavedomia.

Keď sme sa mladých dievčat spýtali, aké sú podľa nich hlavné problémy, ktorým dnes dievčatá a mladé ženy čelia, 10 zo 16 (62 %) uviedlo „sociálne siete“, „tlak sociálnych sietí“ alebo „závislosť od sociálnych sietí“.

Prečítajte si: Ako sa popasovať s nízkym sebavedomím?

Sebahodnotu mladých ľudí však neovplyvňuje len telesný obraz: stres zo skúšky je ďalším veľkým problémom, pričom Childline uvádza, že 3 135 poradenských sedení o strese zo skúšky v roku 2016/17 – nárast o 11 % za posledné 2 roky.

unsplash.com

Čo sa s tým dá urobiť?

Na životy dievčat a mladých žien môže mať pozitívny vplyv množstvo faktorov, ktoré im umožňujú naplno využiť svoj potenciál. Tu je niekoľko kľúčových faktorov, ktoré prispievajú k ich pohode a úspechu:

1. Prístup ku vzdelaniu

Rozhodujúci význam má poskytnúť dievčatám a mladým ženám rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Vzdelanie ich vybavuje vedomosťami, zručnosťami a sebadôverou, čo im umožňuje sledovať svoje ciele, robiť informované rozhodnutia a aktívne sa zapájať do spoločnosti.

2. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia

Podpora rodovej rovnosti a posilnenie postavenia dievčat a mladých žien zahŕňa boj proti škodlivým stereotypom, podporu ich zastupovania a zabezpečenie rovnakých príležitostí vo všetkých aspektoch života vrátane vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a ekonomickej účasti.

3. Podporujúca rodina a komunita

Podporujúce rodinné a komunitné prostredie zohráva významnú úlohu vo vývoji dievčat a mladých žien. Povzbudzovanie, pozitívne vzory a prístup k zdrojom môžu zvýšiť ich sebavedomie a motiváciu.

4. Mentorstvo a vzory

Prístup k mentorom a pozitívnym vzorom môže inšpirovať a viesť dievčatá a mladé ženy v ich osobných a profesionálnych aktivitách. Mentorstvo poskytuje cennú podporu a pomáha budovať dôveru v ich schopnosti.

unsplash.com

5. Zdravie a pohoda

Zabezpečenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, výžive a podpore duševného zdravia je životne dôležité pre ich celkovú pohodu. Zdravé dievčatá a mladé ženy sú lepšie vybavené na dosahovanie svojich cieľov a prispievanie do svojich komunít.

10 spôspbov ako zlepšiť vnímanie svojho tela – body positivity

6. Finančné začlenenie a ekonomické príležitosti

Poskytovanie ekonomických príležitostí a vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti umožňuje dievčatám a mladým ženám dosiahnuť ekonomickú nezávislosť a prijímať informované finančné rozhodnutia.

7. Bezpečné a inkluzívne priestory

Vytváranie bezpečných a inkluzívnych priestorov, online aj offline, podporuje pocit spolupatričnosti a podporuje aktívnu účasť na rôznych aktivitách a diskusiách.

8. Prístup k technológiám a digitálnej gramotnosti

Vybavenie dievčat a mladých žien digitálnymi zručnosťami a prístupom k technológiám otvára nové možnosti vzdelávania, komunikácie a ekonomických príležitostí.

9. Zastúpenie vo vedení a rozhodovaní

Povzbudzovanie dievčat a mladých žien, aby sa podieľali na vedúcich úlohách a rozhodovacích procesoch, podporuje ich aktívnu angažovanosť pri formovaní ich komunít a spoločnosti ako celku.

Keď sa tieto faktory podporia, dievčatá a mladé ženy sú lepšie vybavené na to, aby prekonávali bariéry, napĺňali svoje túžby a pozitívne prispievali svojim rodinám, komunitám a spoločnosti.

girlsfriendlysociety.org.uk

žiadne príspevky na zobrazenie