Diaľničná sieť na Slovensku stále rastie! Ako je na tom ich výstavba?

0
Diaľničná sieť na Slovensku stále rastie! Ako je na tom ich výstavba?

Diaľnice na Slovensku sú tak často rozoberanou témou, že sa stali aj súčasťou viacerých vtipov. Ale ako je to s nimi v skutočnosti?

V článku sa bližšie pozrieme na aktuálny stav diaľnic na Slovensku, na ich plánovanú výstavbu a zhrnieme si aj dôležité informácie o diaľničných známkach.

Diaľnice a rýchlostné cesty na slovensku

Na Slovensku máme 2 typy spoplatnených ciest:
1. diaľnice
2. rýchlostné cesty

Diaľnice a rýchlostné cesty sa označujú ako vymedzené úseky ciest. Sieť vymedzených úsekov ciest stanovuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vymedzené úseky ciest sú označené ako diaľnice D1, D2, D3 a D4 a rýchlostné cesty R1 – R8. Tieto úseky je možné užívať až po úhrade diaľničnej známky.

Diaľničné známky

Do 1.12.2015 sa u nás využívali diaľničné nálepky. Po tomto dátume došlo k elektronizácii systému a papierové diaľničné nálepky nahradili elektronické diaľničné známky (takzvaný elektronický systém výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vybranej rýchlostnej cestnej infraštruktúry).

Diaľničná známka sa dá zakúpiť online, na benzínových pumpách, hraničných priechodoch, na poštách a vo vybraných autoservisoch.

Platnosť diaľničnej známky

Na Slovensku je možné zakúpiť (pre vozidlá do 3,5 tony) elektronické diaľničné známky s platnosťou:
● s 10-dňovou
● s 30-dňovou
● s 365-dňovou
● s ročnou

10-dňová diaľničná známka platí 10 dní (vrátane dňa zakúpenia) a kúpite ju za 10 €. 30-dňová známka stojí 14 €.
Ročná diaľničná známka je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Jej cena je 50 €.
365-dňová diaľničná známka platí presne 365 dní odo dňa zakúpenia. Jej cena je rovnaká, ako cena ročnej známky (50 €).

foto: pixabay.com

Aký je rozdiel medzi diaľnicou a rýchlostnou cestou?

● Hlavný rozdiel medzi diaľnicou a rýchlostnou cestou je ten, že majú iné technické parametre:
○ Na diaľniciach sú širšie jazdné pruhy a tiež širšie odstavné pruhy.
○ Na rýchlostnej ceste sú zákruty s menšími polomermi a trochu prudšie stúpania.
● Pre diaľnicu aj pre rýchlostnú cestu platí rovnaká maximálna povolená rýchlosť: 130 km/h.
● Čo sa týka minimálnej rýchlosti, pre obe platí 80 km/h.
● Diaľnice sa označujú symbolom D (+ príslušné číslo).
● Rýchlostné cesty sú označené symbolom R (+ číslo).

Aktuálny stav diaľnic na slovensku

Na Slovensku sú 4 hlavné diaľnice. Najdlhšia a zároveň aj najvýznamnejšia z nich je D1. Naša najkratšia diaľnica je diaľnica D4, no napriek tomu je do nej treba investovať viac peňazí.

Zoznam diaľnic na Slovensku

Diaľničnú sieť na Slovensku tvoria tieto diaľnice:
● D1 – začína v Bratislave a po dokončení bude viesť až ku štátnej hranici SK/Ukrajina
● D2 – spája štátnu hranicu SK/CZ a SK/HU
● D3 – vedie zo Žiliny ku štátnej hranici SK/PL
● D4 – začiatok tvorí štátna hranica SK/AT a jej koniec bude napojený na plánovanú rakúsku rýchlostnú cestu S8

Zoznam rýchlostných ciest

Sieť rýchlostných ciest na Slovensku tvoria cesty s označením R1 – R8.

