Trestný zákon v súčasnej podobe je podľa advokáta nekoncepčný a neproporčný a treba uvítať každú zmenu

0
Trestný zákon v súčasnej podobe je podľa advokáta nekoncepčný a neproporčný a treba uvítať každú zmenu

Slovenský Trestný zákon je v súčasnej podobe nekoncepčný a neproporčný a je potrebné vítať každý návrh jeho zmeny. Pre agentúru SITA to uviedol advokát Martin Ribár z občianskeho združenia Za demokraciu a právny štát.

Zároveň v súvislosti s návrhom poslanca Tomáša Tarabu znižovať trestné sadzby pri ekonomických trestných činoch povedal, že je za nižšie sadzby trestov u všetkých „nenásilných“ trestných činov.

Zníženie trestných sadzieb

Pri ekonomických trestných činoch je to však podľa neho obzvlášť potrebné. V porovnaní s ostatnými susednými krajinami sú totiž naše trestné sadzby neporovnateľne vysoké.

„Jeden príklad za všetko – za ekonomický trestný čin pri určitej výške škody hrozí u nás páchateľovi trest odňatia slobody v rozpätí 10 až 15 rokov. V Českej republike, ktorá je nám právne najbližšia, hrozí za tento istý trestný čin páchateľovi trest v rozpätí dvoch až ôsmich rokov, a možné je aj uloženie podmienečného trestu odňatia slobody, alebo iného alternatívneho trestu,“ vysvetlil Ribár.

Celkovo advokát konštatuje, že v drvivej väčšine trestných činov by malo dôjsť k zníženiu trestných sadzieb, prípadne k stanoveniu podstatne vyššieho rozpätia trestných sadzieb, aby sudcovia mohli výraznejšie individualizovať ukladaný trest k okolnostiam prípadu a osobe páchateľa. „Predovšetkým pri ‚nenásilných‘ trestných činoch by mali mať prednosť iné druhy trestov, ako je trest odňatia slobody. Mal by byť podľa môjho názoru zavedený inštitút tzv. prvotrestanej osoby,“ uviedol Ribár.

„Mafia friendly“

V Českej republike podľa neho pri prvotrestaných osobách existuje možnosť ukladať nižšie tresty a pri uložení nepodmienečného trestu odňatia slobody existuje možnosť podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody po relatívne krátkej dobe výkonu trestu.

„Toto sa štatisticky ukazuje ako veľmi dobrý nástroj v tom smere, že takéto osoby sa zaradia v krátkej dobe späť do spoločnosti, a len mizivé percento takýchto osôb sa dopustí opakovane trestnej činnosti,“ povedal advokát.

Ribár zároveň zdôraznil, že Trestný zákon v jeho súčasnej podobe nemal byť ani nikdy prijatý. „V čase jeho prijatia bol takýto Trestný zákon vytĺkaním politického kapitálu. Každý, kto sa pokúsil tento Trestný zákon meniť, tak bol označený ako ‚mafia friendly‘, čo je samozrejme nezmysel, odbornosť a štatistiky museli ísť do úzadia pred politickou vôľou, a to je nesprávne,“ dodal advokát.

Prvé čítanie v parlamente

Ministerstvo spravodlivosti v tejto súvislosti pripomenulo, že v prípade návrhu novely Trestného zákona z dielne Tarabu nejde o vládny návrh a novela je navyše v parlamente len v prvom čítaní.

„Ministerstvo spravodlivosti SR by sa týmto návrhom – ako každým iným – zaoberalo v prípade, ak by ho poslanci posunuli do druhého čítania. V tom prípade by sme jeho ustanovenia odborne posúdili a zaujali k nim riadny postoj, ako sa to normálne deje pri poslaneckých zákonoch,“ uviedol rezort.

Zároveň doplnil, že minister Viliam Karas opakovane vyslovil názor, že je lepšie, ak sa trestné kódexy novelizujú systematicky a v riadnom legislatívnom procese, ktorému predchádza otvorené pripomienkové konanie.

Novela trestných kódexov

Rezort tiež pripomenul, že pracuje na vlastnej rozsiahlej novele trestných kódexov, ktorých návrh predložila do pripomienkového konania ešte predchádzajúca ministerka Mária Kolíková.

„Návrh obsahuje viacero bodov smerujúcich k zníženiu trestov, resp. k väčšiemu preferovaniu alternatívnych trestov a ďalších prvkov restoratívnej justície. Treba v tejto súvislosti zdôrazniť, že aj v prípade schválenia takýchto úprav budú trestné sadzby v slovenskom Trestnom zákone stále výrazne prísnejšie, ako je obvyklé v okolitých krajinách i ďalších štátoch Európskej únie,“ uviedlo ministerstvo s tým, že k ministerským návrhom noviel trestných kódexov naďalej prebiehajú odborné diskusie s cieľom nájsť vyvážené riešenia v prospech spravodlivosti.

„Pokiaľ ide o ministerskú novelu Trestného poriadku, tam máme jednoznačný cieľ zefektívniť trestné konania pri súčasnom rešpektovaní práv vyplývajúcich z našich ústavných i medzinárodných záväzkov,“ dodal rezort.

 

žiadne príspevky na zobrazenie