Equal Pay Day prichádza už aj na Slovensko

0
Equal Pay Day prichádza už aj na Slovensko

Spravodlivé odmeňovanie mužov a žien prináša výhody celej spoločnosti. Na Slovensku však ženy zarábajú o 16,6% menej ako muži.

V Európskej únii bol v roku 2020 priemerný rozdiel v odmeňovaní mužov a žien 12,7% v neprospech žien. Na Slovensku je toto číslo ešte väčšie. Ženy tu zarábajú o 16,6,% menej ako muži. Dôsledkom týchto celoživotných nerovností je fakt, že ženy odchádzajú do dôchodku chudobnejšie. Aj preto prichádza na Slovensko I. ročník konferencie Equal Pay Day, kde budú o možnostiach riešenia problému rodových rozdielov v odmeňovaní diskutovať predstavitelia významných spoločností.

Uprednostňujeme rodinu pred kariérou

Niektoré príčiny rozdielov v odmeňovaní súvisia s rozdielmi v zamestnaní, úrovní dosiahnutého vzdelania či pracovných skúseností. Ženy častejšie pracujú v odvetviach s nižšími príjmami ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie či starostlivosť. Zastávajú nižšie platené manažérske pozície a častokrát sú kvôli starostlivosti o rodinu nútené pracovať na čiastočný úväzok. Hoci sa ženy počas života sústreďujú na iné zamestnania ako muži, ich práca si vyžaduje rovnaké, častokrát aj väčšie úsilie a zručnosti. Napriek tomu je menej cenená a odmeňovaná.

V prípade matiek či žien z menšinových skupín sa rozdielová priepasť ešte zväčšuje. Profesijná dráha žien je mnohokrát ovplyvnená starostlivosťou o rodinu. „Daň za materstvo“ tlačí ženy do neformálnej ekonomiky, príležitostnej práce a práce na čiastočný úväzok.

Equal Pay Day 2022, foto: Miroslav Lepeška

Výhody pre celú spoločnosť

Hoci na Slovensku v rovnosti odmeňovania mužov a žien napredujeme, tempo je veľmi mierne a pomalé. Oproti niektorým členským štátom EÚ zaostávame o viac ako 10%.

„Vyrovnať rozdiely v odmeňovaní nie je iba otázkou základnej spravodlivosti. Posilnilo by to ekonomiku spoločnosti. Ženy by mali väčšiu kúpnu silu, mohli by viac investovať a znížila by sa miera chudoby. Pomohlo by to odľahčiť zaťaženie systémov sociálneho zabezpečenia a zvýšili by sa aj daňové príjmy štátov. Práve preto sme radi, že Equal Pay Day prichádza už aj na Slovensko,“ hovorí organizátorka eventu a zakladateľka Akčných žien, Martina Novotná.

Čo je Equal Pay Day?

Deň rovného odmeňovania, je symbolický deň, ktorý upozorňuje na rozdiely v odmeňovaní mužov a žien v rôznych odvetviach zamestnaní či biznisu. Slovensko sa radí medzi EÚ krajinami v rozdieloch odmeňovania na posledné priečky. Na to, aby u nás ženy dosiahli rovnaké ročné odmeny ako muži, musia pracovať o cca 2 mesiace dlhšie. Globálna osvetová kampaň organizácií Business & Professional Women Equal Pay Day upozorňuje na stále pretrvávajúci problém tzv. Gender Pay Gap.

„Napriek tomu, že biznis ženy potrebuje a uvedomuje si ich dôležité miesto aj na najvyšších pozíciách, stále pretrvávajú rozdiely v rovnosti medzi mužom a ženou. V tomto odvetví sme rovnako vzdelané, máme rovnaké zručnosti a napriek tomu náš názor často nie je rovnocenne akceptovaný. Za identický výkon nie sme oceňované rovnako, ako naši kolegovia. Ak chceme ako spoločnosť prosperovať, musíme pripomínať dôležitosť rovnosti postavenia mužov a žien, rovnosti platov, otvárať diskusie a pozývať za jeden stôl pozitívne vzory a inšpiratívne príklady firiem,“ dodáva Martina.

I. ročník konferencie Equal Pay Day na Slovensku sa bude konať 10. a 11. novembra 2023 v Bratislave. Vstupenku na konferenciu je možné kúpiť v e-shope Akčných žien.

