Na dôstojný dôchodok II. pilier nestačí. Toľkoto si treba odkladať

0
Na dôstojný dôchodok II. pilier nestačí. Toľkoto si treba odkladať
freepik.com

Povinné odvody a následný dôchodok vyplácaný z I. a II. piliera nezabezpečia klientom dôstojný dôchodok. Ako si naň šetriť a prečo nevieme čítať ročné výpisy z finančných inštitúcií? Pozreli sme sa na to s odborníkmi.

Len nedávno posielali správcovské spoločnosti klientom ročné výpisy z osobného dôchodkového účtu sporiteľa a poberateľa z II. piliera spolu s doplnením, či sú klienti aj sporiteľmi v PIS (takzvaná predvolená investičná stratégia), doplnením percentuálneho pomeru platenia príspevkov a majetku, doplnením percentuálneho pomeru v garantovanom dôchodkovom fonde, ak je sporiteľ vo veku 50 a viac rokov, zmeny v prognózach dôchodku, zobrazovanie transakcií v súčte a pod. Hoci ide o kvantum prospešných informácií, odborníci poukazujú, že mnoho ľudí im nerozumie.

Dôchodok vyplácaný z I. a II. piliera nepostačia na zachovanie životnej úrovne

„Sporiteľ sa na základe výpisu dozvie, akú má stratégiu a do akého dôchodkového fondu mu plynú povinné príspevky, no často je to pre neho nezrozumiteľné. Preto je dobré, aby sa poradil s odborníkom, ktorý mu hlavne na základe veku môže odporučiť vhodnú stratégiu,“ konštatuje Ivan Huspenina, garant pre životné poistenie UNIVERSAL maklérsky dom.

Spoločnosť patrí k najväčším maklérskym spoločnostiam na Slovensku. Ako sa pridáva Marek Sokol, garant pre sektor úverov a kapitálového trhu, povinné odvody a následný dôchodok vyplácaný z I. a II. piliera nepostačia na zachovanie životnej úrovne, na akú sme počas života zvyknutí. „Pribúdajúcim časom do dôchodku sa situácia klientovi komplikuje, čo znamená, že by mal sporiť na rovnaký cieľ už výrazne vyššiu sumu ako ten, ktorý má pred sebou, povedzme, ešte 30 či 40 rokov,“ podotýka Marek Sokol.

freepik.com

Na čo si teda dať pozor a akú stratégiu ohľadom na vek odchodu do dôchodku zvoliť?

Na pozore sa musia mať aj mladí Len pripomeňme, že tento rok sa 18-percentné povinné odvody pre sporiteľov v druhom pilieri rozdeľujú tak, že 14 percent ostáva v Sociálnej poisťovni a 4 percentá putujú na súkromný účet sporiteľa v DSS. „To, ako konkrétne zníženie príspevku na 4% ovplyvní konečnú výšku úspor sporiteľa, závisí od veku sporiteľa, respektíve od doby sporenia. Najviac sa táto zmena dotkne mladých sporiteľov,“ upozorňuje Ivan Huspenina.

Na základe modelového prepočtu odborníkov môže mať v II. pilieri mladý človek vo veku 25 rokov  so mzdou 1260 eur pri sporení v indexových fondoch nižšiu nasporenú sumu až o 29 000 eur v dnešných cenách.

„V princípe môže z II. piliera očakávať nižší dôchodok až o 125 eur mesačne. Samozrejme, čím starší je sporiteľ, tým je táto strata menšia, no napriek tomu pri 45-ročnom človeku so mzdou 2 800 eur môže mať nasporenú sumu v II. pilieri nižšiu o 15 000 eur,“ spresňuje Ivan Huspenina. Aj preto by mali mladí ľudia už teraz pomýšľať na ďalšie formy podpory svojho dôchodku.

Ako si nastaviť rentu

Ak sa vám zdá očakávaná penzia nízka, odborníci vzhľadom k ekonomickému aj demografickému vývoju odporúčajú nastaviť si sporenie na dôchodok s dobou poberania mesačnej „renty“, resp. mesačného dôchodku po dobu 25 rokov.

„To znamená, že v čase dôchodku bude môcť klient poberať okrem štátneho dôchodku aj navyše zvolenú sumu, v tomto prípade 100 eur, po dobu 25 rokov. Samozrejmosťou pri takto zainvestovaných peniazoch je aj ich dedičnosť, takže sa klient nemusí báť, že by mu peniaze mohli prepadnúť,“ vysvetľuje Marek Sokol.

Ak by ste na takto zvolený cieľ sporili napríklad 20 rokov, tak by stačilo mesačne sporiť 35 eur, a pri 40-ročnom sporení necelých 8 eur mesačne. „Ak by klient namiesto 100 eur požadoval 500 eur navyše zo zainvestovaných peňazí (okrem štátneho dôchodku) s dobou vyplácania 25 rokov a s dobou sporenia 20 rokov, tak by mal sporiť mesačne už 177 eur,“ vyčísľuje Marek Sokol.

Pri 40-ročnom sporení je suma opäť výrazne nižšia, a to iba 37 eur mesačne.

„Tu sa skrýva čaro zloženého úročenia, a teda, čím viac času má klient na sporenie, tým lepšia je jeho východzia pozícia. Takýmto spôsobom je možné dosiahnuť aj na prvý pohľad nemožné ciele,“ dodáva.

Čo pridať k II. pilieru

Odborníci považujú II. pilier za nevyhnutnú súčasť každého, kto pracuje, keďže odvody musíte platiť bez ohľadu na to, či II. pilier máte, alebo nie. Zadarmo si však takto viete zveľadiť dôchodok.

„Okrem II. piliera odporúčam sporiť na dôchodok aj prostredníctvom ETF podielových fondov, aby sa človek nemusel spoliehať iba na štátny dôchodok, ktorý nevieme predpovedať, ako bude vyzerať o desiatky rokov. Aj za predpokladu, že by štátny dôchodok fungoval ako dnes, jeho výška je veľmi nízka na zachovanie aspoň takej životnej úrovne, na akú bol človek zvyknutý počas pracovného života,“ pripomína Marek Sokol.

Aj tým, ktorým sa dôchodkový vek blíži, odporúča správne nastavený investičný plán a disciplínu. V praxi to znamená, že sa plán nastaví podľa očakávaných cieľov, resp. podľa finančných možností klienta, samozrejme s prihliadnutím investičného horizontu, ktorý je v tomto prípade kratší, no aj napriek vyššiemu veku sa dá bez problémov dosiahnuť stanovený cieľ.

Najčastejšie chyby

Najčastejšou chybou, a to najmä mladších, je odkladanie sporenia na dôchodok na neskorší čas. „Uprednostňovanie súčasnej spotreby pred budovaním dôchodku, pretože sa to zdá ako príliš vzdialená budúcnosť, je chybou. S dostatočne dlhým investičným horizontom je možné sporiť aj malú čiastku v pravidelných (mesačných) intervaloch, a aj tak dosiahnuť skvelý cieľ na svojom dôchodku,“ uzatvára odborník UNIVERSAL maklérsky dom Marek Sokol.

O UNIVERSAL maklérsky dom

Spoločnosť Universal maklérsky dom patrí k najväčším nezávislým maklérskym spoločnostiam na Slovensku. S viac než 160 000 klientmi, 670 sprostredkovateľmi a s viac ako 1 700 produktami je v TOP 5 maklérskych spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu. Podnikanie spoločnosti je založené na tradičných hodnotách ako dôveryhodnosť, profesionalita a priateľskosť, avšak aj vďaka tomu sa jej úspešne darí plniť cieľ byť modernou spoločnosťou určujúcou trendy vo finančnom sprostredkovaní a vo vývoji a aplikovaní najnovších technológií. V zložitom a neustále meniacom sa svete financií už 20 rokov vytvára optimálne riešenia pre každého klienta.

žiadne príspevky na zobrazenie