Akčné ženy sú pozvané do pracovnej skupiny, ktorá bude riešiť platovú nerovnosť

0
Akčné ženy sú pozvané do pracovnej skupiny, ktorá bude riešiť platovú nerovnosť

Akčné ženy stoja za Iniciatívou Equal Pay, ktorú sme podpísali aj s predstaviteľmi ambasád a niekoľkých podnikateľskćh subjektov 22. februára v Double Tree by Hilton v Bratislave. Vďaka tejto iniciatíve bola zakladateľka Akčných žien, Martina Novotná pozvaná na tlačovú konferenciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Témou bolo Rovnaké odmeňovanie aj pre ženy na trhu práce.

Pre platový postup budú uvedené transparentné pravidlá

Na tlačovej konferencii sa hovorilo sa o zavedení smernice Európskeho parlamentu a Rady pre uplatnenie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Vystúpil tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Branislav Ondruš.

„Vybrali sme si tému, v rámci ktorej vám chceme predstaviť Európsky právny predpis, ktorého úlohou je podporovať väčšiu rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami v oblasti odmeňovania za prácu. Tým právnym predpisom je smernica, ktorú Európsky parlament a Rada prijali v máji minulého roku,“ hovorí Branislav Ondruš.

Podľa Branislava Ondruša by mala nová legislatíva zaviesť transparentné pravidlá pre platový postup. Zamestnanci by tak mali mať prístup k informáciám o mzdách a odmenách – koľko zarobia ich kolegovia na danej pozícii.

Taktiež povedal, že bude zavedená povinnosť odškodniť zamestnanca, ktorý príde na to, že mu bola vyplanená nižšia mzda. A to do troch rokov od momentu, kedy sa to stalo. V praxi to znamená, že aj keď zamestnanec dá výpoveď a napríklad po dvoch rokoch zistí, že mu bola vyplanená nižšia mzda ako kolegovi na rovnakej pozícii, zamestnávatelia budú povinní zaplatiť aj spätne rozdiel.

Akčné ženy priniesli prvú konferenciu na tému nerovnosti v odmeňovaní Equal Pay Day

Následne vystúpila Martina Novotná a povedala, že témy rovných príležitostí prinášame už sedem rokov na platforme Akčné ženy. To nám však nestačí:

„Chceme pre spravodlivé finančné ohodnotenie mužov a žien urobiť viac. Aj preto sme minulý rok priniesli na Slovensko celosvetovú iniciatívu a historicky prvú konferenciu na tému nerovnosti v odmeňovaní Equal Pay Day. A koncom februára sme vytvorili a podpísali aj nezávislú Iniciatívu Equal Pay, ktorú podporili aj velvyslanectvá, komory, firemný sektor a ďalšie organizácie.“

„cieľom je vyvolať spoločenskú diskusiu o rovnocennom a spravodlivom odmeňovaní a
priniesť platformu, v rámci ktorej získajú organizácie a firmy pomoc.“

Téma rovnakého odmeňovania vy nemala byť politickou témou

Martina zdôraznila, že táto téma by rozhodne nemala byť politickou témou a pokračovala: „Chceme otvoriť tému výpočtu dôchodkov žien a tak zvýšiť životnú úroveň žien na dôchodku. Ženy starajúcej sa o rodinu, majú dôchodok vypočítavaný iba pomernou časťou z ich reálnych predchádzajúcich zárobkov.“

Chceme firmám podávať pomocnú ruku a edukáciou ich nasmerovať k spoločenskej
zodpovednosti.

„Ide nám o vzdelávanie žien, firiem a vytváranie priestoru pre zdieľanie tipov ako sa, v rámci firemnej kultúry, čo najlepšie vysporiadať s témou equal pay.“

Akčné ženy sa stanú súčasťou pracovnej skupiny

Martina taktiež povedala, že sa ako občianske združenie nevenujeme len rodovej diskriminácii v odmeňovaní, ale akejkoľvek diskriminácii. Poukázala na to, že na Slovensku je aktuálny rozdiel v mzdách mzdách 18,8 %, zatiaľčo v EÚ je priemer 13 %. Ženy teda musia pracovať približne o 2 mesiace dlhšie, aby dosiahli rovnakú ročnú odmenu ako muži.

„Chceme, aby sa na Slovensku o tejto téme hovorilo nahlas dovtedy, kým sa z 18,8 % nestane výrazne nižšie číslo.“

„Úloha a súčinnosť štátu je tak nevyhnutná. My sme preto radi že sme ako nezávislá Iniciatíva súčasťou pracovnej skupiny, v ktorej sme pripravené prinášať konštruktívnu kritiku, otázky aj nápady,“ dodala.

žiadne príspevky na zobrazenie