Nezamestnanosť Rómov možno vyriešiť spoločne, autori monografie ponúkajú dobré príklady z praxe

13.11.2021 (Webnoviny.sk) – Vysokú nezamestnanosť ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a nepriaznivý stav životného prostredia možno vyriešiť spoločne. Na tlačovej konferencii to uviedli autori monografie „Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na SlovenskuMiroslav Pollák a Michal Páleník.

Monografia opisuje konkrétne riešenia

Do tvorby publikácie sa zapojila aj Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave a občianske združenie Inštitút zamestnanosti. Monografia na 123 stranách opisuje konkrétne kroky, ktorých uskutočnenie by mohlo naraz pomôcť riešiť otázku zamestnanosti Rómov aj stav životného prostredia.

Aktivity v nej popísané sa vzťahujú najmä k prevencii klimatických zmien, k výrobe energie z obnoviteľných zdrojov, zníženiu emisií, zvýšeniu energetickej účinnosti, k účinnému odpadovému hospodárstvu, k zlepšenej kvalite vzduchu, ako aj obnove a udržaniu biodiverzity. „Desiatky príkladov z celého Slovenska dokazujú, že komplexný prístup lokálnych ľudí má svoj efekt a dokáže zmysluplne zapojiť ľudí z marginalizovaných komunít, a tak zlepšiť ich život i životné prostredie,“ povedal Miroslav Pollák.

Inšpirácia pre obce a neziskovky

Autori v monografii poukazujú na to, že vytvorené zelené pracovné miesta majú lokálny charakter, teda nedajú sa ľahko preniesť mimo regiónu. Príklady dobrej praxe však môžu byť inšpiráciou pre ďalšie obce a mimovládne neziskové organizácie.

Pri uskutočňovaní jednotlivých projektov sa ukázalo množstvo opakujúcich sa problémov finančného, legislatívneho či sociálneho charakteru. Záverečná časť publikácie sa preto venuje zosúladeniu poznatkov a odporúčaní pre hospodársku prax. Popisuje, ako dosiahnuť efektívnejšie zlepšovanie životného prostredia zároveň so znižovaním nezamestnanosti.

Viac k témam: Nezamestnanosť, Rómovia
Zdroj: Webnoviny.sk – Nezamestnanosť Rómov možno vyriešiť spoločne, autori monografie ponúkajú dobré príklady z praxe © SITA Všetky práva vyhradené.