Purpurové srdce – ocenenie veľkým osobnostiam

2
Purpurové srdce – ocenenie veľkým osobnostiam

Počas slávnostného benefičného koncertu, ktorý sa uskutočňuje tradične pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí na Slovensku,  vyzdvihujeme a ďakujeme za prácu tých, ktorí robia svet predčasne narodených detí lepší, krajší, kvalitnejší a zdravší. Tento rok sa podujatie uskutočňuje v priestoroch Primaciálneho paláca. Po vlaňajšej „pauze“ v dôsledku pandémie tak počas, v poradí 9. ročníka udeľovania ceny Purpurové srdce, odovzdávame pri príležitosti 10. výročia činnosti OZ malíček ocenenie hneď 6 laureátom a 2 kolektívom. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. 

Oceňovanie s dlhoročnou tradíciou

Tradícia odovzdávania ocenenia Purpurové srdce je na Slovensku úzko spätá s oslavami Svetového dňa predčasne narodených detí, ktoré OZ malíček organizuje už od svojho vzniku. Tento rok, pri oslavách okrúhleho 10. výročia od svojho založenia sú ocenení laureáti Purpurového srdca. Prítomní sú aj zástupcovia nemocníc a oddelení starajúcich sa o najmenších pacientov, podporovateľov a partnerov, rodín a priateľov predčasne narodených detí. Pozvanie prijali aj vzácni hostia ako Kristína Tormová či Zdena Studenková.

Udeľovanie ocenení sa tento rok uskutočňuje opäť v troch kategóriách: Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Osobnosť verejného života a Osobnosť OZ malíček.

Srdce ako symbol života a lásky

Počas slávnostného večera, symbolizujúceho vďaku a krehkosť života sú ocenené osobnosti, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v rámci starostlivosti, osvety a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti. Ocenenie Purpurové srdce tak predstavuje vyjadrenie obdivu a vďaky za obetavú a často nedocenenú pomoc tým najmenším, no zároveň najväčším bojovníkom a ich rodinám.

Ocenenie, ktoré si laureáti v slávnostnej atmosfére preberajú na pódiu, je ručne vyrobená sklenená plastika v tvare srdca. Autorkou je umelecká sklárka Veronika Rusnáková. Farbou diela je purpurová, farba kráľov a kráľovien a zároveň aj predčasniatok. Podoba ocenenia v sebe nesie aj symboliku. „Purpurové srdcia sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však natoľko silné, aby vydržali tvrdý úder. Život a strata dieťaťa ide v prípade predčasniatok ruka v ruke a my môžeme ďakovať medicíne, pokroku a predovšetkým starostlivosti zdravotného personálu za to, že aj extrémne nezrelé deti sú dnes medzi nami – veselé a plné života,“ uviedla Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ.

https://www.instagram.com/p/CLRmiQ2KQsZ/?utm_source=ig_web_copy_link

Slávnostný večer v atmosfére jubilea OZ malíček

Každoročne sa oceňovanie spája aj s kultúrnym programom. Tento rok je to vokálna hudobná skupina Fragile. Do dnešného dňa bolo odovzdaných 21 ocenení jednotlivcom, 8 kolektívom a 2 ceny boli udelené in memoriam.

Prečítajte si aj: Najlepším liekom pre predčasne narodené deti je blízkosť

História „boja o život“

Purpurové srdce sa zrodilo vďaka myšlienke armády Spojených štátov amerických, kde udeľujú takúto medailu za zranenie v boji. Existuje azda väčší boj, ako ten o život? Následky a „zranenia“, späté s predčasným narodením, si totiž nesie takéto dieťa, ako aj jeho rodina celý život. Purpurová farba pritom charakterizuje kráľovský majestát a podčiarkuje istú výnimočnosť.

Purpurové srdce je symbolom jednoty medzi skupinou ľudí, ktorá nepozerá na odlišnosti a jej členovia majú jeden spoločný cieľ – nádej na budúcnosť predčasne narodených detí. Patria do nej nielen rodičia a rodina dieťaťa, ale tiež zdravotné sestry, lekári, duchovní a priatelia. Tí všetci totiž zdieľajú puto, ktoré nie je možné vyjadriť slovami – možné ho je poznať len srdcom.

https://www.instagram.com/p/CWLYqRwqkP5/?utm_source=ig_web_copy_link

Laureáti a laureátky ceny Purpurové srdce, ročník 2020 a 2021:

MUDr. Eva Franková

Doktorka Eva Franková je významnou osobnosťou v slovenskej neonatológii, ktorej venovala svoj profesijný život od svojich štúdií na Fakulte detského lekárstva Karlovej univerzity v Prahe. Viedla niekoľko pracovísk na Slovensku a zaslúžila sa o realizáciu svojej vízie o vybudovaní špičkového neonatologického pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou – terajšia Neonatologická klinika intenzívnej medicíny NÚDCH. Mimoriadny dôraz kládla na starostlivosť o nedonoseného novorodenca, rozvíjala špičkovú medziodborovú starostlivosť. Bola prvou v Slovenskej republike, ktorá uviedla do praxe liečebnú metódu riadenej hypotermie u asfyktického novorodenca.

Počas jej pôsobenia vybudovala odborne zdatný, veľmi stabilný  tím neonatológov a pediatrov, kedy bola sama príkladom vo vysoko odbornom a zároveň citlivom prístupe k pacientovi, v rozvážnosti rozhodnutí v diagnostike a liečbe s cieľom dosiahnutia najvyššieho možného benefitu pre dieťa. Jej mimoriadne schopnosti ako odborníčky sa stali obrovskou motiváciou pre ďalšiu generáciu lekárov , ktorá v súčasnosti  tvorí piliere neonatológie na viacerých pracoviskách nielen doma, ale i v zahraničí. Je spoluautorkou viacerých odborných publikácií.  Ako člen výboru Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti  sa aktívne podieľala na tvorbe Neonatálneho edukačného programu, ako aj Národného resuscitačného programu v rámci ktorého pôsobí ako lektorka.   

Iniciatíva Rádio funguje

Iniciatíva  Rádio funguje v spolupráci s portálom Ľudiaľudom.sk a OZ malíček realizovala v roku 2019 celoslovenskú finančnú zbierku pod názvom Najkrajší hlas, prostredníctvom ktorej sa vyzbieralo neuveriteľných 70 000 eur. Hlavným cieľom kampane bolo zlepšiť podmienky predčasne narodených detí na neonatologických oddeleniach  a pomôcť zabezpečiť  čo najväčšiu prítomnosť rodičov s ich deťmi.  Výťažok z tejto finančnej zbierky bol venovaný na nákup 40 špeciálnych výhrevných postieľok pre šesť perinatologických centier na Slovensku, ktoré napomáhajú predčasniatkam a rizikovým novorodencom k skoršiemu prechodu dieťaťa z inkubátora k mame, ktorej hlas je ten najkrajší a jej náruč tá najláskavejšia a najbezpečnejšia. Iniciatíva Rádio funguje združuje najpočúvanejšie komerčné slovenské rádia – Rádio Expres, Fun rádio, Európa 2, Rádio Vlna a Rádio Jemné.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením je OZ, ktoré pôsobí na Slovensku 7 rokov s cieľom podporovať rodiny detí so zdravotným znevýhodnením a obhajovať ich práva. Slovo, ktoré najviac vystihuje platformu, za činnosťou ktorej stoja rovnako rodičia, je ´spájanie´.  Spája skúsenosti rodičov, partnerov, odborníkov, mimovládnych organizácií a vlastnú misiu. Ich víziou je, aby všetky rodiny detí so zdravotným znevýhodnením boli rešpektované a žili plnohodnotný život v spoločnosti.

V rámci programu Rodičia rodičom sa venujú individuálnemu poradenstvu, prevádzkovaniu informačného portálu o právach detí so znevýhodnením, sú autormi aplikácie Sociálna kalkulačka, ktorá slúži na zistenie, na aké príspevky  má dieťa nárok, organizujú informačné semináre a vzdelávania. Ich obrovský prínos je v tom, že sú partnerom rozhodovacích orgánov (ministerstvám, verejnej správe, poslancom NR SR) a napomáhajú tak presadeniu systémových zmien.

