Riaditeľka obchodného domu IKEA: Skutočná rovnosť sa začína práve doma

0
Riaditeľka obchodného domu IKEA: Skutočná rovnosť sa začína práve doma

Téma domáceho násilia bola donedávna ešte dosť tabuizovaná. Viaceré médiá či spoločnosti už začínajú na túto tému poukazovať. Jednou z nich je aj obchodný dom IKEA. Oslovili sme riaditeľku Luciu Klečkovú, ktorá nám v rozhovore prezradila:

  • prečo sa ich firma zaoberá práve touto problematikou,
  • čo všetko môžeme považovať za domáce násilie,
  • ako edukovať spoločnosť o tomto probléme,
  • akým spôsobom môže pracovné prostredie ovplyvniť postavenie žien,
  • ako sa môže brániť žena, ktorá je vystavená nejakej forme násilia.

Nedávno sa uskutočnila konferencia o domácom násilí. IKEA bola jedným z hlavných partnerov. Prečo sa spoločnosť IKEA začala touto témou zaoberať?

Odpoveď je jednoduchá – pretože našou víziou je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí, a to, samozrejme, súvisí aj s vytváraním bezpečnej domácnosti. Sme presvedčení, že domov by mal byť bezpečným miestom pre každého, čo bohužiaľ ale neplatí vždy. Preto sme sa rozhodli aktívne pomáhať ženám zažívajúcim násilie a motivovať spoločnosť k spoločnej diskusii, ako aj k hľadaniu ciest, ako zamedziť násiliu na ženách v partnerských vzťahoch. Štatistiky ukazujú, že téma domáceho násilia je stále viac aktuálna aj v kontexte dnešnej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19.

Podľa štatistík až 70% žien zažilo domáce násilie. Čo všetko tento pojem zahŕňa?

Poznáme viaceré formy domáceho násilia. Mnoho ľudí si pod pojmom domáce násilie predstaví najmä ženy alebo mužov, ktorí prichádzajú do fyzického kontaktu s agresorom a následne skrývajú svoje modriny pod svetrami či pod slnečnými okuliarmi. Existuje však aj neviditeľná forma domáceho násilia, ktorá je rovnako nebezpečná. K fyzickému násiliu sa tak pripája aj psychické či sociálne. Obete sú opakovane vydierané a psychicky manipulované, čo síce nezanecháva stopy na koži, ale zanecháva to výrazné stopy na duši.

Nakoľko pandémia ešte viac prehĺbila tento problém? Máte k dispozícii aj nejaké štatistické údaje?

To, ako tento problém prehlbuje pandémia COVID-19, sme mali možnosť vidieť už počas prvej vlny. Národná linka pre ženy zažívajúce domáce násilie vtedy hlásila dvojnásobný počet žien, ktoré na linku zavolali po prvýkrát. Domácnosti, v ktorých v súčasnosti trávime viac času ako kedykoľvek predtým, rozdúchavajú ďalšiu vlnu násilia.

Aké sú hlavné ciele kampane Za bezpečný domov?

Cieľom dva a pol ročného projektu Za bezpečný domov je prispieť k zlepšeniu životných podmienok v domácnosti pre každého jedného z nás. Veríme, že spoločnosť a podnikateľská komunita sa majú proaktívne zaujímať o témy, ktoré sa dotýkajú nás všetkých. V tejto súvislosti sme si dali konkrétne záväzky, cez ktoré chceme prispieť k nachádzaniu riešení ako predchádzať násiliu a pomáhať ženám, ktoré ho zažívajú.

Jedným z plánov kampane je vyčleniť sumu 70 000 EUR. Do akých organizácií poputujú tieto peniaze?

Peniaze poputujú neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú obetiam domáceho násilia, aby im dokázali poskytnúť potrebnú pomoc a ubytovanie.

„Domov by mal byť bezpečným miestom pre každého.“

V spoločnosti IKEA deklarujete rovnosť príležitostí. Ako sa vám to darí dosahovať?

V IKEA sme presvedčení, že každý má právo na férové zaobchádzanie a rovnaké príležitosti bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Preto v práci oslavujeme rôznorodosť a snažíme sa vytvárať pracovisko, kde vládne atmosféra začlenenia. Našim cieľom je dosiahnuť skutočnú rodovú rovnosť. To znamená zabezpečiť rovnaké príležitosti pre ženy aj mužov a dosiahnuť na všetkých úrovniach riadenia pomer 50/50. Rovnosť je jednoducho výhodná pre všetkých. Aby sme dosiahli pomer mužov a žien 50/50, zameriavame sa na to, aby viac žien pracovalo na pozíciách, ktoré zväčša obsadzujú muži a naopak.

Ako sa snažíte zvyšovať povedomie a edukovať spoločnosť o tomto probléme?

V januári sme robili prieskum o tom, ako Slováci vnímajú rodovú rovnosť v spoločnosti a ako sa prejavuje priamo v domácnostiach. Výsledky sme následne publikovali prostredníctvom kampane Za férový domov. Vyzývali sme ľudí k výmene rolí v domácnosti, aby boli schopní lepšie pochopiť svojich partnerov a budovať spolu šťastnejší domov.

Skutočná rovnosť sa začína práve doma a prišiel čas zbúrať mnohé stereotypy. Snažíme sa poukazovať aj na to, že vnímanie rodovej rovnosti v spoločnosti má obrovský vplyv na problematiku spojenú s domácim násilím. Násilie páchané na ženách je najzávažnejším dopadom nerovnosti. Smernica EÚ jasne hovorí, že ženy sú zvlášť zraniteľné obete, keďže zažívajú násilie práve preto, že sú ženy. Plne si uvedomujeme, že na to, aby sme docieli úplnú rovnosť žien v spoločnosti, musíme v prvom rade venovať pozornosť tomuto najvážnejšiemu dopadu nerovnosti.

Aké spoločnosti alebo organizácie sa ešte pridali k vašej iniciatíve?

Naším cieľom je spájať všetkých, ktorým na téme záleží, majú v nej čo ponúknuť a sú ochotní zdieľať svoje skúsenosti a prostriedky na pomoc ženám zažívajúcim násilie. Cieľom okrúhleho stola s Americkou obchodnou komisiou, ktorého sa zúčastnili zástupcovia súkromného, verejného a neziskového sektora bolo jednak ukázať firmám, že problematika násilia páchaného na ženách je dôležitá a existujú konkrétne oblasti, v rámci ktorých môže súkromný sektor pomôcť.

„Dôležité je o problémoch hovoriť nahlas.“

Tiež sme chceli vyslať signál verejnému sektoru, že firmy sa o problematiku aktívne zaujímajú, vnímajú ju ako dôležitú a sú pripravené spolupracovať so štátom v rámci konkrétnych oblastí boja proti násiliu páchanému na ženách. Veríme, že okrem neziskového sektora sa k nám pridajú aj ďalšie firmy a spoločne prispejeme k zlepšeniu situácie žien na Slovensku.

Ako vnímate zapojenie prezidentky Zuzany Čaputovej do tejto problematiky?

Zapojenie pani prezidentky a jej podporu si veľmi vážime a vnímame to ako dôležitý signál toho, že násilie páchané na ženách je celospoločenský problém, o ktorého adresovanie sa zaujímajú aj tí najvyšší štátni predstavitelia.

IKEA zvyšuje povedomie o domácom násilí aj prostredníctvom viedoklipu, ktorý sa nedávno objavoval v médiách. Aké boli na tento klip ohlasy?

Už počas uvedenia spotu sme videli prvé pozitívne reakcie našich zákazníkov. Množstvo ľudí a influencerov ho organicky zdieľalo na svojich sociálnych sieťach, vďaka čomu sa táto problematika dostala do povedomia väčšieho množstva ľudí. V súťaži YouTube Works, ktorá oceňuje najlepšie české a slovenské videokampane na sociálnej sieti YouTube, sme dokonca prednedávnom vyhrali aj prvé miesto v kategórií Najlepší sociálny dopad pomocou YouTube.

Deväťdesiatsekundový emotívny spot sprostredkováva pocity a prežívanie ženy, ktorá zažíva násilie zo strany partnera. Ukazuje ju v niekoľkých typických situáciách, ktorým čelí – ekonomické násilie, psychické násilie, kontrola a izolácia.

Kedy je podľa vás potrebné na násilie upozorniť?

Žiadny človek by nemal žiť v domácnosti, v ktorej opakovane pociťuje nátlak, strach, odopieranie slobody, emocionálne a sociálne vydieranie či fyzické násilie. Pokiaľ si v okolí všimnete ženu, ktorá by mohla byť potenciálne obeťou domáceho násilia, porozprávajte sa s ňou a všímajte si jej reakcie. Možno sa vám podarí zistiť viac detailnejších informácií a vďaka vašej podpore jej zachránite život. Na domáce násilie upozornite ihneď, ako ste si istý, že sa naozaj jedná o domáce násilie, a obeť nie je schopná na svoj problém upozorniť sama.

„Neviditeľná forma domáceho násilia je rovnako nebezpečná ako fyzická.“

Skúste dať tri rady ženám, ako postupovať, keď majú pocit ohrozenia.

Každý prípad domáceho násilia je iný, preto by ženy mali určite v rámci prvého kroku zistiť viac informácií o svojich možnostiach a kontaktovať napríklad organizáciu Fenestra na čísle 0911 440 808 v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00, prípadne non-stop Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie na čísle 0800 212 212. V prípade, že je žena v ohrození života alebo zdravia, ihneď kontaktovať políciu na čísle 158.

Dôležité je o problémoch hovoriť nahlas, aj keď je to nesmierne ťažké. Každá žena, ktorá sa rozhodne proti domácemu násiliu bojovať, je zároveň inšpiráciou pre ďalšie ženy, že situácia, v ktorej sa momentálne nachádzajú, nemusí byť ich celoživotný príbeh. Naozaj úprimne verím a dúfam, že sa situácia ohľadom domáceho násilia začne aj vďaka našej kampani na Slovensku zlepšovať. Nielen my, ale celá spoločnosť máme pred sebou ešte dlhú a náročnú cestu, ale nehodláme to vzdať. Sme za bezpečný domov, ktorý si zaslúži každá jedná ľudská bytosť.

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu