Ženy môžu mať rovnako úspešnú kariéru vo vede a technike ako muži

0
Ženy môžu mať rovnako úspešnú kariéru vo vede a technike ako muži

Ako dosiahnuť rovnosť vo vede a technike? Prispieť k tomu musí výchova v rodinách, spoločnosť aj zamestnávatelia.

Naprávanie chybných vzorcov vnímania schopností žien pomôžu reálne príklady z praxe, najmä pracovné výzvy a projekty, na ktorých sa aktuálne podieľajú ženy doma aj v zahraničí. Na to, aby sa ženy na Slovensku viac orientovali na prácu a kariéru v oblasti STEM (science, technology, engineering and mathematics) je potrebná motivácia doma aj v škole, ako aj podchytenie talentov v mladom veku.

Prispievajú k tomu aj priaznivejšie pracovné podmienky, ktoré vedia zamestnávatelia svojim zamestnancom ponúknuť. Zhodli sa na tom účastníci tretieho ročníka konferencie Women in Business, ktorú dnes organizovala Americká obchodná komora v SR spolu s partnermi.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom úvodnom príhovore povedala, že pre každú spoločnosť je dôležité, aby dokázala naplno využiť svoj potenciál a talenty v ich rozmanitosti. „Nemôžeme si preto dovoliť nezapojiť do pokroku vo vede a technológiách vzdelané a nadané ženy. Je síce pravda, že naše ženy nijako nezaostávajú v dosahovaní vysokoškolského vzdelania, práve naopak – tvoria väčšiu časť absolventov univerzít.

Ale keď sa na kariéry žien a mužov pozrieme niekoľko rokov po získaní diplomu, vidíme rozdiely, ktoré sú v neprospech žien. Pod túto skutočnosť sa podpisuje množstvo okolností. Mám na mysli najmä stále prítomné stereotypy a predsudky, ktoré ženy – na škodu nás všetkých – odsúvajú z kariérnych dráh.“

Dievčatá potrebujú vidieť vzory

Na konferencii odznel inšpiratívny príbeh Michaely Musilovej, slovenskej astrobiologičky, riaditeľky simulovaných marťanských a mesačných misií na výskumnej stanici HI-SEAS v USA. Hovorila o svojej neľahkej ceste, pričom veľakrát musela pracovať omnoho viac a získať výrazne lepšie výsledky ako jej mužskí kolegovia, aby ju jej nadriadení začali brať vážne.

„Za posledných 14 rokov, odkedy som sa dala na dráhu astrobiologičky, sa veľa vecí zmenilo k lepšiemu. Na International Space University, kde pôsobím ako hosťujúca profesorka, sme sa tešili v r. 2015 že sme mali konečne 30% žien účastníčok našich programov. Teraz je to viac- menej 50%, aj účastníčok aj vyučujúcich. Hlavný trend, ktorý som si všimla je, že ženy a dievčatá do určitej miery potrebujú vidieť vzory. Jednou z mojich motivácií je pomôcť vytvoriť prostredie pre ďalšie ženy a dievčatá v STEM, kde sa budú cítiť vítané a kde sa budú môcť realizovať bez problémov, ktorým som čelila ja.”

Rodičia dnes vidia, že sa ich dcéry vo svete vedy nemusia stratiť

Oblasť vedy a techniky má obrovský potenciál aj v ekonomike budúcnosti a uplatnenie žien v týchto oblastiach musí byť samozrejmosťou. Podľa Ľudovíta Paulisa, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR je potrebné zatraktívnenie odborov a profesií STEM, užšia spolupráca stredných, vysokých škôl a podnikateľského prostredia. Ocenil zároveň existujúce príklady z praxe:

„Slovenská vedkyňa v užšom výbere na cestu okolo Mesiaca. Šéfka ŠÚKL ustála politický tlak a zaslúžila si obdiv širokej verejnosti. Riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV je prezidentkou prestížnej medzinárodnej organizácie pre výskum rakoviny ISCaM. To sú správy len z posledných dní. Rodičia dnes vidia, že sa ich dcéry vo svete vedy nemusia stratiť, ak budú šikovné, cieľavedomé a svojej vášni pre vedu sa odovzdajú,“ povedal Ľ. Paulis.

Ľudovít Paulis

V SAV dominujú ženy

Pavol Šajgalík, predseda SAV SR povedal, že Slovenská akadémia vied je dobrým príkladom, na ktorom môžeme pozorovať, ako sú ženy zastúpené pri vedeckej práci a pri hľadaní vedeckých tém: „Dobrou správou celkom iste je, že keď sa pozrieme na doktorandov, ktorých má SAV zhruba 500, približne 60% z nich tvoria mladé ženy. To znamená, že budúcnosť vyzerá byť optimistická. Reálny stav na SAV je taký, že máme zhruba 50% ženských a 50% mužských vedeckých pracovníkov. Situácia sa začína obracať, keď sa pozrieme napríklad na vedúcich projektov – v našom prípade projekty VEGA – 60% tvoria mužskí vedúci a 40% ženské vedúce a to isté platí aj o riaditeľkách a riaditeľoch ústavov SAV.“

Búranie predsudkov je najmä cez inšpiratívne príbehy a vzory

Martina Schusterová

Nové nastavenie myslenia a prístupu nielen vo firemnom prostredí je jedným z predpokladov úspešného boja proti stále pretrvávajúcim predsudkom. Martina Schusterová, Head of Education & Development Center v spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v tejto súvislosti povedala:

“Je nevyhnutné, aby sme zahodili zaužívané vzorce z minulosti a sústredili sa na potenciál a talent namiesto pohlavia. Tak ako muži dokážu byť skvelí kuchári, či vizážisti, tak aj ženú sú kvalifikované v IT a technických a vedeckých oboroch. Dôkazom sú mnohé úspešné ženy. Nazerajme na dievčatá už v školskom veku na to, čo môžu dokázať namiesto toho, čo by mali robiť.”

Mirjana Krolo, Chief Operation Officer iptiQ v spoločnosti Swiss Re si myslí, že je potrebné najmä povzbudenie záujmu, poukázanie na dobré a zaujímavé vzory: „Som presvedčená, že každý človek by mal mať možnosť napĺňať svoje profesionálne sny, so záujmom, zanietením a tvrdou prácou. Z môjho pohľadu rozdiely v schopnostiach mužov a žien robiť vedu a výskum neexistujú.“

Mirjana Krolo

Pre súkromný sektor znamená diverzita tímov v oblasti STEM inovatívnejší prístup a výsledky

Viac žien vo vede a technike, ako aj väčšie zastúpenie žien v líderských pozíciách je tiež jedným zo spôsobov boja proti platovej nerovnosti medzi pohlaviami. Branislav Sandtner, generálny riaditeľ spoločnosti CITI na Slovensku povedal:

„Kreatívne a rozmanité prostredie, kde sú zastúpené ženy i muži, prispieva v každej firme k výnimočným synergiám. Oblasť vedy a techniky nie je výnimkou, rovnako ako oblasť finančných služieb. Teší ma, že v Citi podporujeme inovatívne prístupy, ktoré umožňujú podporiť kariérny rozvoj žien a stanovili sme si globálne konkrétne ciele, napr. 40% zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách do konca roka 2021.”

Ženy majú nenahraditeľné miesto v zdravotnictve

Suzana Sacirovic

Aj zdravotníctvo je oblasťou, kde majú ženy v oblasti STEM obdivuhodné zastúpenie a nenahraditeľný prínos najmä v tejto dobe. Suzana Sacirovic, General Manager spoločnosti Novartis Pharma vyzdvihla, že diverzita, nielen z hľadiska pohlavia, znamená inovatívnu pracovnú silu.

„Podiel žien v zdravotníctve na Slovensku predstavuje viac ako 80%, vo väčšine prípadov sú ženy všade tam, kde je riziko infekcie najvyššie a odmena nespravodlivo nižšia. Ženy vynikajú mäkkými zručnosťami potrebnými na vedenie podniku, predstavujú obrovskú ekonomickú silu a ponúkajú dôležitý pohľad na potreby zákazníkov. Som veľmi hrdá na to, že v spoločnosti Novartis spoluvytvárame otvorenú kultúru spravodlivých príležitostí, rešpektu a vzájomnej podpory vo všetkých našich profesionálnych a osobných rolách.“

Perspektíva na celý život

Práca v oblasti STEM znamená pre ženu perspektívu na celý profesionálny život. Violeta Luca, CEO spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko hovorí: „Nápady, ktoré v počítačovej vede vznikajú, formujú náš svet a riešia mnohé z výziev, pred ktorými stojíme. Ľudia pracujúci v tomto priemysle, by mali byť rovnako rozmanití ako svet, ktorý tvoria. Keď dievčatám a ženám ukážeme dosah a kreativitu, ktoré ponúkajú kariérne príležitosti v informatike, významne sa zmení perspektíva ich možností v budúcnosti.“

Violeta Luca

Podiel žien v oblasti STEM má mierne rastúci trend. Len podľa dát členských spoločností BSCF z odvetvia zdieľaných služieb, bol podiel žien v oblasti STEM v roku 2020 na Slovensku na úrovni 12,8 percent. Oproti roku 2016 ide o nárast o 4,4 percenta.

Konferenciu podporili spoločnosti CITI Slovakia, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Microsoft Slovakia, Novartis Slovakia, Swiss Re, Accenture, Faurecia Automotive Slovakia, Roche Slovensko a Emerson.

Kontakt:

PR & Media Manager: Daniela Beráková, daniela.berakova@amcham.sk, +421 948 142 136

O Americkej obchodnej komore v SR

Americká obchodná komora na Slovensku, ktorá je aktívnym obhajcom rovnosti príležitostí pre ženy, je nezávislá nezisková organizácia financovaná výhradne z príspevkov svojich členov. Na Slovensku pôsobí už vyše 27 rokov s cieľom prinášať pozitívnu zmenu v rámci podnikateľského prostredia na Slovensku. Medzi kľúčové piliere komory patrí vymožiteľnosť práva, zavádzanie inovácií, vzdelávanie a podpora talentov, ako aj regionálny rozvoj. Americká obchodná komora v SR združuje viac ako 284 slovenských a zahraničných firiem, medzi ktoré patria najväčší zamestnávatelia, malé a stredné podniky, ale aj neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Viac informácií o AmCham môžete získať na www.amcham.sk a na sociálnych sieťach: LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, Youtube.

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu