Elena Tibenská: Pre pacientov zabezpečujeme veľmi veľa, ale nie je nás vidno

1
Elena Tibenská: Pre pacientov zabezpečujeme veľmi veľa, ale nie je nás vidno

Máme na Slovensku dostatok zdravotníckych laborantov? Koľko škôl poskytuje výučbu tohto predmetu? Ako prebieha testovanie na COVID-19 po laboratórnej stránke?

Na tieto a mnohé iné otázky odpovedala RNDr. Elena Tibenská, PhD. zo spoločnosti Medirex v našom podcaste pre akčné ženy. Pracuje ako laboratórna imunologička a medicínska riaditeľka laboratórií Medirex.

S Elenou sa rozprávala moderátorka Lucia Hurajtová.

Lekár dáva zadanie

„Spolupracujeme s lekárom, ktorý vypíše žiadanku. Na jej základe my robíme jednotlivé konkrétne testy, ktoré si lekár žiadal. Nie sme výskumné pracovisko, nepoznáme presný klinický stav  pacienta. Laboratórne vyšetrenia si žiada lekár a my ich vykonávame. Samozrejme, stáva sa, že v testoch vyjde niečo, čo lekár nežiadal následne dotestovať. Z praxe a zo štúdií však vyplýva, že by bolo potrebné ešte dotestovať, tak sa s lekárom spojíme, povieme mu výsledok a navrhneme mu ďalší postup. Na základe tejto dohody ešte prebieha dotestovanie.

Nevyšetríme len to, čo žiada lekár. Je však dôležitá komunikácia medzi lekárom a laboratóriom. Spoločne sa majú dostať k čo najlepšiemu a najkomplexnejšiemu výsledku pre pacienta,“ vysvetľuje Tibenská.

Aké choroby sa zisťujú pri testovaní?

Dá sa povedať, že cca 80% imunológie predstavuje alergológia.

Vypočujte si aj podcast o domácej dialýze s Evou Kováčovou

Možnosť aj pre samoplatcov

Elena Tibenská, zdravotnicky laborantV laboratóriách je poskytovaná komplexná diagnostika, tzn. všetky odbory (biochémia, imunológia, genetika, mikrobiológia, atď…) Na všetkých odboroch je vyšetrených viac ako 4000 rôznych testov. Portfólio je naozaj veľmi široké. Základom, ak sa pacient necíti dobre, je návšteva lekára, identifikácia problémov. Následne by lekár mal indikovať nejaké vyšetrenie. Stane sa však, že pacient absolvoval už všetky vyšetrenia. Stále mu však niečo je. Ak si chce dať niečo dovyšetrovať, tá možnosť tu pravdaže je. Medirex ponúka balík pre samoplatcov. Je možnosť vybrať si asi zo 60 balíkov: balík pre muža, pre ženy. Ide o laboratórne vyšetrenia. Ak však vznikne patológia, pacient je nasmerovaný na odborníka, na ktorého sa môže obrátiť.

Nedostatok laborantov

Vedeli ste, že len približne päť škôl zo stredných zdravotníckych škôl na Slovensku má odbor zdravotnícky laborant? Ročne skončí asi 100 detí, z toho 70-80% ide na vysokú školu. Čiže do systému prichádza 20-30 detí. Je nastavený korektný prístup. Snažia sa zamestnávať aj študentov – bakalárov, uhrádzajú im poplatky za štúdium. Na druhej strane ich však zaväzujú prácou na určité obdobie.

„Za pár rokov sa môže stať, že nebude mať kto robiť laboratórnu diagnostiku. Laborantov potrebujeme oveľa viac, ako ich „vypúšťa“ súčasný školský systém,“ hovorí pani Tibenská.

Vypočujte si aj podcast s Jankou Kozejovou: Pracovať s ťažko handikopovanými ľuďmi je pre mňa darom. Stávam sa pri nich lepšou

V podcaste sa dozviete aj toto:

Prichádzajú laboranti zo škôl pripravení?

Vedeli ste, že imunológia je veľmi spojená aj s plodnosťou?

Nie všetci lekári uznávajú potravinové intolerancie.

Za akú dobu je možné mať výsledok testu?

Môžu robiť odbery na COVID aj medici prváci?

 

žiadne príspevky na zobrazenie

1 komentár