Popularita diaľkového vzdelávania a jeho význam pri kariérnom postupe

0
Popularita diaľkového vzdelávania a jeho význam pri kariérnom postupe

Vzdelávanie na diaľku sa tešilo popularite už pred pandémoiu, ale karanténa a sociálne dištancovanie spôsobili jeho nevídaný nárast. Práca na diaľku umožnila preniesť do online sféry takmer všetko: od spoločenských akcií až po pracovné pohovory.

Nad týmito vecami sa dnes už vôbec nezamýšľame. To isté sa dá povedať aj o diaľkovom vzdelávaní, ktoré sa stáva čoraz populárnejším, okrem iného aj pretože ľudia sa dnes snažia maximalizovať svoj príjem v čase celosvetovej hospodárskej krízy.

Jednou z výhod diaľkového štúdia je, že poskytuje zaneprázdneným ľuďom šancu na flexibilné diaľkové vzdelávanie, ktoré sa prispôsobí ich vlastnému rozvrhu. Mnohé vzdelávacie platformy ponúkajú bezplatné skúšobné verzie, ktoré umožňujú používateľom vyskúšať si kurz predtým, ako sa doňho záväzne zapíšu. Tento model fungovania nie je žiadnou novinkou – bezplatné skúšky sa ukázali ako veľmi účinné v rámci rozličných oblastí, ako sú online videokurzy alebo hry zdarma – a dokonca si ho osvojil aj Amazon v podobe „try-before-you-buy“ (vyskúšaj, kým si kúpiš), ktorý umožňuje si objednané oblečenie najprv vyskúšať.

Hoci je jasné, že profesionáli majú dnes väčší prístup k možnostiam vzdelávania ako kedykoľvek v histórii, čo to v skutočnosti znamená pre trh práce? Stále môžeme očakávať, že seniorita a skúsenosti budú hrať rozhodujúcu úlohu, pokiaľ ide o interné prijímanie zamestnancov a možnosti povýšenia. Externé vzdelávanie sa je dobrým spôsobom, ako preukázať ochotu, odhodlanie a snahu, ale o internom povýšení sa často rozhoduje podľa toho, kto je v danom čase k dispozícii a ako si od prvého dňa v spoločnosti počínal na svojej súčasnej pozícii.

Zaujímavou témou je aj perspektíva kariérneho postupu horizontálne a nahor, ktorý je čoraz ľahšie dostupný a prístupný. Horizontálnym postupom sa myslí presun pracovného zamerania do paralelného, alebo niekedy aj nesúvisiaceho odvetvia s cieľom rýchlejšieho postupu v budúcnosti. Možnosť vzdelávať sa takmer v akejkoľvek oblasti umožňuje takéto kroky, najmä v technických profesiách, kde sa vždy budú vysoko hodnotiť teoretické znalosti aj bez praktických skúseností.

Predpokladá sa, že časom sa zamestnávatelia budú snažiť čeliť odlivu najlepších a najšikovnejších mozgov tým, že budú ponúkať jasnejšie cesty interného postupu. Namiesto toho, aby ste sa jednoducho stali seniornejším pracovníkom na svojej pôvodnej pozícii, kariérny postup bude mať čoraz častejšie podobu zmiešaných pozícií a horizontálnych presunov do iných oddelení. Keďže práve najbystrejší, najmotivovanejší a najoptimistickejší kandidáti a zamestnanci budú mať vždy najväčšiu pravdepodobnosť prístupu k zdrojom vzdelávania na diaľku, je jasné, že čoskoro vznikne mobilnejšia a vzdelanejšia pracovná sila na vrchole výkonnostnej pyramídy.

V čase písania tohto článku je ešte stále veľmi neisté, či bude niekedy existovať platforma, ktorá bude schopná ponúkať kurzy, ktoré budú mať rovnakú úroveň a vážnosť ako oficiálny univerzitný titul alebo diplom. Aby takáto situácia mohla nastať, musí existovať v sprievode istého druhu elitárstva – v zmysle skutočných schopností, nie schopnosti zaplatiť kurz – pretože kvalifikácia, ktorú môže získať každý, by mala iba malú až žiadnu hodnotu.

Ďalšou otázkou, ktorá stojí za dôkladné zváženie a pozornosť, je, či sa určité odvetvia budú snažiť prebrať zamestnancov iným. Jedným z takýchto príkladov sú výrobcovia automobilov, vo veľkom zamestnávajúci vývojárov aplikácií a digitálnych marketérov. Hľadanie nových spôsobov, ako integrovať technológie do vozidiel a následne ich propagovať novej generácii používateľov prostredníctvom sociálnych médií sú zručnosti, ktoré sa môžu stať nielen veľmi žiadanými, ale aj rýchlo dosiahnuteľnými vďaka cieleným možnostiam vzdelávania na diaľku.

žiadne príspevky na zobrazenie