Ako na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

0
Ako na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra?
zápis do obchodného registra

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je aktuálne postrachom pre všetkých podnikateľov. Ak ste ho ešte neuskutočnili, je najvyšší čas. Máte tak možnosť učiniť už len do konca decembra 2019. 

Postrachom je pokuta, ktorá je určená až do výšky 3310 eur. Povinnosť platí pre všetky právnické osoby (okrem výnimiek) zapísané v obchodnom registri. Povinnosť sa týka všetkých, ktorí si založili firmu pred novembrom 2018. 

Kto je konečným užívateľom výhod?

Ide o fyzickú osobu, ktorá reálne riadi firmu, stojí za ňou, kontroluje ju a má z toho výhody (predovšetkým zisk alebo určité percento z obratu).

Ak máte napríklad živnosť, konečného užívateľa výhod zapisovať nemusíte, akmáte s.r.o., kde ste jediným spoločníkom vy, konečným užívateľom výhod ste pravdepodobne vy. Akmáte firmu so spoločníkom, každý s 50 % na základnom imaní, konečnými užívateľmi ste obaja.

Povinnosť zápisu

V dôsledku novely zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, ktorá nadobudla účinnosť od 1. novembra 2018 pribudol aj nový údaj, ktorý je potrebné zapisovať do obchodného registra. Týmto údajom sú identifikačné údaje „konečného užívateľa výhod“ právnickej osoby. Ide konkrétne o doplnenie nasledujúcich údajov:

  • meno, priezvisko,
  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
  • štátna príslušnosť,
  • druh a číslo dokladu totožnosti,
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. 

Prečítajte si aj o eKase

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

Údaje môžete doplniť písomne alebo elektronicky. Zápis je v oboch prípadoch bezplatný.

Zápis údajov je potrebné smerovať na príslušný registrovaný súd. Pozor, písomná forma podania sa odlišuje od elektronickej. Elektronický formulár a pokyny nájdete aj priamo na stránke Slovensko.sk. Písomný vzor formulára si môžete stiahnuť priamo na stránke Podnikajte.sk.

žiadne príspevky na zobrazenie