EPD 2022, foto: Miroslav Lepeška @miroslav-lepeska

Ambasádori podujatia

Michal Meško, CEO Martinus

Michal Meško vyštudoval manažment a marketing na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ale absolvoval aj kurz na prestížnej Harvardskej univerzite. Je spoluzakladateľom a generálnym riaditeľom kníhkupectiev Martinus, ktoré dokázal vybudovať z malého obchodu v Martine na úspešnú lokálnu značku najmä vďaka úspešnému e-shopu. Na podujatie prijala pozvanie aj jeho manželka Andrea, ktorá vyštudovala strategický manažment a pôsobí ako Chief People Experience Officer v Martinuse.

Dana Miňová, MH Teplárenský holding, a.s.

V manažérskych pozíciách v oblasti HR pôsobí od roku 2001. To čo robí, ju vystihuje, charakterizuje, tým žije. HR je pre ňu o ľuďoch, pre ľudí a s ľuďmi. Komunikáciu pokladá za základ, alfu a omegu všetkého, čo robí. A tiež dáta, ktoré ale bez ľudskosti nedávajú kompletný obraz. Jej skúsenosti prevyšujú samotné HR. Transformácia aká na Slovensku nemá obdoby. Krízový manažment. Change management. Aktuálne pôsobí na pozícii riaditeľky ľudských zdrojov v MH Teplárenský holding, a.s. Spolu s tímom skvelých ľudí, hodnotových lídrov a profesionálov vybudovali nový, moderný MHTH. Je pre ňu cťou byť súčasťou tohto unikátneho a bezprecedentného projektu v prostredí štátnych spoločností. A tohtoročný titul HRLeader 2023 berie ako spoločné ocenenie našej práce.

Lenka Smreková, MH Teplárenský holding, a.s.

Pracovnú kariéru začala v audite, neskôr prešla do zdravotníctva a následne do vyslovene mužského sveta, energetiky – teplárenstva, kde pôsobí na pozícii finančnej riaditeľky MH Teplárenského holdingu, a.s., ktorý vznikol zlúčením 6 solitérne fungujúcich štátnych teplární. Jej práca ju napĺňa, len ak ju robí na 100 %, s plnou zodpovednosťou.
Je rozhodná a má odvahu rúcať predsudky v prostredí, v ktorom aktuálne pôsobí, teda typicky mužskom odvetví, navyše z pohľadu vlastníka – štátnej akciovej spoločnosti. Je líder, ktorý necháva priestor svojim ľuďom, vedie ich, podporuje a usmerňuje ich, zároveň však uznáva právo na vlastný názor a aj na omyly. Do svojej práce vnáša aj empatiu a ľudskosť. Jej nominácia na CFO roka 2022 je uznaním procesu transformácie v MHTH a poďakovaním celému tímu.

Eva Jahelka Filipp, Wealth Effect Management

Eva sa zaoberá finančnou gramotnosťou a jej aktuálnou výzvou je povzbudiť ženy k aktívnemu budovaniu a ochrane ich bohatstva, vďaka ktorému si môžu zabezpečiť finančnú slobodu a prežiť tak život podľa svojich predstáv. Zároveň pripravuje aktivity, vďaka ktorým bude možné zvýšiť finančnú gramotnosť na Slovensku aj pre deti.

Ivana Molnárová, bývalá riaditeľka Profesie

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia ako Sales Representative, neskôr riadila a koordinovala obchodné aktivity spoločnosti v ČR, SR a Maďarskej republike ako marketingová a obchodná riaditeľka. Od 2010 bola výkonnou riaditeľkou spoločnosti. V roku 2022 dostala ocenenie Manažér roka 2022 a zároveň ku koncu roka odišla z pozície riaditeľa. Momentálne sa venuje poradenstvu, koučingu a mentoringu.

Jana Sliacka, cvmango

V recruitingu sa pohybuje už 15 rokov. Aj vďaka cvmango.com pomáha klientom efektívne nájsť tie najlepšie talenty do ich tímu. Zároveň vedie svoj podcast Očami HR, kde pravidelne pozýva zaujímavých hostí zo Slovenska aj Čiech, s ktorými spoločne prináša novinky zo zákulisia HR a trendy inšpirujúce nielen túto komunitu.

Martin Čambor, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Martin Čambor má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti HR. Študoval Ekonomiku zahraničného obchodu a svoju profesionálnu kariéru v oblasti riadenia ľudských zdrojov začal budovať už v roku 1997. Od 2006 pôsobí v Slovenskej sporiteľni ako riaditeľ odboru ľudských zdrojov. Za svoje pôsobenie v odbore získal viaceré ocenenia.