Ing. Jarmila Sestrienková

Jarmila Sestrienková, vzdelaním inžinierka, ekonómka, mama predčasne narodeného Jurka, ktorá od jeho príchodu na svet v roku 2013 bola celým srdcom i dušou dobrovoľníčkou OZ malíček. Od prvých chvíľ sa zanietene podieľala na činnosti združenia v pomoci meniť svet tých najmenších a najkrehkejších stvorení – bábätiek do dlane. A to do chvíle, kedy sa rozhodla odchodom z pozície dlhoročnej líderky v zahraničnej korporátnej spoločnosti odísť a stať sa pevnou súčasťou našich štruktúr aj pracovne.

Vďaka Jarke, jej veľkému srdcu, úprimnosti, ochote pomáhať, odhodlaniu prekračovať hranice priemernosti a celkovo vďaka jej osobnosti, ktorá svoj talent rozdáva hlavne srdcom a je to cítiť pri každom stretnutí s ňou, budeme v OZ malíček spoločnými silami napredovať v pomoci predčasne narodeným deťom a ich rodinám. V jej povahe sa snúbi profesionalita, precíznosť, manažérska ráznosť a sebavedomie s láskou, vďačnosťou a pokorou. K všetkým činnostiam pristupuje veľmi zodpovedne, netoleruje priemernosť, vie veci urobiť aj nad rámec stanovených limitov a odpoveď „nie“ pre ňu nie je prekážkou. Je obľúbenou, nezvyčajne dôkladnou, trpezlivou, obetavou, s citom pre tímovú prácu, empatická ku kolegom, rodinám, fundovaná workoholička, ktorá to, čo dostala z „HORA“, chce vrátiť ostatným v podobe „DARU“. Jej slovami povedané: „Chcem robiť to, v čom vidím zmysel.“

Daniela Sameková

Statočná mama, ktorej najstaršia dcérka sa narodila pre 9 rokmi predčasne s mierami 950g a 35cm. Dnes je z nej šikovná školáčka a robí rodičom veľkú radosť. Každý rodič sa s narodením predčasniatka vyrovnáva inak. Danka v sebe objavila potrebu vypísať sa a tak postupne vznikala kniha Venované Eme, kde popisuje, aké útrapy rodina príchodom predčasniatka prežila a pocity, ktoré pri tom zažívala. Príbeh so šťastným koncom chce byť nádejou pre všetkých rodičov predčasniatok, že napriek ťažkému štartu do života, sa všetko môže na dobré obrátiť.

Kniha bola prvý krát vydaná v spolupráci s našim OZ malíček v roku 2014 a výťažok z jej vtedajšieho predaja bol venovaný Perinatologickému centru v Bratislave, v roku 2020 výťažok z druhého vydania knihy bol určený na podporu  všetkých perinatologických centier na Slovensku. Tento rok sa kniha dočká aj svojej audioverzie v spolupráci s herečkou Bibianou Ondrejkovou, ktorú si môžu rodičia stiahnuť na našej stránke.

PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD.

Veronika Kmetóny Gazdová je mamou predčasne narodeného Mária. Po rokoch pôsobenia na akademickej pôde a v oblasti masmédií v komunále sa jej pracovná cesta životom prelínala s tou osobnou, ktorá bola pretkávaná viacerými stratami. So svojimi skúsenosťami však nezostáva sama, ale pomáha a podporuje rodiny, ktoré si náročnou životnou cestou narodenia predčasne narodeného dieťatka prechádzajú. Od roku 2015 sa angažuje v OZ malíček a po narodení jej synčeka je jeho aktívnou členkou.

V OZ malíček spája svoje profesionálne skúsenosti z novinárskej a publicistickej praxe, čím sa združeniu pri príležitosti osláv 10. výročia svojej činnosti podarilo vydať prvé číslo časopisu “malíček”, ktorý je distribuovaný na neonatologické pracoviská, aby bol nápomocný všetkým, ktorí ho potrebujú. Veronika je autorkou knihy “Bol raz jeden malíček”, ktorá je ilustrovaná umeleckou grafičkou Lenkou Šnelcerovou a ktorá má pomôcť rodičom predčasniatok nájsť vhodné slová v ťažkých chvíľach a ktorú OZ malíček venovalo do 12 slovenských nemocníc.  

