Sociálnej poisťovni klesli výdavky na vyplácanie garančných dávok, mesačne ich dostávalo 71 osôb

16.5.2021 (Webnoviny.sk) – Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne počas prvých dvoch mesiacov tohto roka priemerne mesačne 71 osôb. Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľov tak poisťovňa vynaložila 296-tisíc eur.

V porovnaní s januárom až februárom minulého roka ide o pokles o 59 poberateľov dávky mesačne, medziročne výdavky na garančné dávky klesli o 232-tisíc eur. Uvádza sa to v správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za prvé dva mesiace tohto roka.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

Viac k témam: dávka garančného poistenia, zamestnanec
Zdroj: Webnoviny.sk – Sociálnej poisťovni klesli výdavky na vyplácanie garančných dávok, mesačne ich dostávalo 71 osôb © SITA Všetky práva vyhradené.