Miroslava Rychtárechová, Tesco Stores SR a.s.

Miroslava je prevádzkovou personálnou manažérkou v spoločnosti Tesco Stores SR. Má viac ako 20 rokov skúseností z oblasti budovania funkčných tímov pri otváraní siete Hypermarketov ako aj tvorby stratégie riadenia ľudských zdrojov. Prešla rôznymi manažérskymi pozíciami, venovala sa tréningu a rozvoju zamestnancov a riadeniu projektov.

Barbara Jagušák, PR manažérka a moderátorka

Okrem toho, že je čerstvou mamou, naplno sa venuje aj svojej práci, ktorá je veľmi rôznorodá. Pripravuje niekoľko podcastov na rôzne témy, moderuje spoločenské podujatia, podieľa sa na projektoch v spolupráci s Fashion LIVE! a Slovak Fashion Council. „Naplnilo by ma, ak by ľudia začali brať klimatickú krízu vážne. Chcem, aby sme rozmýšľali nad riešeniami a uplatňovali ich v praxi. Tiež by ma potešilo, keby sme v spoločnosti dosiahli vyššiu mieru rovnoprávnosti,“ hovorí.

Jana Peschlová, advokátka

Jana Peschlová

Jana Peschlová vyštudovala právo na Masarykovej univerzite v Brne. Rigoróznu prácu obhájila na Komenského univerzite v Bratislave a titul LLM. získala na Cambridge Business School v Prahe. Je advokátka a managing partner PESCHLOVÁ PODHORSKÁ advokátska kancelária, s.r.o., ktorú založila v roku 2007. Špecializuje sa na oblasť obchodného a finančného práva so zameraním predovšetkým na oblasť práva obchodných spoločností, transakčného práva, ako aj práva finančného sprostredkovania. Hovoria o nej, že je akčná a svojim prístupom k práci pláva proti stereotypnému prúdu. V praxi teda žije príklad toho, kedy rodové stereotypy nefungujú.

Lenka Buchláková, ekonomická moderátorka Ta3

Ako analytička Slovenskej sporiteľne sa venovala hlavne digitálnym a spotrebiteľským témam. Patrila medzi najcitovanejšiu bankovú a finančnú analytičku na Slovensku. Predtým pracovala viac ako 11 rokov v médiách – písala pre denník Hospodárske noviny, Pravdu, rádio Aktual, Trend a pracovala aj pre viaceré lokálne televízie. Je absolventkou Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V roku 2016 získala diplom z medzinárodných vzťahov a diplomacie na Geneva School of Diplomacy and International Relations a z medzinárodných a európskych štúdií na University of Cambridge vo Veľkej Británii a v roku 2020 diplom z Université de Genéve, v odbore ekonomika a manažment.

Vladimír Janík, MENITY GROUP, s.r.o

Vladimír je úspešný podnikateľ a poradca vrcholových manažérov, ktorý v priebehu svojej 25-ročnej kariéry získal hodnotné skúsenosti, z nich sa posledných 16 rokov venuje podnikaniu a poradenstvu pre lídrov medzinárodných firiem. Za toto obdobie získal hodnotné manažérske skúsenosti z popredných svetových firiem v oblasti telekomunikácií a bankovníctva. Ako spoluzakladateľ Menity, medzinárodnej Executive Search spoločnosti, úspešne prepája líderky a lídrov s výnimočnými kariérnymi príležitosťami a pomáha mnohým firmám rozvíjať potenciál ich líderiek a lídrov.

Wolfgang H. Fischer, Zurich Insurance Company Ltd

Wolfgang H. Fischer vedie slovenskú pobočku kompetenčného centra firmy Zurich Insurance. Hoci je vyštudovaným právnikom, jeho vášeň pre poisťovníctvo a projektový manažment bola väčšia. Svoje skúsenosti zbieral v mnohých európskych krajinách a získal aj rôzne medzinárodné certifikácie, ako napríklad FCII, PMP & MBCI. Vo svojom voľnom čase sa Wolfgang venuje skúmaniu barokového a renesančného umenia, cestovaniu a šermu.

Stanislava Púčková, prieskumná agentúra 2muse, s. r. o.

