Domov Správy Slovensko Slovensko porušilo práva odsúdeného Sýrčana z prevádzčstva, tučného odškodného sa však nedočkal

Slovensko porušilo práva odsúdeného Sýrčana z prevádzčstva, tučného odškodného sa však nedočkal

10.2.2022 (Webnoviny.sk) – Sumu 5 200 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 1 038 eur za náklady a výdavky priznal Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) Sýrčanovi právoplatne odsúdenému za prevádzačstvo.

Ako informoval tlačový odbor rezortu spravodlivosti, súd v jeho prípade konštatoval porušenie práva vypočúvať svedkov v trestnom konaní garantovanom Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Vinný z prevádzačstva

Muž bol v januári 2017 obvinený a následne v máji 2017 prvostupňovým súdom uznaný vinným z prevádzačstva, pričom mu bol uložený trest odňatia slobody na päť rokov. Odvolanie sťažovateľa proti prvostupňovému rozsudku odvolací súd v auguste 2017 zamietol. Sťažovateľ následne neuspel s podaným dovolaním, ani s ústavnou sťažnosťou.

„Sťažovateľ sa v sťažnosti podanej na ESĽP sťažoval na údajnú nespravodlivosť trestného konania a tvrdil, že vyšetrovacie úkony boli vykonané bez účasti advokáta napriek tomu, že vzhľadom na svoju negramotnosť, neovládanie jazyka a závažnosť obvinenia mal mať obhajcu už od momentu vznesenia obvinenia. Ďalej s odvolaním sa na článok 6 dohovoru tvrdil, že nemal adekvátnu a dostatočnú možnosť spochybniť výpovede dvoch svedkov, na základe ktorých bol odsúdený a ktorí boli vypočutí iba v prípravnom konaní pred policajným orgánom v čase, keď nemal právneho zástupcu,“ uviedol rezort spravodlivosti s tým, že svedkami boli migranti, ktorí boli z územia SR vyhostení.

V čase, keď prebiehalo konanie pred súdom tam preto neboli prítomní. Odsúdený podľa ministerstva zároveň žiadal z titulu nemajetkovej ujmy sumu 100 000 eur.

Ničím nepodložené domnienky

ESĽP vo svojom rozsudku v prípade „Al Alo proti SR“ vyslovil názor, že vnútroštátne súdy dospeli k záveru, že dotknutí svedkovia sú nedostupní bez toho, aby dôsledne preskúmali všetky okolnosti a možnosti.

„Záver, že sťažovateľom predložené adresy svedkov v zahraničí sú len „administratívne“, respektíve fiktívne, ku ktorému vnútroštátne súdy dospeli bez toho, aby sa opreli o konkrétne zistenia, podľa ESĽP predstavuje len nepodložené domnienky, ktoré sú nezlučiteľné s povinnosťou vynaložiť všetko primerané úsilie na zabezpečenie účasti neprítomných svedkov na pojednávaní,“ uviedol rezort spravodlivosti.

Keďže nebolo predložené žiadne prijateľné vysvetlenie o tom, že vnútroštátne orgány nevyužili prostriedky na zabezpečenie účasti dotknutých svedkov na konaní pred súdom proti sťažovateľovi, ESĽP podľa ministerstva konštatoval, že neexistovali žiadne dobré dôvody na akceptovanie ich výpovedí z prípravného konania.

Kľúčové výpovede svedkov

ESĽP podľa ministerstva ďalej poznamenal, že podľa vnútroštátnych súdov boli výpovede dotknutých svedkov kľúčové pre odsúdenie sťažovateľa.

„Sťažovateľ sa síce vzdal práva zúčastniť sa na ich konkrétnych výsluchoch v prípravnom konaní, avšak ESĽP podotkol, že v rámci toho sťažovateľovi nebolo poskytnuté žiadne vysvetlenie o dôsledkoch neuplatnenia tohto práva, najmä pokiaľ ide o možnosť použitia akýchkoľvek výpovedí z prípravného konania ako dôkazov na pojednávaní, ak by sa svedok stal nedosiahnuteľným,“ vysvetlil rezort spravodlivosti.

Podľa ESĽP teda vzhľadom na okolnosti prípadu nemožno v žiadnom prípade akceptovať voľbu sťažovateľa nezúčastniť sa osobne na konkrétnom výsluchu dotknutých svedkov v prípravnom konaní a nevypočuť ich pri tejto konkrétnej príležitosti ako implicitné úplné vzdanie sa jeho práva dať ich vypočúvať.

V danom prípade okrem toho podľa súdu neboli splnené ani minimálne záruky zodpovedajúce významu tohto vzdania sa práva.

Na základe uvedeného ESĽP podľa ministerstva dospel k záveru, že sťažovateľ bol bez prijateľných dôvodov a bez dostatočných vyvažujúcich faktorov zbavený možnosti vypočúvať alebo dať vypočuť svedkov, ktorých dôkazy mali pri jeho usvedčení významnú váhu. V dôsledku toho konanie proti nemu ako celok nebolo spravodlivé.

Viac k témam: Odškodnenie, Prevádzačstvo, Súdy
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovensko porušilo práva odsúdeného Sýrčana z prevádzčstva, tučného odškodného sa však nedočkal © SITA Všetky práva vyhradené.

Žiadne komentáre

Exit mobile version