Prečo neplatená práca poškodzuje viac duševné zdravie žien ako mužov

0
Prečo neplatená práca poškodzuje viac duševné zdravie žien ako mužov
freepik.com

Ženy majú vo všeobecnosti popri práci dlhé hodiny domácich prác a opatrovateľských povinností, zatiaľ čo muži majú menej časovo náročné domáce práce, ako je napr. vynášanie smetí alebo kosenie trávnika.

Jedna štúdia zistila, že spomedzi domácich prác bolo pre šťastie žien vo vzťahu najdôležitejšie umývanie riadu mužmi.

V krajinách po celom svete robia ženy viac neplatenej práce. Sú to domáce práce, starostlivosť o deti a starších. Pociťujú väčšiu psychickú záťaž spojenú so správou rodiny ako muži. Nový výskum naznačuje, že mnohé z nich si vyberajú zdravotnú daň.

Analýza 19 štúdií zahŕňajúcich 70 310 ľudí na celom svete, publikovaná minulý rok v The Lancet Public Health, zistila smutný fakt. Čím viac práce ženy robia, tým horšie je ich duševné zdravie. Analyzovala neplatenú prácu ľudí, ktorí tiež pracovali za mzdu. Iné nedávne štúdie podobne zistili, že práca v domácnosti žien je spojená so zlým zdravotným stavom, fyzickým aj duševným.

Ženy majú častejše depresiu

Zistenia poukazujú na dôvod, prečo sú ženy častejšie diagnostikované s úzkosťou a depresiou ako muži. A pomáhajú tiež vysvetliť, prečo teraz, keď sú školy otvorené a matky sú už v práci, stále pociťujú väčší stres ako pred pandémiou. Negatívne účinky tejto práce navyše, ktorú matky vykonávali počas pandémie a stále robia, na duševné zdravie pretrvávajú.

„V mnohých ohľadoch Covid zastavil alebo v niektorých prípadoch zvrátil niektoré ťažko dosiahnuté výsledky v oblasti rodovej rovnosti,“ hovorí Jennifer Ervin, autorka štúdie a doktorandka v Centre for Health Equity na University of Melbourne v Austrálii. Dodala však, že výsledky ukazujú, že „zníženie neúmernej neplatenej pracovnej záťaže žien tým, že sa mužom umožní prevziať ich rovnaký podiel, má potenciál zlepšiť duševné zdravie žien“.

freepik.com

Domáce práce a starostlivosť o deti majú oveľa menší vplyv na duševné zdravie mužov

Je to pravdepodobne preto, že toho robia oveľa menej. Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Spojených štátoch vykonávajú ženy v priemere 4,5 hodiny takejto práce denne v porovnaní s 2,8 hodinami u mužov.

Čím viac práce ženy robia, tým horšie je ich duševné zdravie.

V Grécku ženy robia 4,3 hodiny, zatiaľ čo muži iba hodinu a pol. Dokonca aj v krajinách s najrovnejšími pohlaviami, ako je Švédsko, robia ženy o 50 minút denne viac ako muži.

Počas lockdownu vykonávali muži viac neplatenej práce ako predtým, ale aj ženy, takže ich celkový podiel zostal približne rovnaký. To platilo v rôznych krajinách.

Ale je to aj preto, že typ práce, ktorú muži vykonávajú, je vo všeobecnosti menej časovo náročný a príjemnejší, alebo aspoň znesiteľnejší. Muži sú napríklad častejšie zodpovední za vonkajšie úlohy, ako je kosenie trávnika. Tie sa však vykonávajú menej často a nepravidelne. Ženy s väčšou pravdepodobnosťou prevezmú každodenné úlohy, ktoré je potrebné vykonať v určitých konkrétnych časoch, ako je príprava jedál alebo upratovanie.

freepik.com

Svoju úlohu zohrávajú aj spoločenské očakávania

Štúdie ukázali, že ženy pociťujú tlak, aby udržiavali svoje domovy čisté, a cítia sa súdené, ak to neurobia. Muži sú na druhej strane často chválení za to, že robia všedné úlohy, ako je upratovanie domu alebo odvoz dieťaťa na tréning.

Výskum zistil, že problematická nie je samotná neplatená práca. Skôr záťaž okolo toho – či už je to v rozpore s inými povinnosťami, ako je platená práca, a či je to to, čo chce niekto robiť.

Sociálni vedci prvýkrát pomenovali tieto problémy pred viac ako polstoročím a odvtedy sa stali naliehavejšími, pretože viac žien začalo pracovať. Ženy pociťujú napätie, keď ich viacnásobné roly narúšajú výkon iných prác. Keď dlhé hodiny neplatenej domácej práce spôsobujú, že sa cítia menej schopné vykonávať svoju platenú prácu.

Neodstatok času na koníčky a priateľov

Časová chudoba“ je termín, ktorý sociálni vedci používajú na opis toho, že ženy nemajú dostatok času na prácu alebo voľnočasové aktivity. Postihuje to najmä ženy, ktoré nesú na pleciach starostlivosť o iných, a ľudí s neflexibilnou a nízko platenou prácou. Časová chudoba prispieva k poklesu duševného zdravia, ukazuje výskum. A tiež sťažuje robiť veci, ktoré zlepšujú zdravie – ako je cvičenie, spánok alebo udržiavanie priateľstiev.

Jedna štúdia zistila, že v heterosexálnych pároch muži trávia podstatne viac voľného času cez víkendy, zatiaľ čo ženy sa venujú viac domácim prácam.

V niektorých prípadoch sa zistilo, že rodičia, ktorí sa vzdali platenej práce, aby sa starali o deti, sú so svojou neplatenou prácou šťastnejší. Ale nie je to tak vždy. Závisí to od toho, či to bolo v súlade s tým, čo chceli robiť, alebo či mali pocit, že v tom nemajú na výber.

freepik.com

Ženy, ktoré sú emancipovanejšie, domácimi prácami trpia

„Nie je jasné, že vykonávanie väčšieho podielu neplatenej domácej práce je negatívne spojené s fyzickým alebo duševným zdravím,“ povedal sociológ Daniel L. Carlson z University of Utah.

„Matky, ktoré majú väčšinovú zodpovednosť za tieto úlohy, ale sú tiež veľmi konvenčné vo svojich rodových rolách, nemajú námietky voči tejto zodpovednosti. Ale u žien, ktoré viac veria v rovnosť, a majú tieto povinnosti, to vedie k horšiemu duševnému zdraviu.“

Páry rovnakého pohlavia, ktoré si rozdeľujú zodpovednosť za prácu a rodinu, majú tendenciu byť šťastnejšie s rozdelením, keď majú deti. Výskum zistil, že je to preto, že sa častejšie hovorí o tom, kto čo urobí, než o domnienke založenej na pohlaví.

Aké práce máme najradšej?

Vedci z Lancet uviedli, že vyvodenie definitívnych záverov z 19 štúdií bolo ťažké a že ďalší výskum by bol vítaný. Niektoré štúdie sa začínajú zaoberať tým, ako na ľudí vplývajú rôzne druhy práce a povinností.

Napríklad ľudia majú radi nakupovanie viac ako pranie a varenie viac ako umývanie riadu. Starostlivosť o deti môže byť prospešnejšia ako domáce práce – a čítanie alebo prechádzka s dieťaťom je príjemnejšie ako upokojenie záchvatov hnevu alebo vstávanie o 3:00 v noci.

Čo sa však zdá byť jasné, povedali vedci, je, že keď muži vykonávajú viac neplatenej práce, zmierňuje to dopady na ženy.

Autor: Claire Cain Miller, https://www.nytimes.com/2022/09/30/upshot/women-mental-health-labor.html

žiadne príspevky na zobrazenie