Spoluzakladateľka agentúry 2muse. Venuje sa celkovej problematike komunikácie, stratégiám značiek, vývoju produktov, spokojnosti zákazníkov a v neposlednom rade vedeniu a vzdelávaniu ľudí v oblasti prieskumu. Pôvodne vyštudovala psychológiu a je pre ňu príznačné, že veľa číta a rozmýšľa.

Patrícia Kollár, agentúra 2muse, s. r. o.

Patrícia Kollár sa venuje vo svojom profesionálnom živote marketingu, ktorý vyštudovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave a ukončila doktorandským štúdiom. Marketing vyučovala na univerzite a venuje sa mu aj počas svojej prieskumníckej kariéry. V prieskumnej agentúre 2muse s malou prestávkou pracuje od roku 2018, kde má na starosti svoj vlastný tím. V 2muse pomáha klientom zo širokého spektra odvetví: zdravotníctvo, PR, meranie reklám a podcastov, duševné zdravie, finančný sektor, retail a mnohé ďalšie.

Marek Lukačovič, prieskumná agentúra 2muse, s. r. o.

Vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského, kde získal aj doktorát v oblasti sociálnej a pracovnej psychológie. Výskumne sa venoval rizikovému správaniu v spoločnosti (drogy, násilie, šikana) s cieľom zlepšenia prevencie na Slovensku. Na Ministerstve zdravotníctva spolupracoval s OECD na výskume duševného zdravia, ale i dezinformácií počas pandémie COVID. Momentálne pôsobí v prieskumnej agentúre 2muse ako výskumník celospoločenských a komerčných projektov.

Eva Novák Demuthová, Zurich Insurance Company Ltd

Eva pracuje ako Business Analyst Insurance Solutions v spoločnosti Zurich Insurance Company, kde okrem svojej bežnej agendy pomáha kolegom s rozvojom a komunikáciou ich potrieb ako lokálna tímlíderka. Svoj mužský kolektív tento rok rozšírila o kolegyňu, s ktorou dokazujú, že sa ženy technickom prostredí rozhodne nestratia. V súčasnosti popri práci spolupracuje s organizáciami, ktoré pomáhajú poskytovať vzdelávanie v oblasti IT, pre stredoškoláčky z celého Slovenska. Všetkým ženám i mužom, ktorí premýšľajú o práci v technickom prostredí, radí, aby nepočúvali predsudky druhých ale svoje srdce a spravili krok vpred. Zároveň dodáva: „Je dôležité nájsť aj toho správneho zamestnávateľa, ktorý vás bude podporovať a pomôže vám rásť.“

Martina Kolesárová, Nadácia Pontis

Martina Kolesárová je spoluvýkonná riaditeľka Nadácie Pontis. Venuje sa rozvoju sociálnych inovácií a strategickej filantropie na Slovensku. V roku 2022 iniciovala mapovanie sociálnych inovátorov a inovátoriek v našej krajine a dlhodobo sa snaží o rozvoj individuálneho darcovstva či prepájania darcov z biznisu s ľuďmi z verejnej správy a občianskeho sektora. V roku 2023 sa stala ako zatiaľ prvá osobnosť zo Slovenska súčasťou programu Obama Leaders Europe.

Nigel Marcus Baker, British Embassy Bratislava

Nigel Baker bol vymenovaný za britského veľvyslanca na Slovensku v septembri 2020. Predtým bol britským veľvyslancom pri Svätej stolici a slúžil 8 rokov v Latinskej Amerike. Najskôr ako zástupca vedúceho misie na britskom veľvyslanectve v Havane na Kube a potom ako britský veľvyslanec v La Paz, Bolívia. Je kariérnym členom Diplomatickej služby Jeho Veličenstva. Na ministerstvo zahraničných vecí nastúpil v roku 1989. V rokoch 1992 až 1996 pôsobil štyri roky v strednej Európe – v Českej republike a na Slovensku. Medzi rokmi 1998 až 2000 sa venoval otázkam európskej bezpečnosti a obrany. A v rokoch 2000 až 2003 pracoval ako osobný tajomník Princa z Walesu. Nigel hovorí okrem angličtiny taliansky, francúzsky, španielsky a slovensky.