Tibor Zahorec

Hrdý otecko predčasniatka Lukáška (nar. v 28. týždni s hmotnosťou 1170 g) zaznamenal pobyt svojho synčeka v nemocnici do denníka. Ako sám hovorí, písaním sa vyrozprával zo svojich pocitov. V čase, keď Lukáško oslavoval tretie narodeniny, pripravil knižku – Denník predčasniatka aj pre iných rodičov, aby im pomohol. Povzbudivými slovami uľahčil náročnú situáciu, v ktorej sa práve ocitli. Záznam denných radostí i starostí totiž môže pomôcť skrátiť čas čakania na deň, ktorý znamená cestu domov.

Poďakovanie za obrázky v knižke patrí Lukáškovej sestričke Veronike. Obrovskú vďaku si zaslúžia ľudia s veľkým srdcom, ktorí prispeli na vydanie 800 ks kníh, aby mohli robiť radosť iným. V odkaze od Lukáškových rodičov sa píše: „Nie vždy sa bude dať za dieťatkom prísť. Budete s ním vždy vo svojich myšlienkach, a raz si ich prečíta, a len doplnia jeho mozaiku života. Mnohé veci potom dajú zmysel.“

PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková

Lucia Senajová Dobrodenková, autorka knihy O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom, je riaditeľkou pedagogického nakladateľstva, ktoré sa špecializuje na vydávanie originálnych autorských publikácií, pracovných zošitov, didaktických a logopedických pomôcok. Nakladateľstvo úzko spolupracuje so Slovenskou asociáciou logopédov a Asociáciou špeciálnych pedagógov škôl a poradní. Taktiež sa venuje sa deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Okrem toho organizuje webináre a konferencie pre pedagógov materských škôl, špeciálnych pedagógov a rodičov.

Je celoživotnou knihomoľkou, milovníčkou literatúry a hier a to ju pred rokmi priviedlo k štúdiu učiteľstva slovenčiny a literatúry. Už dvanásť rokov sa venuje tvorbe edukačných materiálov pre deti a publikácií pre pedagógov. Inšpirovaná vlastnou skúsenosťou napísala príbeh o Rudkovi. Deťom sa usiluje ukázať, že inakosť si nikto nevyberá. Taktiež, že deti so špeciálnymi potrebami alebo hendikepom túžia po prijatí v celkom obyčajnom živote.        

https://www.instagram.com/p/CJ53dGNrkUW/?utm_source=ig_web_copy_link

 

Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí, pričom každé 11. dieťa príde na svet predčasne, teda medzi 24. až 36. týždňom tehotenstva. „Štandardné“ tehotenstvo pritom trvá 40 týždňov. Dlhodobé zdravotné následky sa práve u predčasniatok vyskytujú 10-krát častejšie ako u donosených novorodencov. V celej Európe nedonosené deti predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov. Za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o takmer tretinu.

Svetový deň predčasne narodených detí

K zvýšeniu povedomia o problematike predčasne narodených detí každoročne napomáha aj Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý si celý svet pripomína 17. novembra. Bol založený európskymi rodičovskými organizáciami a rodičmi predčasne narodených detí, ktorí sa rozhodli informovať o problematike predčasných pôrodov. Od roku 2011 má oficiálne čestné miesto už aj v slovenskom kalendári.

Starostlivosť o predčasne narodené deti je nesmierne náročná. OZ malíček už 10 rokov poskytuje podporu rodinám predčasne narodených detí na Slovensku. Malíček vznikol z iniciatívy rodičov s podobnými skúsenosťami s predčasným narodením dieťaťa. Ako ďalej vysvetľuje Ľubica Kaiserová z občianskeho združenia Malíček a zároveň staničná sestra na oddelení s predčasne narodenými deťmi: „Malíček svojimi aktivitami zvyšuje osvetu o problematike predčasne narodených detí a poskytuje cenné a hlavne praktické informácie a podporu rodičom. Našim poslaním je byť mostom medzi rodinou a nemocnicou.” Malíček zároveň spolupracuje s medzinárodnou organizáciou EFCNI (Európska nadácia pre zdravie novorodencov), ktorá sa zameriava na tvorbu štandardov zdravotnej starostlivosti o nezrelých novorodencov.

žiadne príspevky na zobrazenie

2 KOMENTÁRE