Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ŤZP sa má zmeniť

0
Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ŤZP sa má zmeniť

29.7.2021 (Webnoviny.sk) – Systém poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) by sa mal od začiatku budúceho roka zmeniť.

Pri osobách s príjmami do sumy životného minima sa majú jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu poskytovať vo vyššej sume, čím sa má znížiť finančná spoluúčasť osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa má vzhľadom na finančnú náročnosť poskytovať vo vyššej čiastke aj osobám s vyššími príjmami. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ktorý rezort práce predložil do pripomienkového konania.

Uľahčenie situácie

Zaviesť sa má možnosť poskytnúť peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla aj v prípade, ak osoba s ŤZP ešte nie je vlastníkom vozidla.

Cieľom je uľahčiť situáciu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí majú záujem zabezpečiť si spolu s kúpou vozidla zároveň aj jeho potrebnú úpravu,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Pri posudzovaní príjmu sa má zaviesť možnosť v osobitných prípadoch vylúčiť z okruhu spoločne posudzovaných osôb takú osobu, ktorá preukázateľne nežila so žiadateľom resp. poberateľom príspevku v spoločnej domácnosti a nepodieľala sa na úhrade spoločných potrieb.

Spresnenie podmienok

Rezort práce tiež navrhuje spresniť podmienky peňažného príspevku na kúpu pomôcky tak, aby osoba s ŤZP nebola povinná vrátiť (v prípade špeciálneho softvéru) pomôcku úradu.

Lekársku posudkovú činnosť budú môcť podľa navrhovanej novely zákona vykonávať nielen lekári so špecializáciou posudkové lekárstvo, ale aj lekári, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom inom zo špecializačných odborov.

Viac k témam: finančný príspevok, ťažko zdravotne postihnutý, Životné minimum
Zdroj: Webnoviny.sk – Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ŤZP sa má zmeniť © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie