Legislatívne tsunami: Iniciatíva za právny štát vyzýva na zmenu legislatívneho procesu pri poslaneckých návrhoch zákonov

Zamestnávateľské združenia, obchodné a priemyselné komory a podnikateľské asociácie hlásiace sa k Iniciatíve za právny štát (Rule of Law Initiative, pravnystat.sk) vyzývajú poslancov Národnej rady SR na dodržiavanie princípov transparentného legislatívneho procesu a posilnenie dialógu s odbornou verejnosťou pri presadzovaní legislatívnych zámerov.

Časté a nepredvídateľné zmeny legislatívy negatívne vplývajú na stabilitu podnikateľského prostredia na Slovensku a oslabujú dôveru v princípy právneho štátu.

V zmysle zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR môžu návrh zákona podávať okrem vlády SR aj výbory a poslanci Národnej rady SR. Verejnosť má možnosť pripomienkovať návrhy zákonov predkladané vládou SR, avšak pri poslaneckých návrhoch táto možnosť úplne absentuje, čo má zásadný negatívny dopad na kvalitu výslednej takto prijímanej legislatívy.

Predvídateľné podnikateľské prostredie môže zaručiť iba transparentný legislatívny proces. Je nevyhnuté, aby zákony, ktoré prichádzajú z legislatívnej iniciatívy poslancov, boli pripravené zrozumiteľne, po dôkladných konzultáciách s dotknutými subjektami v demokratickej spoločnosti.

V Národnej rady SR je dnes viac ako 100 poslaneckých návrhov zasahujúcich takmer do všetkých oblastí ekonomiky a verejného života, počnúc daňovou politikou, školstvom a energetikou, až po reguláciu hazardu a predaja alkoholu. Mnohé z nich sú zásadného charakteru a významným dopadom na celé podnikateľské prostredie.

Je to legislatívne tsunami, ktoré má významný negatívny dopad na stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Plne rešpektujeme právo zákonodarnej
iniciatívy, ktoré poslancom garantuje Ústava SR, no aktuálny stav je dôkazom straty rešpektu k legislatívnemu procesu a jeho významu pre spoločnosť.

Ako v tejto súvislosti uviedol Martin Magál, viceprezident Americkej obchodnej komory na Slovensku, ktorá je jednou zo zakladateľských organizácii Iniciatívy za právny štát: „Rýchlo kvasený po domácky vyrobený burčiak môže byť originálny aj
osviežujúci, ale väčšinou končí silnou bolesťou hlavy a spytovaním si svedomia. Podobne to môže dopadnúť aj s narýchlo a bez pripomienkovania pripravenými
poslaneckými návrhmi zákonov.“

V snahe predísť podobným situáciám iniciatíva dlhodobo vyzýva na systémové zmeny legislatívneho procesu na úrovni Národnej rady SR tak, aby boli rešpektované jeho základné prvky známe pri návrhoch na úrovni vlády SR – predvídateľnosť, adresnosť, odbornosť a stabilita. Dodržiavanie týchto zásad je v súčasnosti pre podnikateľský sektor o to dôležitejšie, že v dôsledkoch pandémie, energetickej krízy a vojnového konfliktu hneď za našimi hranicami žijeme v období nevídanej neistoty.