Zora Vypušťáková, priestorprezmenu.sk

V minulosti pôsobila ako dlhoročná manažérka v oblasti práva a zmluvných vzťahov. Neskôr, tiež ako life a business koučka, lektorka a autorka motivačných článkov, publikácií a videí prepojila osobný a profesijný svet. V súčasnosti sa orientuje na vzdelávanie lídrov, riešenie konfliktov a na funkčnosť vzťahov. Na YouTube vedie rozhovory na tému Prirodzené vodcovstvoleadership v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Je autorkou edukačných a motivačných článkov a publikácií. Je členkou lektorského tímu školy etikoterapie Advaita a členkou tímu EDUvolúcie, unikátneho vzdelávacieho projektu, ktorý vytvára paralelný vzdelávací systém.  Je spoluautorkou transformačnej metódy Duševný lifting ©™, spoluzakladateľka a CEO Priestor pre zmenu.

Zuzana Moravčíková Kolenová, ZMK Legal s.r.o.

Zuzana Moravčíková Kolenová vyštudovala právo na Komenského univerzite v Bratislave. Je advokátkou od roku 2011 a manažérka v spoločnosti ZMK Legal s.r.o., advokátska kancelária, ktorú založila v roku 2013. Aktuálne pôsobí z malého okresného mesta na Považí. Klienti s ňou spolupracujú nielen z rôznych kútov Slovenskej republiky, ale aj z Európy. Špecializuje sa na oblasť obchodného, pracovného práva a compliance agendy. Je veľkým nadšencom podpory podnikavosti, a to nielen u svojich obchodných partnerov. V minulosti vytvorila a viedla vzdelávací program pre podnikavé deti základných škôl. Ako matka troch detí vo svojej praxi podporuje postavenie pracujúcich alebo podnikajúcich žien.

Alena Huberová, TEDx Speaker, Trainer and Founder of SHELeads

S viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti marketingu, predaja a komunikácie v piatich krajinách v Európe a Ázii, plus 12-ročné vedenie vlastného podnikania. Alena prináša do svojej práce bohaté odborné znalosti. Pred spustením SHELeads spolupracovala s viac ako 400 vedúcimi pracovníkmi spoločností a zakladateľmi spoločností, ktorým pomáhala zlepšovať ich komunikačné a ovplyvňovacie schopnosti. SHELeads je Alenin projekt vášne, ktorý vznikol v roku 2018 – iskra na zapálenie vnútorného ohňa žien, rozvíjanie ich jedinečných silných stránok a navigácia medzi kariérnym úspechom a osobným naplnením. Odvtedy tento program ovplyvnil životy vedúcich pracovníčok zo 17 národností na troch kontinentoch. Vystúpila na konferencii TEDx UNYP 2017, získala 2. miesto na Majstrovstvách Českej republiky vo verejnom rečníctve 2018 či koučovala X.GLU tím z ČVUT k zisku titulu majstra sveta na Microsoft Imagine Cup 2017 v americkom Seattli (spolupráca s Presenation.com).

I. ročník konferencie Equal Pay Day podporujú silní partneri:

TESCO STORES SR, a.s. Zurich Insurance Group, WEM s.r.o., MENITY GROUP s.r.o., Slovenská sporiteľňa, CIPE – Center for international Private Enterprise, Peschlová Podhorská advokátska kancelária, s.r.o., Philip Morris Slovakia s.r.o., MH Teplárenský holding, s.r.o., ZMK Legal s.r.o., Nadácia Pontis, TA3, 2muse, PAELA, pinkasistent, DIWI, Ditec, a.s.,
Mondelēz International, Inc., British Embassy Bratislava, svmango, Neuropea, Britská obchodná komora.

Konferenciu EQUAL PAY DAY organizuje portál Akčné ženy.

Vstupenku si môžete zakúpiť v online v e-shope Akčné ženy.

Predošlý Čo keď z manželstva vyprchá láska?
Pokračovať Dajana Rodriguez: Som typ dizajnéra, ktorý miluje farby
Sme akčné ženy a prinášame ti príbehy a články spoločne s ďalšími akčnými ženami, ktoré robia, čo milujú a rady o tom aj píšu. Podporujeme sa navzájom v našich snoch. V tom, čo nás napĺňa a robí nám radosť. Pridaj sa k nám: https://akcnezeny.sk/registracia/ Spoločne vytvárame magazín, stretávame sa online a rovnako offline na vzdelávacich a motivačných podujatiach, ktoré organizujeme. IG: #zenyktorerobiacomiluju #akcnezeny #akcnemamy #vzdelavanie #biznis #kariera

žiadne príspevky na zobrazenie