Spoločne chcú riešiť problémy slovenských pacientov

0
Spoločne chcú riešiť problémy slovenských pacientov

Verejná a súkromná sféra spojili sily a v Košiciach vytvorili vývojové a výskumné centrum mikrobiómu – ARCOBIOME (Advanced Research Centre of Microbiome). Vedecký start-up Perbiotix a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach (výskumné centrum MediPark) chcú svojou aktivitou pretaviť výsledky laboratórneho výskumu do reálnej pomoci pacientom

Mikrobióm, ako druhé najrýchlejšie rastúce biomedicínske odvetvie po genetike, úzko súvisí s každým medicínskym odborom.  Mikrobióm nie sú len baktérie a ich gény v črevách, pojednáva o mikroorganizmoch po celom našom tele a na slizniciach a preto si zaslúži plnú pozornosť odbornej aj širokej verejnosti.

Centrum výskumu mikrobiómu

Košice sú centrom výskumu mikrobiómu už viac ako 20 rokov, keďže práve tam vznikla IPC – prvá a najväčšia medzinárodná vedecká konferencia o probiotikách a mikrobióme na svete. Do výskumu mikrobiómu je v Košiciach zapojená Lekárska fakulta UPJŠ, ďalej Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a od októbra tohto roka už aj medicínske výskumné centrum MediPark pri Lekárskej fakulte UPJŠ, ktoré vytvorilo verejno-súkromné partnerstvo s vedeckým start-upom Perbiotix. Slovenskí vedci z Perbiotix už priniesli z výskumu na slovenský trh jedinečné personalizované probiotiká pod názvom iProbio. Nové vývojové a výskumné centrum mikrobiómu – ARCOBIOME bude prenášať výsledky výskumu a vývoja do reálnych prípravkov a funkčných potravín s cieľom pozitívne ovplyvňovať ľudský mikrobióm. Výskum bude financovaný z európskych grantov a súkromných zdrojov.

Symbióza viacerých sektorov

„Model spojenia súkromného a verejného sektora pre vývoj produktov je bežný v západnej Európe, avšak veľmi ojedinelý na Slovensku. Preto sme veľmi radi, že práve UPJŠ v Košiciach sa rozhodla byť priekopníkom a umožnila takúto spoluprácu,“ hovorí MVDr. Alojz Bomba, DrSc., vedecký riaditeľ Perbiotix. „Implementácia výsledkov výskumu do reálneho života je ťažká a dlhá cesta, preto vznikla táto spolupráca, aby sa výsledky výskumu v podobe konkrétneho produktu dostali k ľuďom,“ dodal doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., riaditeľ MediPark na UPJŠ v Košiciach.

Prvé prípravky proti depresiám a úzkosti

Prvým spoločným výskumným cieľom je vytvoriť prípravok, ktorý pomôže riešiť problém nemocničných infekcií. Tie sa stávajú stále akútnejším problémom najmä kvôli vysokej úmrtnosti hospitalizovaných pacientov. Riešenie vidia v preventívnom opatrení u ohrozených pacientov tak, aby k infekcii vôbec nedošlo, alebo sa výrazne zmiernil jej priebeh. Prospešné mikroorganizmy majú potenciál vytvoriť štít a tak ochrániť pacienta pred infekciou nebezpečnými baktériami ako napr. Clostridium Difficile. Preventívnym zásahom chcú zvýšiť bezpečnosť hospitalizovaných pacientov a znížiť ich úmrtnosť. Ďalej chcú vyvíjať prípravky na cielenú moduláciu mikrobiómu aj pri iných závažných chronických ochoreniach. Prvé prípravky budú cieliť na mikrobióm ľudí s depresiami a úzkosťami. Prostredníctvom konzorcií probiotických mikroorganizmov budú tiež pomáhať ľuďom s vysokým cholesterolom či histamínovou intoleranciou, pre ktorých aktuálne žiadne účinné probiotické prípravky neexistujú. Cieľom je vytvoriť funkčné a klinicky overené prípravky, ktoré budú fungovať ako prevencia a doplnková liečba pri rôznych ochoreniach. Viac informácií nájdete na stránke https://perbiotix.sk/arcobiome/.

Autori projektu vnímajú toto spojenie ako veľkú možnosť pre mladých slovenských vedcov na vzdelávanie o mikrobióme. Na jeho ďalšiu podporu, hlavne u odbornej verejnosti, sa tiež rozhodli zorganizovať najväčšiu svetovú konferenciu o probiotikách, prebiotikách a črevnom mikrobióme po prvý krát v Bratislave – www.probiotic-conference.net.

Titulná foto: ACROBIOME – jeden z najdôležitejších prístrojov centra, experimentálny model tráviacej sústavy

 

 

žiadne príspevky na zobrazenie