Rýchlostné cesty v súčasnosti spájajú tieto mestá:
● R1: Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok
● R2: križovatka s D1 Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice

● R3: štátna hranica SK/HU Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – štátna hranica SK/PL
● R4 štátna hranica SK/HU – Milhosť – Košice – Prešov – Svidník – štátna hranica SK/PL
● R5 štátna hranica SK/CZ Svrčinovec – križovatka s D3
● R6 štátna hranica SK/CZ Lysá pod Makytou – Púchov – Beluša
● R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec
● R8 Nitra – Topoľčany – Hradište – križovatka s R2

Mapa diaľnic a rýchlostných ciest

Zdroj: File: Highways_SK_map_v3.svg od Krumpi pod licenciou CC BY-SA 4.0

Napojenie diaľnic na okolité krajiny a diaľnice

Jednotlivé diaľnice sa navzájom križujú a niektoré sa napájajú aj na okolité krajiny. Priebeh diaľnic je nasledovný:

Diaľnica D1
Diaľnica D1 sa spája s diaľnicou D2 a po dokončení bude pokračovať až do Ukrajiny.
Začína v Bratislave (Petržalka – križovatka s D2). Pokračuje mestami: Trnava – Trenčín – Žilina – Poprad – Prešov – Košice – štátna hranica SR/Ukrajina. V súčasnosti sú niektoré jej úseky vo výstavbe, no keď bude hotová spojí Bratislavu so Záhorom (štátne hranice s Ukrajinou).

Diaľnica D2
Diaľnica D2 spája Česko s Maďarskom. Jej priebeh je nasledovný: štátna hranica SK/CZ – Kúty – Malacky – Bratislava – štátna hranica SK/HU.

Diaľnica D3
Diaľnica D3 sa napája na diaľnicu D1 a ústi v Poľsku.
Prebieha cez tieto mestá: Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité – štátna hranica SK/PL.

Diaľnica D4
Diaľnica D4 začína na štátnej hranici SK/AT. D4 sa napája na diaľnice v Rakúsku – konkrétne na diaľnicu A6.
Pokračuje nasledovne: Bratislava – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka – križovatka s D1
Ivanka pri Dunaji-sever – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2
Stupava juh – štátna hranica SK/AT (trasa diaľnice D4 končí v priestore plánovaného hraničného priechodu, kde sa napojí na rakúsku rýchlostnú cestu S8).

Dĺžka diaľnic na Slovensku

Diaľnice na Slovensku majú celkovú dĺžku:

● D1 – 512 km
● D2 – 81 km
● D3 – 59 km
● D4 – 48 km

Plán výstavby diaľnic na Slovensku

Plánovanie a výstavba diaľnic je zdĺhavý a náročný proces. Počas výstavby sa používa stavebná a manipulačná technika rôzneho typu. Novinkou v stavebníctve je rozšírená realita na riešenie stavebných problémov a najmä na simuláciu a modelovanie plánovaných úsekov.

foto: pixabay.com

Úseky diaľnic vo výstavbe

Aktuálne sú vo výstavbe tieto úseky diaľnic:

● D1 – Križovatka Triblavina (nový výjazd na už existujúcej ceste)
● D1 – Lietavská Lúčka – Dubná Skala (13,5 km)
● D1 – Hubová – Ivachnová (14,9 km)
● D1 – Prešov, západ – Prešov, juh (7,8 km)
● D4 – Bratislava, Jarovce – Bratislava, juh (6,5 km)
● D4 – Bratislava, východ I – Bratislava, východ II, križovatka D4xD1 (1 km)
● D4 – Bratislava, východ II – Bratislava, Rača (4,4 km)
● D4 – Križovatka diaľnic D4 a D1

Z úsekov, ktoré sú aktuálne vo výstavbe by sa do konca roka 2021 mali dokončiť tieto úseky:

● Križovatka Triblavina (D1)
● Prešov, západ – Prešov, juh (D1)
● Bratislava, Jarovce – Bratislava, juh (D4)
● Bratislava, Východ I – Bratislava, východ II, križovatka D4xD1 (D4)
● Bratislava, východ II – Bratislava, Rača (D4)

Do roka 2023 je plánované dokončenie úseku Hubová – Ivachnová (D1). Tento úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok, pričom po dokončení sa napojí na 4-prúdovú diaľnicu do Košíc. O stavebný dozor a bezpečnosť pri práci na stavenisku sa stará URS Polska Sp. z.o.o.
V roku 2024 sa môžeme tešiť na dokončenie úsekov Lietavská Lúčka – Dubná Skala (D1) a križovatku diaľnic D4 a D1.

