Európska komisia dostala slovenský plán obnovy, podľa Leyenovej môžeme získať viac ako šesť miliárd eur

29.4.2021 (Webnoviny.sk) – Európska komisia dostala slovenský plán obnovy. Na sociálnej sieti o tom informovala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyen. Podľa nej je dobré, že obsahuje kľúčové priority pre budúcnosť Slovenska, ako zelenú ekonomiku, vzdelávanie, výskum a vývoj, zdravotníctvo a e-government. Keď bude odsúhlasený, Slovensko môže podľa nej získať viac ako šesť miliárd eur v rámci programu.

Posudzovať ho bude dva mesiace

Komisia v nasledujúcich dvoch mesiacoch posúdi plán Slovenska na základe jedenástich kritérií stanovených v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a jeho obsah pretransformuje do právne záväzných aktov.

Posúdenie bude zahŕňať najmä preskúmanie toho, či plán prispieva k účinnému riešeniu všetkých alebo aspoň významnej podskupiny výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny vydaných v kontexte európskeho semestra. Komisia zároveň posúdi, či plán ráta minimálne s 37 % výdavkov na investície a reformy, ktoré podporujú ciele v oblasti klímy, a 20 % výdavkov na digitálnu transformáciu.

Komisia dostala zatiaľ päť plánov

Rada bude mať spravidla štyri týždne na to, aby prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia rady, ktorý jej predloží komisia. Ak rada plán schváli, Slovensku bude možné vyplatiť 13 % zálohových platieb. Platby sú zároveň podmienené nadobudnutím účinnosti rozhodnutia Rady o vlastných zdrojoch, ktoré musia najprv schváliť všetky členské štáty.

Komisia doposiaľ dostala celkovo päť plánov obnovy a odolnosti, od Nemecka, Grécka, Francúzska, Portugalska a Slovenska. Aj naďalej intenzívne spolupracuje s ostatnými členskými štátmi, aby im pomohla pri vypracúvaní kvalitných plánov.

Dostali sme od ?? narodny Plan obnovy a odolnosti.
Je dobre, ze obsahuje klucove priority pre buducnost ??: zelenu ekonomiku, vzdelavanie, vyskum a vyvoj, zdravotnictvo a e-government.

Ked bude odsuhlaseny, ?? moze ziskat az €6,3 miliard v ramci progamu #NextGenerationEU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 29, 2021

Viac k témam: Plán obnovy
Zdroj: Webnoviny.sk – Európska komisia dostala slovenský plán obnovy, podľa Leyenovej môžeme získať viac ako šesť miliárd eur © SITA Všetky práva vyhradené.