Podnikáte a potrebujete cestovať? Využite výhody, ktoré prináša auto v podnikaní

Či už ste si otvorili živnosť, založili spoločnosť s ručením obmedzeným alebo máte inú formu podnikania, ak sa potrebujete často presúvať za zákazníkmi alebo obchodnými partnermi, máte na výber viacero možností. V prípade, že tou najefektívnejšou je auto, bola by škoda nevyužiť výhody, ktoré prináša jeho používanie v rámci podnikania.

Zaraďte ho do obchodného majetku a ušetríte

Najčastejšou formou využívania vozidla v podnikaní je jeho kúpa a zaradenie do obchodného majetku. To so sebou prináša možnosť zaradiť medzi daňové výdavky takmer všetky náklady, či už ide o náklady na jeho obstaranie ako aj náklady na prevádzku auta.

V tom prvom prípade hovoríme o tzv. odpisoch, čiže o postupnom zaradení nákladov na jeho kúpu do účtovníctva medzi účtovné aj daňové náklady. Odpisovať vozidlo môžete v prípade jeho kúpy v hotovosti, ako aj v prípade kúpy na leasing či úver. Doba odpisovania závisí od odpisovej skupiny aj od toho, či budete v kategórii tzv. mikrodaňovníkov.

V druhom prípade ide o daňovo preukázateľné výdavky napríklad na zakúpené pohonné hmoty, servis vozidla, priebežnú údržbu vozidla, jeho poistenie, umývanie a čistenie, platené parkovanie, diaľničnú známku alebo náklady na technickú a emisnú kontrolu.

Všetky tieto výdavky vám pomôžu znížiť svoje daňové zaťaženie a naopak zvýšiť ziskovosť podnikania, či už ide o živnosť alebo obchodnú spoločnosť.

Ako je to pri operatívnom leasingu či prenájme?

Odlišná situácia je v prípade, ak sa rozhodnete nie pre kúpu, ale pre prenájom auta. V týchto prípadoch ide o tzv. operatívny leasing alebo operatívny prenájom. Na rozdiel od predošlej situácie v prípade kúpy auta v hotovosti alebo na finančný leasing, nie ste jeho vlastníkom vy, ale leasingová spoločnosť. To má tak svoje plusy, ako aj svoje mínusy.

K plusom patrí, že vy ako nájomca nemusíte hradiť daň z motorových vozidiel, nemusíte riešiť servis vozidla za vlastné peniaze a ani nepotrebujete akontáciu na jeho kúpu. Na druhú stranu, aj keď budete auto mesačne splácať, nestane sa vaším majetkom.

Pokiaľ ide o to, na čom viete ušetriť, tak medzi daňové výdavky si viete uplatniť výšku zaplateného mesačného nájomného aj výdavky na natankované pohonné hmoty.

Ak vozidlo nemá od prenajímateľa diaľničnú známku, uplatniť si viete aj výdavky na jej nákup z vlastných zdrojov a tiež výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla, ktoré budú súčasťou zmluvného prenájmu. Môže ísť o bežnú údržbu či servis vozidla.

Používanie súkromného auta v podnikaní

Pokiaľ ste už pred začiatkom podnikania mali vlastné auto a nechcete riešiť jeho prevod do majetku firmy, môžete ho na svoje podnikanie používať ako súkromné vozidlo. Nemusí pritom byť iba vo vašom vlastníctve, môže ísť aj o vozidlo manžela.

Podmienkou však je, že musí ísť o majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak budete používať súkromné auto na podnikateľské účely, môžete si uplatniť ako daňové výdavky tie, ktoré budú súvisieť s pracovnou cestou. Sem patria spotrebované pohonné hmoty, výdavky na diaľničnú známku aj suma amortizácie.

Spomínaná amortizácia je vyjadrením základnej náhrady za používanie auta, čo súvisí s jeho opotrebovávaním v prípade používania na podnikanie. Pre rok 2022 je táto výška v sume 0,193 € na 1 km do 30.04.2022 a v sume 0,213 na 1 km od 01.05.2022.

Aj v prípade súkromného vozidla používaného v podnikaní treba rátať s platením dane z motorových vozidiel. Jej výšku si však tiež viete zaradiť do nákladov.

Daň z motorových vozidiel a situácia pri aute do 1.700 €

Práve spomínaná daň z motorových vozidiel je faktor, ktorý treba brať do úvahy v prípade používania auta na podnikanie. Platí sa raz ročne a to vždy v termíne do 31.01. nasledovného kalendárneho roku. Jej výška závisí od viacerých faktorov, mimo iného aj od veku alebo ekologickosti vozidla. Platiť ju musia fyzické aj právnické osoby.

Výhodou je, že bez ohľadu na spôsob obstarania vozidla, zaplatenú daň si viete vždy uplatniť ako daňový výdavok. V prípade, že by ste počas roka auto využívali veľmi málo, môže sa stať, že daň bude vyššia, ako benefity spojené s daňovými výdavkami na auto.

Špecifická situácia nastáva v prípade, ak by ste si chceli do majetku svojho podnikania zaradiť auto s obstarávacou cenou do 1.700 €. V tomto prípade nemusíte riešiť odpisovanie vo viacerých rokoch, ale môžete si náklady súvisiace s jeho obstaraním uplatniť v daňových výdavkoch jednorazovo. Prevádzkové náklady budete odpisovať aj naďalej priebežne.

Informačný servis