Akých patrónov majú jednotlivé štáty Európy?

0
Akých patrónov majú jednotlivé štáty Európy?

Európske štáty vybudované na kresťanskej tradícii zasvätili osud svojej krajiny a jej obyvateľov pod ochranu svätých. Vybraní patróni ich mali ochraňovať pred vojnami, hladomorom a živelnými pohromami. V súčasnosti sú stále súčasťou kultúry mnohých krajín, ktoré na nich každý rok spomínajú (nielen) formou osláv národných sviatkov.

Írsko – sv. Patrik

Jeden z najznámejších štátnych patrónov na svete je sv. Patrik. V Írsku sa teší obrovskej úcte kvôli jeho kňazskej a misionárskej práci. Podľa legiend to bol práve Patrik, ktorý priniesol do krajiny kresťanstvo. Na znak vďačnosti sa v Írsku vždy 17. marca slávi Deň svätého Patrika. S emigráciou írskych komunít do USA sa sviatok „vyviezol“ aj do zámoria, kde sa každý rok organizujú stretnutia tisícok potomkov írskych prisťahovalcov v typickom zelenom oblečení.Foto: Pixabay

Anglicko – Eduard II.

Najväčšia európska monarchia si zvolila za patróna kráľa. Staré historické príbehy spomínajú na Eduarda II. ako na vrúcneho a spravodlivého panovníka. Po strate matky v mladom veku ho vychovával canterburský biskup, čo sa podpísalo na jeho vzťahu k cirkvi a s tým spojenej podpore výstavby kostolov či kláštorov. Historici špekulujú, či k jeho zavraždeniu vo veku 16 rokov viedla pomsta šľachticov za vrátenie zhabaných cirkevných majetkov. Cirkev jeho smrť označila za mučenícku a 18. marec, kedy bol mladý kráľ zavraždený, vyhlásila za sviatok.

Švédsko – Erik IX.

Kráľa a mučeníka majú za patróna aj Švédi. Erikovi IX. sa pripisujú zásluhy za zakladanie kláštorov či pokresťančenie časti Fínska. Muž, ktorý sa pravidelne zúčastňoval liturgických obradov a podľa historických zápisov žil cnostným životom, je nazývaný aj „apoštol Severu“. Švédi na neho spomínajú ako na panovníka, ktorý pomáhal chudobným a chránil utláčaných. Svoj životný príbeh dopísal v máji 1160 počas bohoslužby, pri ktorej bol zavraždený.

Nemecko – sv. Bonifác

Meno sv. Bonifáca sa spája najmä s vianočným stromčekom. Historické pramene označujú za autora myšlienky zdobiť vianočný stromček niekoľkých duchovných, medzi ktorými nechýba Winfried, neskôr nazývaný Bonifác. Rodák z anglického Wessexu vstúpil do benediktínskeho kláštora a stal sa učiteľom latinčiny. Neskôr ho zlákal misionársky život a vydal sa na územie dnešného Holandska a Nemecka. V snahe obrátiť obyvateľov dediny Geismar na kresťanstvo neváhal zrúbať starý dub zasvätený bohovi Thorovi a prikázať ľuďom ozdobiť jedľu na znak osláv narodenia Krista. Zvyk sa rýchlo rozšíril a stal sa neodmysliteľnou súčasťou Vianoc.

Poľsko – sv. Stanislav, sv. Vojtech, sv. Ján Kentský

Poliaci vzývajú ako ochrancov svojej krajiny niekoľkých svätcov. Od 13. storočia k nim patrí sv. Stanislav, ktorému u našich severných susedov zasvätili viac ako 150 kostolov. Jeho život sa skončil mučeníckou smrťou. Kráľ Boleslav II. ho kvôli opakovanej kritike jeho vládnutia a exkomunikácii z cirkvi zavraždil priamo počas bohoslužby. Zbožnej úcte sa v Poľsku teší tiež sv. Vojtech, ktorý je so sv. Václavom zároveň patrónom Česka. Poliaci si za patróna vybrali aj sv. Jána Kentského, ktorý ako dlhoročný profesor teológie na krakovskej univerzite drží patronát aj nad študentmi.

Rakúsko – sv. Leopold

Ďalší z našich susedov si zvolil za patróna sv. Leopolda. Gróf z rodu Babenbergovcov patril k najvýznamnejším panovníkom. Rakúšania ho považujú za jedného z otcov Rakúska, ktorý mal vládnuť spravodlivo a dobrosrdečne. Podľa tradície mu bola blízka úcta k poddaným, čo prispelo k tomu, že jeho menovec cisár Leopold I. ho v roku 1683 vyhlásil za patróna krajiny.

Patróni ďalších európskych štátov:

Maďarsko – sv. Štefan, sv. Ladislav

Rumunsko – sv. Ondrej

Rusko – sv. Mikuláš

Srbsko – sv. Sáva

Macedónsko – Kliment Ochridský

Slovinsko – sv. Václav

Taliansko – sv. František z Assisi

Švajčiarsko – Mikuláš z Flüe

Španielsko – sv. Jakub

Škótsko – sv. Ondrej

Dánsko – sv. Kanut

Svojho patróna má aj Slovensko. Pápež Pius XI. v roku 1927 zveril našu krajinu pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie. Tej je u nás venovaný aj štátny sviatok, ktorý sa oslavuje 15. septembra. Patronát nad našou krajinou držia aj solúnski vierozvestovia Cyril a Metod, ktorí sú zároveň patrónmi celej Európy.

Foto na titulke: Pixabay

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu