Elektrické vedenie na pozemku? Za zanedbanie povinností hrozí pokuta i exekúcia!

0
Elektrické vedenie na pozemku? Za zanedbanie povinností hrozí pokuta i exekúcia!

Zohnali ste skvelý pozemok pre svoje podnikanie, no prechádza ním ochranné pásmo elektrických vedení? Nie je to nič neobvyklé, no mali by ste sa pripraviť na povinnosti s ním spojené.

Bez ohľadu na to, či bude pozemok slúžiť ako záhradný priestor alebo tam plánujete výstavbu, môže robiť elektrické vedenie menšie či väčšie problémy. Najmä väčšie developerské projekty môžu zlyhať práve na ochrannom pásme elektrických vedení. Keď sa napríklad dovezie na pozemok žeriav a zdvíhacie zariadenia, no potom sa kvôli zákazom a obmedzeniam ochranného pásma nemôžu ani použiť.

Ochranné pásmo elektrických vedení totiž detailne vymedzuje Zákon o energetike č. 251/2012 Z. z. a určuje aj práva a povinnosti majiteľa či užívateľa pozemku, ktorým prechádza. V ochrannom pásme sa napríklad nesmú umiestňovať žiadne zariadenia, stavby ani vykonávať zemné práce, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu prevádzky siete či elektrického vedenia alebo jeho časti.

S nedodržiavaním nariadení spojených s ochranným pásmom elektrických vedení sa spájajú aj dosť vysoké finančné pokuty, čo dokáže (nielen) začínajúcim podnikom výrazne narušiť plánovaný rozpočet. Na ktoré povinnosti teda netreba určite zabúdať?

Stromy aj kríky len s určitou výškou

Zaujímavou povinnosťou, ak sa váš pozemok alebo jeho časť nachádza v ochrannom pásme elektrických vedení, je starostlivosť o kríky a stromy. Zákon určuje, že v ochrannom pásme aj pod elektrickým vedením nesmú presiahnuť výšku tri metre.

Okrem toho je majiteľ alebo správca pozemku povinný zabezpečiť aj ich orezanie. To sa však z dôvodu ochrany a vegetácie môže vykonávať len od 1. októbra do 31. marca a tiež sa musia vopred informovať príslušné orgány. Čo spravíte zo získanou drevnou hmotou ostáva už len na vás.

Pri plánovaní priestoru myslíte aj na to, že v rámci ochranného pásma nemôžete mať v danom priestore ani menší lesík. Bezlesie sa totiž musí udržiavať v šírke štyroch metrov od elektrického vedenia a to po oboch stranách.

Foto: pixabay.com

Sprístupnenie pozemku elektrikárom

Veľmi dôležitou povinnosťou je sprístupnenie elektrického vedenia, stĺpov či trafostanice distribučnej spoločnosti, aj keď sa nachádzajú na súkromnom pozemku. Elektrikári tak môžu podľa potrieb odstraňovať poruchy, vykonávať pravidelnú údržbu a manipulovať s nimi. Samozrejme, musí sa pri tom dodržiavať bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavenisku.

Najväčší problém môže nastať, ak tieto zariadenia oddeľuje od verejného priestoru plot alebo brána, ktoré bránia prístupu k elektrickému vedeniu. Majiteľ pozemku má povinnosť ich podľa potrieb sprístupniť. Dokonca ak úmyselne bráni prístupu na ochranné pásmo elektrických vedení, tak sa energetická spoločnosť môže obrátiť na súd alebo orgány činné v trestnom konaní.

Chýbajúca spolupráca sa tak môže odraziť na pokute od Slovenskej obchodnej inšpekcie a pri nerešpektovaní súdnych nariadení aj na exekúcii. Distribútor energie má totiž nárok na uhradenie zbytočných výjazdov, ale aj odstávky elektriny.

Elektrické vedenie sa radí k strategickej časti infraštruktúry krajiny a zákon ho prísne chráni. Takže ak by ste úmyselne bránili elektrikárom v práci, dopustili by ste sa trestného činu všeobecného ohrozenia prevádzky verejnoprospešného zariadenia.

Energetici sa musia vopred ohlásiť

Netreba sa však báť, že z ničoho nič nájdete na svojom pozemku vysokozdvižné plošiny či iné zariadenia a pracujúcich elektrikárov. Zákon im totiž určuje povinnosť informovať vopred o vstupe na pozemok.

Dokonca si s nimi niekedy môžete dohodnúť aj termín, ktorý vám vyhovuje. Samozrejme, výnimkou sú záležitosti, ktoré je potrebné vyriešiť okamžite, ako sú nečakané kalamity a poruchy.

Povinnosťou pracovníkov energetickej spoločnosti je dať všetko do pôvodného stavu. Ak niečo vykopali – musia to zakopať, ak niečo odpílili – musia to odpratať.

Mária Brišová

Foto: pexels.com

žiadne príspevky na zobrazenie