Profesor Róbert Babeľa: Do onkológie sa oplatí investovať, pretože prináša ekonomický prínos z pohľadu produktivity

0
Profesor Róbert Babeľa: Do onkológie sa oplatí investovať, pretože prináša ekonomický prínos z pohľadu produktivity
www.freepik.com

Pacienti s mnohopočetným myelómom, druhým najčastejším typom rakoviny krvi, majú v regióne strednej Európy a Pobaltia zásadné rozdiely v prístupe k liečbe a celkovej starostlivosti v porovnaní so západnou Európou.

Poukázala na to novo-publikovaná štúdia z dielne prestížnej skupiny The Economist Impact, ktorá sa zamerala aj na Slovensko. Priniesla aj konkrétne odporúčania.

Štúdia sa zamerala na 10 krajín

Prvá medzinárodná štúdia o stave mnohopočetného myelómu hodnotí komplexnú starostlivosť o pacientov s týmto ochorením v 10 krajinách strednej Európy a Pobaltia: okrem Slovenska sa zameriava aj na Česko, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Srbsko, Slovinsko, Estónsko, Litvu a Lotyšsko.

„Vypočuli sme klinických expertov, vedcov, analytikov, tvorcov politík, ako aj zástupcov pacientov v desiatich krajinách a zároveň sme sa pozreli aj na dostupné dáta. Naším cieľom bolo identifikovať medzery v spôsobe starostlivosti o pacientov s mnohopočetným myelómom v jednotlivých európskych krajinách, a zároveň priniesť konkrétne odporúčania na zlepšenia,“ vysvetľuje spoluautor regionálnej štúdie Gerard Dunleavy z Economist Impact.

Mnohopočetný myelóm – dnes už liečiteľné ochorenie

Mnohopočetný myelóm je druhým najčastejším hematoonkologickým ochorením. Štúdia upozorňuje, že Slovensko sa spomedzi 10 sledovaných krajín zaraďuje na prvú priečku
v odhadovanom najvyššom počte pribúdajúcich pacientov s týmto ochorením v regióne. Konkrétne hovorí až o 56 percentnom odhadovanom náraste novodiagnostikovaných pacientov s mnohopočetným myelómom na Slovensku do roku 2050.*

Medzi najčastejšie príznaky tohto ochorenia patria bolesti kostí, často v oblasti chrbtice,
chudokrvnosť, problémy s obličkami, nechutenstvo, únava, dýchavičnosť či opakované infekcie. Odborníci však hovoria o zásadných posunoch v liečbe tohto ochorenia, ako aj celkového prežívania pacientov.

„Prognóza pacientov s mnohopočetným myelómom sa za posledné roky značne zlepšila. Hoci toto ochorenie patrí v súčasnosti u väčšiny pacientov medzi nevyliečiteľné ochorenia, verím, že používaním inovatívnych liekov v praxi a príchodom ďalších liekov z klinických štúdií, sa raz priblížime k vyliečiteľnosti tohto ochorenia,“ tvrdí doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD. z Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, LF SZU a UNB Bratislava.

Medzi hlavné problémy v regióne patrí oneskorený prístup k liečbe

Komplikované a zdĺhavé schvaľovacie procesy, administratívna záťaž, nižšie výdavky na
zdravotnú starostlivosť, ako aj nedostatočná informovanosť o ochoreniach prispievajú k jednej z kľúčových identifikovaných výziev: oneskorenému prístupu pacientov k modernej liečbe. Kým napríklad pacienti v Nemecku majú prístup k inovatívnym liekom od registrácie v Európskej liekovej agentúre v priemere za 128 dní, v regióne strednej Európy a Pobaltia je to v priemere až 587 dní. A na Slovensku je to ešte viac: 590 dní.**

Analýza zároveň upozorňuje aj na ďalšie rizikové oblasti – oneskorenú diagnostiku, obmedzený prístup ku komplexnej multidisciplinárnej starostlivosti, nedostatky v dostupnosti a spracovaní dát, či uvažovanie nad inováciami ako nad nákladmi, nie nad investíciami.

Do onkológie sa oplatí investovať, pretože z dlhodobého hľadiska prináša zásadný ekonomický prínos z pohľadu produktivity. Už dnešné dáta ukazujú, že dochádza k zásadnému poklesu trvania práceneschopnosti a pacienti sa tak môžu oveľa skôr integrovať naspäť do pracovného života. To je dobrá správa, pretože mnohopočetný myelóm postihuje čoraz viac ľudí v produktívnom veku. Investície do tejto oblasti by jednoznačne mali v najbližších rokoch stúpať,“ hodnotí slovenský expert na liekovú politiku a zdravotníctvo, prof. Róbert Babeľa, FISAC.

Medzi hlavné odporúčania štúdie okrem zvyšovania investícií do tejto oblasti, patrí zabezpečenie rovnakého prístupu k včasnej diagnostike a najlepšej možnej liečbe pacientov vo všetkých krajinách, ako aj precíznejšia práca s dátami, či zlepšovanie cesty a komplexného manažmentu pacienta s mnohopočetných myelómom v regióne, vrátane Slovenska.

Zástupcovia pacientov z regiónu sa spojili a predstavili memorandum

Na výsledky štúdie reagujú aj pacientske organizácie zo strednej Európy a Pobaltia, ktoré spojili sily a vytvorili vlastné Memorandum. V dokumente zástupcovia pacientov vyzývajú na
„budúcnosť, v ktorej bude mať každý pacient v Európe spravodlivý a včasný prístup k najlepšej uznávanej liečbe a celkovej starostlivosti:

„Aj na Slovensku vyzývame vládnych predstaviteľov na vzájomnú  spoluprácu, ktorá bude viesť k implementácií našich odporúčaní z Memoranda. Či už ide o zlepšenie prístupu ku komplexnej multidisciplinárnej starostlivosti, inovatívnej liečbe, či zlepšenie kvality života a celkovej cesty slovenského pacienta,“ uzatvára Zuzana Gajdošíková, predsedníčka Slovenskej myelómovej spoločnosti.

Odkaz na celkový report štúdie:
https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/download/ei_mm_in_central_europe_and_baltics_.pdf
Odkaz na komunikačný dokument:
https://drive.proton.me/urls/YVDKFCB1XR#ka5Cr4bGCrc8

* Výsledky hovoria o pacientoch vo vekovej kategórii 60 až 85 rokov, sledované obdobie je v rokoch 2022 až 2050. International Agency for Research on Cancer. Estimated number of new cases from 2022 to 2050, Both sexes, age [60-85+], Multiple myeloma. Cancer Tomorrow. Lyon: World Health Organization; 2024.

** IQVIA. EFPIA Patient W.A.I.T. Indicator 2022 survey. Available from:
https://www.efpia.eu/media/s4qf1eqo/efpia_patient_wait_indicator_final_report.pdf

žiadne príspevky na zobrazenie