Ľudmila Kramárová: Telom prezrádzame viac, ako by sme chceli

0
Ľudmila Kramárová: Telom prezrádzame viac, ako by sme chceli

Ľudmila Kramárová je zakladateľka headhuntingovej spoločnosti KF Partners a venuje sa kariérnemu poradenstvu. Podľa Ľudmily neexistuje zlý kandidát, len nie úplne vhodná pozícia. V rozhovore nám prezradila aj to, kde robia ľudia najväčšie chyby pri pohovore.

Aká bola vaša cesta k založeniu spoločnosti KF Partners? Ako vznikol tento nápad?

Celú svoju kariéru pracujem v segmente služieb. Začínala som vo veľkých korporátnych spoločnostiach. Priznám sa, že vždy som mala túžbu byť na strane toho, kto rozhoduje a aj nesie riziko. Preto prechod do vlastnej konzultingovej spoločnosti bol vlastne prirodzený vývoj v čase, keď už som mala skúsenosti a aj chuť budovať niečo vlastné.

Aké boli vaše začiatky podnikania?

Určite bolo veľa vecí, ktoré ma prekvapili, hoci nie vždy pozitívne. Zo začiatku to bolo viac o mikromanažmente. Mať vlastnú firmu si vyžaduje veľa, veľa a ešte viac času. Tiež som sa musela naučiť, že nie všetko sa deje tak, ako chcem, ale musím to akceptovať.

Čo považujete za najťažšie pri rozbiehaní vlastného biznisu?

Pracujem v oblasti služieb s vysokou pridanou hodnotou, kde je najťažšie zabezpečiť kvalitu služby a efektivitu práce. Je to niečo, čo je dôležité nastaviť pri rozbehu firmy, ale aj to udržať pri raste firmy.

Venujete sa headhuntingu. Kde hľadáte vhodných kandidátov a ako sa ich snažíte osloviť?

Veľmi nám pomáhajú sociálne médiá, siete, publikácie, konferencie. Hľadáme úspešných a pracovitých ľudí a tí sú nám často aj referenčne odporúčaní. Najčastejšie oslovujeme kandidátov mailom a následne telefonicky. Komunikácia je často veľmi zdĺhavá, zaujať kandidáta so zaujímavou pracovnou pozíciou je v čase nízkej úrovne nezamestnanosti veľmi ťažké.

Pomáhate aj kandidátom zorientovať sa na trhu práce a nájsť vhodnú pracovnú pozíciu. Podľa vás, aké najväčšie chyby zvyknú robiť ľudia pri pohovoroch?

Možno by som spomenula dva druhy chýb. Prvé chyby sa týkajú samotnej odbornosti. Každý recruiter musí zistiť relevantnosť odborných pracovných skúseností, preto často prichádzajú veľmi konkrétne otázky z pracovnej histórie. Častou chybou je prikrášľovanie, zovšeobecňovanie, alebo odbočenie od priamo položenej otázky. V odpovedi je veľmi dobré použiť konkrétne príklady z praxe. Byť prirodzene štruktúrovaný, ale aj úprimný.

Druhou častou chybou je nesúlad medzi tým čo kandidát hovorí a prezentuje a tým, ako pri tom pôsobí. Telom prezrádzame oveľa viac, ako by sme niekedy chceli. Tón hlasu, spôsob sedenia, nejasný pozdrav, neistý pohľad, zvláštna reakcia na otázku, silený úsmev, alebo aj nevhodne zvolené oblečenie. Častou chybou býva štylizovanie, vytváranie dojmu. Dobrý recruiter je o krok vpred. Všetky všeobecné odporúčania na pohovory, sú veľmi ľahko rozpoznateľné a ak sú neprirodzené, kandidát si tým viac uškodí ako pomôže.

Ponúkate aj Executive coaching, ktorý pomáha s osobným rozvojom. S čím konkrétne viete klientom pomôcť pri koučingu?