Plánované úseky diaľnic

Plánované úseky diaľnic na slovensku sú tieto:
● D1 – Bratislava, Vajnory – Senec, rozšírenie na 4 + 4 jazdné pruhy v úseku Bratislava, Vajnory – Senec, východ (Blatné), I. etapa (3,5 km)
● D1 – Bratislava, Vajnory – Senec, rozšírenie na 4 + 4 jazdné pruhy v úseku Bratislava, Vajnory – Senec, východ (Blatné), II. etapa (10,6 km)
● D1 – Senec – Trnava, rozšírenie na 3 + 3 jazdné pruhy v úseku Senec, východ – Trnava, križovatka D1xR1 (19,9 km)
● D1 – Turany – Hubová (13,5 km)
● D3 – ŽIlina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (11,2 km)
● D3 – Kysucké Nové Mesto – Oščadnica (10,8 km)
● D3 – Oščadnica – Čadca, Bukov, dostavanie pravej polovice vrátane novej pravej tunelovej rúry tunela Horelica (4,8 km)

Do konca roka 2025 je plánované dokončenie I. etapy úseku Bratislava – Senec (D1).
Dokončenie II. etapy by sa malo stihnúť do roku 2026.
Ostatné plánované úseky z tohto zoznamu sa budú dokončovať v rozmedzí rokov 2027 – 2030.

Bezpečnosť na cestách

Aj keď sa stavajú nové diaľnice a kvalita našich ciest sa neustále zlepšuje, je vždy nutné myslieť aj na bezpečnosť na cestách. Preto sme pre vás spísali tipy pre čo najbezpečnejšiu jazdu.

Tieto rady by ste za volantom určite mali dodržiavať:

1. Vždy používajte bezpečnostný pás

2. Neprekračujte maximálne povolené rýchlosti

3. Sledujte dopravné značenie

4. Sústreďte sa na jazdu a vyhnite sa rozptyľovaniu (netelefonujte počas šoférovania, nepočúvajte hlasnú hudbu…)

5. Pri jazde dodržujte bezpečnú vzdialenosť (tak, aby ste mali čas na zareagovanie v prípade, že vozidlo pred vami náhle zastaví alebo zmení smer)

6. Počas jazdy v zlom počasí zvýšte opatrnosť na maximum

7. Dbajte o pravidelnú údržbu a servis svojho auta

Povinná výbava auta

Nevyhnutná súčasť bezpečnosti je aj povinná výbava vozidiel. Viete, aká je povinná výbava auta?

Každé motorové vozidlo kategórie M1 musí mať vo výbave tieto položky:
● výstražný trojuholník
bezpečnostný reflexný odev
● autolekárnička
● rezervné koleso predpísaného druhu a rozmeru + kľúč na matice a príručný zdvihák

Záver

V tomto článku ste zistili, na ktorých cestách potrebujete diaľničnú známku a aká je platnosť jednotlivých typov známok. Tiež sme sa pozreli na to, v akom stave sú diaľnice na Slovensku, aké úseky sú vo výstavbe a aký je plán výstavby diaľnic v najbližších rokoch.
A keďže nám záleží aj na bezpečnosti na cestách, poskytli sme vám zopár tipov pre bezpečnú jazdu. Dúfame, že budete po našich nových diaľniciach jazdiť vždy bezpečne.

Foto na titulke: pixabay.com

žiadne príspevky na zobrazenie