Benátky spoplatnili vstup do historického centra

0
Benátky spoplatnili vstup do historického centra

Benátky patria dlhodobo medzi najnavštevovanejšie mestá na svete. Preplnené centrum s pretlakom turistov prináša aj zopár mínusov. Kompetentní na to reagujú opatreniami zameranými na reguláciu návštevnosti. Jedným z nich je spoplatnenie vstupu do centra.

Benátska radnica začala hovoriť o spoplatnení vstupu do historického centra už pred 2 rokmi. Zámer vyberať od turistov poplatok za návštevu centra začal naberať na vážnosti po tom, čo zástupcovia UNESCO avizovali možnosť zaradenia Benátok do zoznamu ohrozených lokalít. Okrem dôsledkov klimatických zmien mal byť kľúčovým dôvodom aj prebytok turistov, ktorí nadmerne zapĺňajú centrum. Kompetentní sa snažia zabrániť rizikám ohrozujúcim zachovanie kultúrneho dedičstva mesta práve zavedením vstupného do jeho centra.Foto: www.pixabay.com – bogitw

Vstup do historického jadra za 5 €

Poplatok za vstup do centra Benátok mal platiť už vlani. Po opakovanom odklade a úpravách navrhovaného opatrenia bude zavedený v priebehu tohto roka. Vedenie mesta o tom rozhodlo na novembrovom rokovaní. Opatrenie nadobudne účinnosť už túto jar. Jeho výsledkom bude povinnosť zaplatiť pred návštevou historického jadra mesta poplatok vo výške 5 €. Benátska radnica pôvodne plánovala zaviesť premenlivý poplatok, ktorého výška by sa menila podľa aktuálnej návštevnosti. Nakoniec odklepla fixnú sadzbu, ktorá bude v stanovenej dobe platná bez ohľadu na počet prichádzajúcich turistov.

Poplatok v prvej časti letnej sezóny

Mesto bude vyberať 5-eurový poplatok od apríla. Návštevníci nebudú musieť platiť vstupné každý deň. Radnica ho zaviedla len na dobu určitú a od turistov ho bude vyberať iba počas 29 najfrekventovanejších dní v prvej časti letnej sezóny. Účinnosť opatrenia sa vzťahuje iba na obdobie od apríla do júla. Potom môže do platnosti vstúpiť nové opatrenie. O výbere poplatku v ďalších mesiacoch budú kompetentní rokovať. Vylúčené nie sú zmeny v jeho výške, v dĺžke jeho platnosti a v cieľovej skupine, pre ktorú je určený.Foto: www.pixabay.com – mfoddo

5-eurový poplatok nezaplatia všetci

Zavedené vstupné nebude platiť každý návštevník prichádzajúci do Benátok. Radnica ho bude vyberať len od vybranej skupiny turistov. Opatrenie sa vzťahuje iba na návštevníkov, ktorí do mesta zavítajú na 1-dňový výlet. Táto skupina turistov každoročne zvyšuje návštevnosť mesta o niekoľko desiatok tisíc ľudí. Z celkového viac ako 2-miliónového počtu turistov tvoria iba niekoľkopercentný podiel. Väčšina návštevníkov v Benátkach prenocuje. Tí budú mať vstup do centra naďalej zadarmo. Vstupné nebudú platiť ani študenti, ľudia dochádzajúci za prácou a obyvatelia s trvalým pobytom v Benátkach.

Regulácia 1-dňových návštevníkov

Spoplatnenie vstupu do centra pre návštevníkov prichádzajúcich do Benátok na 1 deň nie je náhodný. Kompetentní chcú týmto krokom regulovať počet návštevníkov, ktorí sa v meste zdržia len niekoľko hodín. Zástupcovia radnice prízvukujú, že táto skupina turistov prispieva k podpore miestneho cestovného ruchu minimálne, keďže neprespáva v benátskych hoteloch a neutráca veľa peňazí v reštauráciách. Navyše, ich prítomnosť prepĺňa ulice, spôsobuje hluk a zvyšuje mieru odpadu. Kritici opatrenia však oponujú, že 5-eurový poplatok vyberaný len počas niektorých dní je nízky a neobmedzí počet 1-dňových turistov ani ich neprinúti ostať v meste na niekoľko nocí.Foto: www.pixabay.com – StockSnap

Úhrada vstupného a následná kontrola zaplatenia poplatku vo výške 5 € bude prebiehať online formou. Turisti sa najprv zaregistrujú, digitálna platforma im následne pridelí QR kód, ktorým sa budú preukazovať kontrolórom pri hlavných vchodoch do centra. Kontroly budú prebiehať od 8:00 do 16:30.

Foto na titulke: www.pixabay.com – NeilMorrell

žiadne príspevky na zobrazenie