Násilie páchané na ženách online: Sloboda prejavu končí tam, kde je veľa hrozieb

0
Násilie páchané na ženách online: Sloboda prejavu končí tam, kde je veľa hrozieb
https://terryreintke.eu/en

Ženy často čelia online obťažovaniu, od urážok až po vyhrážky znásilnením alebo fyzickým násilím. Rôzne opatrenia na riešenie tohto problému a na povzbudenie väčšieho počtu žien, aby pracovali v IT sektore, sú uvedené v správe „Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku“.

Prebrali sme rozhovor s autorkou správy Terry Reintke, nemeckou členkou skupiny Zelených/EFA. Hovorí o tom, ako urobiť internet a sektor informačných technológií pohostinnejšími pre ženy.

Internet zmenil svet, no anonymita online môže podporovať rôzne formy násilia. Aké sú nebezpečenstvá a riziká, ktorým sú vystavené najmä ženy?

Násilie na ženách sa nezačalo na internete. Je to len nová platforma, na ktorej sa násilie páchané na ženách často stáva čoraz väčším problémom. Virtuálny svet je výrazom spoločnosti, v ktorej je veľa násilia páchaného na ženách. Ženy, najmä tie, ktoré sú veľmi aktívne na internete, môžu byť ohrozované, prenasledované alebo obťažované. A to môže viesť až k skutočnému fyzickému násiliu.

https://www.instagram.com/terry_reintke/?hl=en

Často existuje trestnoprávny rámec, ktorý by tomu mal zabrániť, no zatiaľ sa nepodniklo dostatočné množstvo krokov na jeho prispôsobenie digitálnemu veku. Policajné a súdne orgány musia byť lepšie vyškolené a užšie spolupracovať na európskej úrovni. Internet jednoducho funguje na cezhraničnej úrovni. Je tiež dôležité, aby Európska komisia podporovala siete, ktoré bojujú proti takýmto formám násilia. Internet možno použiť aj ako prostriedok na boj proti násiliu páchanému na ženách.

Prečítajte si: Za domáce násilie hrozí len podmienka

Kde je hranica medzi slobodou prejavu a obťažovaním?

Sloboda prejavu, najmä pokiaľ ide o vyjadrenie na internete, je absolútnym základom nášho spoločenského diskurzu. Ale sloboda prejavu prirodzene končí tam, kde je veľa hrozieb. Nie je slobodou prejavu vedome zastrašovať ľudí na Facebooku a Twitteri, najmä ženy, urážať ich, vyjadrovať želanie znásilniť ich alebo sa im vyhrážať fyzickou ujmou. V tomto treba konať aj cez hranice na európskej úrovni.

Vaša správa uvádza, že v Európe iba 9 % vývojárov a 19 % podnikateľov v oblasti IT tvoria ženy. Prečo sú ženy v tomto sektore tak málo zastúpené a čo možno urobiť na zvýšenie podielu žien?

https://www.instagram.com/terry_reintke/

V sektore IT v Európe dominujú muži, čo má často za následok, že ženy sa necítia povzbudzované k tomu, aby sa stali aktívnymi podnikateľkami alebo sa uchádzali o zamestnanie. To nie je zlé len pre ženy, ale aj pre spoločnosť, pretože sa stráca veľa potenciálu.

Touto správou chceme zdôrazniť, že existujú konkrétne nástroje, ako to zmeniť, napríklad cielenejšie investície v tejto oblasti, najmä tie, ktoré ženám umožňujú prístup ku kapitálu na zakladanie malých začínajúcich podnikov.

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20160425STO24559/violence-against-women-online-freedom-of-speech-ends-where-threats-abound

žiadne príspevky na zobrazenie