Téma koučingu je veľmi široká, nielen pri osobnom rozvoji, ale aj pri rôznych rozhodovacích procesoch. Predstavte si managera, ktorý sa vie veľmi dobre rozhodovať na operatívnej úrovni, ktorá je jednoduchšia a viac logicky vysvetliteľná. Ale strategické rozhodnutia, kde vychádzajú rovnako dobre všetky alternatívy, je niečo, s čím máme všetci problém. Odpoveď často tušíme, ale predsa sa nevieme rozhodnúť, lebo chceme to najlepšie. Veľmi jednoduchými nástrojmi vieme pomôcť vidieť alternatívy, dôsledky, alebo zistiť, čo potrebujeme, alebo nechceme.

Našimi klientami sú manageri, alebo team leaderi. Snažíme sa koučing robiť veľmi individuálne. Vo firmách nikdy nekoučujeme nadriadeného a podriadeného, alebo ľudí na tom istom oddelení. Aby bol koučing efektívny, je potrebné získať si dôveru a jej základom je diskrétnosť.

Čo je u vás najvyužívanejšou službou a kto sú vaši najčastejší klienti?

Sme personálna spoločnosť a naším core businessom je obsadzovanie kandidátov formou priameho oslovovania. V praxi to znamená, že nepracujeme na pozíciách, ktoré sú ľahko nahraditeľné prirodzenou výmenou na pracovnom trhu. Klienti sa na nás obracajú zväčša až vtedy, keď majú problém s obsadzovanou pozíciou, keď je v niečom špecifická, alebo keď ide o diskrétny výber.

Oproti minulosti, nejde vždy len o manažérske pozície. Oveľa ťažšie obsaditeľné sú pozície seniorov špecialistov s potrebnými skúsenosťami. Naši klienti sú spoločnosti, ktoré sú kapacitne alebo odborne limitované kvalitou pri výberoch komplikovaných pozícií. Oproti minulosti naše služby využívajú aj slovenské spoločnosti a čo nás veľmi teší a baví, sú IT spoločnosti.

Čo považujete na svojej práci za najnáročnejšie a čo vás, naopak, najviac teší?

Všeobecne najťažšie je pracovať s ľuďmi a naša práca je o ľuďoch. Každý klient aj kandidát je jedinečný a tak k nim aj pristupujeme. Snažíme sa pochopiť každú individualitu.

Neexistuje zlý kandidát, len nie úplne vhodná pozícia.

Meníme a ovplyvňujeme kariéru a životy našich kandidátov, ponúkame im nové možnosti a výzvy. Z tohoto pohľadu ide o veľkú zodpovednosť a záväzok. Najväčšou odmenou sú práve úspešné príbehy našich kandidátov.

Prezradíte nám vaše ďalšie plány do budúcnosti?

Pracovný trh sa veľmi mení. Menia sa preferencie kandidátov aj zamestnávateľov. Generácia dnešných tridsiatnikov je iná ako súčasní zrelí manažéri. Všeobecne nás čaká dlhšia pracovná kariéra pre posuny v odchode do dôchodku. Už za 15 rokov sa očakáva, že tretina pracovných pozícií nebude existovať, ale vzniknú alternatívy.

V časoch zmien musíme byť stále flexibilní, aby sme aj naďalej boli silným partnerom pre našich klientov aj kandidátov. Naše plány sú vždy spojené s tým, aby sme boli blízko potrebám klienta. Pracujeme na spustení veľmi jednoduchého nástroja evidencie a vyhľadávania, aby naša práca bola jednoduchšia.

Skúste nám dať tri rady, pre ženy, ktoré by sa chceli vydať na cestu za vlastným snom.

Niekedy je ťažké vôbec nájsť a pomenovať svoj sen. Asi hlavná rada je neponáhľať sa, dobre si rozmyslieť, čo by tým snom malo byť, nebáť sa a veriť si.

 

žiadne príspevky na zobrazenie