Ženy sa dožívajú vyššieho veku, majú viac našetrené, aj viac vysokoškolských titulov. Zarábajú ale menej.

0
Ženy sa dožívajú vyššieho veku, majú viac našetrené, aj viac vysokoškolských titulov. Zarábajú ale menej.
ženy v práci

Slovenské ženy majú v priemere viac našetrené ako muži, dožívajú sa vyššieho veku, majú viac vysokoškolských titulov, starajú sa viac o domácnosť, deti či zdravotne znevýhodnených. 

Tento trend sa potvrdzuje najmä u mladších ročníkov

Podľa prieskumu majú ženy v rámci sporenia na rezervu našetrenú sumu približne na úrovni 2000 eur. Mesačne dokážu dať bokom približne 190 eur. „Ukazuje sa dlhodobý trend, že ženy pristupujú k financiám zodpovednejšie. Z prieskumu vyplýva, že najviac si dokážu ušetriť ženy vo veku 18 až 35 rokov. Dôvodom ich vyšších rezerv je aj fakt, že muži sú vo väčšine hlavou rodiny, financie sú v ich rukách, a preto napríklad v prípade nečakaných finančných výdavkov využívajú aj rezervy,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

zdroj: Slovenská sporitelňa

Podľa najnovších údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat, ženy v únii zarábajú približne o 15 % menej ako muži. Na Slovensku je to za rok 2018 na úrovni 21 %. V priemere je zamestnaných v rámci krajín EÚ 67 % žien, ale až 78 % mužov. Na Slovensku je tento pomer o niečo väčší, žien je zamestnaných 66 %, mužov 79 %. Viac prevláda u nežnejšieho pohlavia zamestnanie na polovičný pracovný úväzok, ktorí využíva až tretina zamestnaných žien, ale len necelých 8 % mužov. Vo vedúcich pozíciách firiem je tretina žien, mužov je dvakrát viac. „Dôvodom skrátených pracovných úväzkov, nižších miezd a potom aj nižších dôchodkov je starostlivosť o rodinu a materstvo, ktoré ukrajuje ženám z počtu odpracovaných hodín. Tretina žien obetuje kariéru kvôli rodine, u mužov je to len na úrovni štyroch percent,“ doplnila Buchláková. Z toho dôvodu je viac žien vo vyššom veku ohrozených chudobou. V únii ženy staršie ako 65 rokov majú o tretinu nižšie dôchodky ako muži. Na Slovensku sú rozdiely v penziách mužov a žien miernejšie, a to na úrovni 8 % v prospech mužov. Najvyššie rozdiely majú v Luxembursku (43 %), najnižšie v Estónsku (1 %).

Čítajte aj: Výroba “špeciálnych” robotiek podporuje myšlienku, že ženy sú iba objekty

V celkovom hodnotení rodovej rovnosti sme však na chvoste spomedzi krajín EÚ. Index rovnosti, ktorý zverejňuje Eurostat, skúma rozdiely medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu vo vzdelaní, v príjmoch, v zdravotnom stave, v zapojení sa do verejného života a rozdiely v čase strávenom s rodinou. Aktuálne výsledky priradili Slovensku úroveň 52,4 bodu zo 100 (1 bod je úplná nerovnosť a 100 bodov úplná rovnosť). Ako v jedinej krajine EÚ sa u nás nerovnosť medzi mužmi a ženami prehĺbila. V rovnosti medzi pohlaviami sme na 26. mieste v rámci krajín EÚ a za posledné roky sme sa prepadli až o sedem pozícií. Priemer za všetkých 28 krajín (ešte sa to robilo v čase UK v EU) je na úrovni 66,2 bodu.

žiadne príspevky na zobrazenie