Pardubice sa stanú vzorom férového a efektívneho parkovania

10.6.2021 (Webnoviny.sk) – České krajské mesto Pardubice čelilo problému s parkovaním vďaka zvyšujúcemu sa počtu áut. Mesto zaviedlo komplexnú parkovaciu politiku zahŕňajúcu pravidlá pre rezidentské a návštevnícke parkovanie. Mesto ďalej hľadalo cestu zefektívnenia parkovania prostredníctvom inovatívnych riešení. V rokoch 2019-2020 podniklo kroky v oblasti digitalizácie parkovacej politiky a spustilo výberové konanie na „Dodávku jednotného systému riadenia parkovania a efektívneho využitia voľných parkovacích kapacít na území štatutárneho mesta Pardubice“. Pre časť zákazky na „Dodávku kontroly obsadenosti parkovacích miest/lokality“ si mesto vybralo ponuku od T-Mobile Česká republika, ktorého dcérska spoločnosť PosAm vyvíja a prevádzkuje smart parkovacie riešenie ParkDots.

Pardubice podpisom zmluvy vstúpili do projektu, ktorý bude inšpiráciou a vzorom pre ďalšie moderné mestá. Parkovacie miesta na uliciach v širšom centre mesta bude monitorovať 3 421 senzorov osadených priamo do vozovky. Senzory obsadenosti dokážu identifikovať zaparkované vozidlá, ak je v nich umiestnený elektronický identifikátor na báze Bluetooth. Mesto rozdá rezidentom celkovo 5 000 identifikátorov. Okrem senzorov vo vozovke bude jedna lokalita s bezmála 800 parkovacími miestami monitorovaná na vjazde a výjazde prostredníctvom špičkovej kamerovej technológie na rozpoznávanie EČV. Informácie o obsadenosti získané z týchto technológii nebudú prenášané len do mobilnej aplikácie a centrálneho systému, ale budú zobrazované aj na dvanástich LED paneloch inštalovaných na vybraných miestach. Vďaka tejto kombinácii bude mať mesto rezidentské parkovanie plne pod kontrolou a vodiči ľahko nájdu voľné parkovacie miesta.

Veľmi si vážime príležitosť realizovať tento unikátny projekt v spolupráci s našimi partnermi – spoločnosťami T-Mobile CZ, Gospace Tech, Villa Pro a NEDAP. Sme presvedčení, že mestu Pardubice prinesie perfektný prehľad o statickej doprave. Bude schopné v reálnom čase monitorovať dodržiavanie parkovacej politiky, zbierať dôležité dáta a poskytovať informácie o parkovaní. Obyvatelia získajú užitočnú službu, ktorá im pomôže ušetriť čas, pohonné hmoty a stres pri hľadaní parkovacieho miesta. Mestská polícia dostane do rúk moderný a efektívny nástroj na kontrolovanie disciplíny. Tešíme sa na realizáciu projektu a ponúkame naše skúsenosti a odborné know-how aj iným mestám v Európe.“
Michal Bróska, Riaditeľ pre produktový rozvoj PosAm.

Modernizácia pardubického parkovania je zatiaľ najväčším projektom v tejto oblasti v regióne, ktorý je financovaný z Operačného programu Doprava. Úspešná realizácia projektu týchto rozmerov je výzvou pre všetky zúčastnené strany. Termín uvedenia celého projektu do prevádzky je plánovaný na záver roku 2021.

Systém ParkDots od PosAm bol jedným z množstva uchádzačov zapojených do medzinárodnej verejnej súťaže. Podmienkou úspechu však nebolo len splnenie prísnych kritérií, skúsenosti s obdobnými projektami, referencie, technické kvality, ale aj preukázanie reálnej funkčnosti systému ešte pred uzatvorením zmluvy na testovacej vzorke inštalovanej v meste.

PosAm dodáva svoje riešenie ParkDots pre rezidentské parkovanie aj hlavnému mestu SR Bratislava, ktoré zavádza novú parkovaciu politiku. ParkDots je implementovaný vo vyše 25 ďalších miest na Slovensku i v zahraničí.

Informačný servis

Viac k témam: parkovanie, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Pardubice sa stanú vzorom férového a efektívneho parkovania © SITA Všetky práva vyhradené.