Európa zakročila proti nerovným platom medzi mužmi a ženami: Aké povinnosti čakajú firmy?

0
Európa zakročila proti nerovným platom medzi mužmi a ženami: Aké povinnosti čakajú firmy?

Nová smernica Európskej únie má kontrolovať spravodlivé odmeňovanie mužov a žien. Väčšie firmy majú začať štátu posielať prehľad o výplatách. Ak rozdiely medzi platmi žien a mužov presiahnu päť percent, hrozí im pokuta aj povinnosť vyplatiť zamestnancovi odškodné.

Ženy na Slovensku zarábajú na rovnakých pozíciách v priemere o 18,8 percent menej ako muži. V Európe je priemer 13%. V našej krajine preto vďaka smernici možno svitne na lepšie časy pre ženy. Zaujímavé je, že platový rozdiel medzi mužmi a ženami nemá klesajúci tendenciu, v rokoch 2020 a 2021 percento mierne kleslo, ale v roku 2022 sa percentuálny rozdiel v platoch ešte zvýšil.

Priepasť medzi platmi mužov a žien na Slovensku je jedna z najhlbších v rámci Európskej únie

Porovnať rozdiely v odmeňovaní má nová smernica Únie. Na firmy od sto zamestnancov tak čaká povinnosť podávať „platové priznanie“.

Ak má spoločnosť viac ako 250 zamestnancov, musí každoročne podávať správu o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov vo svojej organizácii. Menšie firmy s viac ako 150 zamestnancami budú musieť správy podávať každé tri roky.

Ako sa vyvíjali platy mužov a žien na Slovensku v priebehu rokov 2018 až 2022

Ak sa v správe zistí, že rozdiel v odmeňovaní prevyšuje 5 % a nemožno ho odôvodniť objektívnymi, rodovo neutrálnymi kritériami, dotknuté spoločnosti budú musieť prijať opatrenia vo forme spoločného posúdenia odmeňovania vykonaného v spolupráci so zástupcami pracovníkov, uvádza sa v novej smernici, ktorú schválila Rada EÚ

Zamestnávatelia budú musieť už čoskoro prezradiť priemerné príjmy pracovníkov

Zamestnávatelia budú musieť prezradiť príjmy pracovníkov

Ktorej inštitúcii sa budú rozdiely hlásiť a akým spôsobom, zatiaľ nie je jasné. Isté ale je, že rozdiely v platoch vyššie ako päť percent začnú mať firmy povinnosť rovnať a to pod hrozbou pokuty a náhrady pre obete diskriminácie.

V rokoch 2020 a 2021 graf mierne klesol, ale v roku 2022 sa percentuálny rozdiel v platoch ešte zvýšil.

„Náhrada by mala v plnej miere pokrývať straty a škody utrpené v dôsledku rodovej diskriminácie v odmeňovaní v súlade s judikatúrou Súdneho dvora. Mala by zahŕňať úplné vymoženie nevyplatenej odmeny a súvisiacich prémií alebo vecných plnení, ako aj náhradu za stratené príležitosti, ako je prístup k určitým dávkam v závislosti od výšky odmeny, a nemajetkovú ujmu, ako je ujma v dôsledku podhodnotenia vykonanej práce,“ uvádza smernica.

V prípade sporu to bude zamestnávateľ, ktorý bude musieť preukázať, že pravidlá neporušil, a nie zamestnanec.

V akej pozícii sú ženy najviac platovo diskriminované?

V nižšie uvedenom grafe je jasne uvedené, je najväčší rozdiel v platoch je v manažérskych pozíciách, teda ženy manažérky majú oproti mužom manažérom značnú nevýhodu. Druhé miesto patrí odborným povolaniam. Naopak, najmenšie rozdiely v hodnotení mužov a žien sa ukazujú v administratíve, službách a obchode.

Zverejňovanie platov by mohlo ženám pomôcť

Smernica okrem iného tiež prikazuje zamestnávateľom zverejňovať navrhovaný plat už pri nábore, čo má slúžiť ako prevencia diskriminácie.

Chýbajúce informácie o výške platu za inzerovanú prácu sú zvyčajne pre ženy veľkým problémom. Muži si viac dôverujú a neboja sa na tieto informácie pýtať. Ženy, ktoré sú často rady, že sa im napríklad po materskej alebo rodičovskej dovolenke podarí nájsť práca, sú preto v nevýhode. Aj miera nezamestnanosti žien je vyššia, a tak je pochopiteľné, že sú to práve ženy, ktoré túžia hlavne po tom, aby si našli zamestnanie, bez ohľadu na to, či im zamestnavateľ poskytne výšku platu, ktorú si želajú. Pandémia Covidu tento rozdiel medzi ženami a mužmi ešte prehĺbila. Práve preto by bolo dobré, aby informácie o výške platu boli uchádzačom k dispozícii automaticky.

Smernica by mala zakázať mlčanlivosť ohľadom finančného ohodnotenia, ktorá je aktuálne bežne súčasťou pracovných zmlúv či etických kódexov.

canva.com

Rozdiely v rámci Európy

Problém s rozdielnym odmeňovaním mužov a žien na rovnakých pozíciách sa vyskytuje naprieč Európskou úniou, priemer rozdielov medzi platmi sa priemerne pohybuje okolo trinástich percent. Slovensko patrí ku krajinám, kde sú rozdiely oveľa väčšie ako priemer a prispievajú k nerovnosti pohlavia.

Ženy na Slovensku sú naďalej platené výrazne horšie ako muži na rovnakých pozíciách.

Podľa správy Svetového ekonomického fóra (WEF) Global Gender Gap 2023 je Slovenská republika na rebríčku rovnosti na 63 mieste zo 146. Podľa rebríčka sú Island, Nórsko a Fínsko krajiny s najlepšími výsledkami, a to ako v regióne, tak vo svete, zatiaľ čo Maďarsko, Česká republika a Cyprus sa umiestnili na konci rebríčka v rámci Európy. Na poslednom mieste vo svete sa ocitol Afganistan. V Európe sme na 25. mieste z celkových 36 miest.

Global Gender Gap Report 2023, World Economic Forum

Zdroje:

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-81-2022-INIT/sk/pdf

https://www.consilium.europa.eu/sk/infographics/pay-transparency/

http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22iFE32FBCAEB0F4E00A94321FB61D9FC04%22)&ui.name=Hrub%C3%A1%20mzda%20a%20popisn%C3%A9%20%C5%A1tatistick%C3%A9%20charakteristiky%20%5Bnp1103rr%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2Fcognosext%2Fcps4%2Fportlets%2Fcommon%2Fclose.html&run.outputLocale=sk

Ohodnoťte článok

4.8

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu