Mirka Uhnak z Mini Tech MBA: Vždy som si myslela, že nie som technický typ

0
Mirka Uhnak z Mini Tech MBA: Vždy som si myslela, že nie som technický typ

„Plat našich absolventiek narastie v priemere o takmer 20%,“ hovorí Mirka Uhnak, ktorá vedie Mini Tech MBA. Je to unikátny vzdelávací program vytvorený špeciálne pre ženy. V rozhovore nám prezradila:

  • čo ženy odrádza od IT škôl,
  • čo všetko sa naučia v Mini Tech MBA,
  • prečo sa dala na mentoring a s čím ľudia najčastejšie potrebujú poradiť,
  • o chýbajúcej ambícii žien mieriť vyššie.

Pracuješ ako CEO v Mini Tech MBA, ktorý otvára ženám dvere do sveta technológií. Ako vznikla myšlienka na tento projekt?

Myšlienka vznikla pred piatimi rokmi s ambíciou priniesť do tech sveta viac ženského talentu. Vnímali sme, že ženy majú v sebe obrovský potenciál, no zároveň ešte stále pretrvávajúci rešpekt pred technológiami a kariérou spätou s IT. Premýšľali sme nad tým, ako by sme im mohli ukázať krásy IT sveta a pestrosť príležitostí, ktoré ponúka.

Pri tvorbe programu sme mysleli najmä na ženy, ktoré neboli k IT vedené, nemali príležitosť učiť sa o technológiách na škole, alebo si jednoducho vybrali pre svoje profesie iné ako technické oblasti. Už od začiatku sme dbali na to, aby u nás získali ucelený prehľad o technológiách a našli spôsob, ako vďaka nemu posunúť svoju kariéru na novú úroveň. Až časom sme začali vnímať dopad programu nielen na pracovný život absolventiek, ale aj na ich osobné smerovanie.

Ako si sa ty osobne dostala k technológiám? Mala si k nim vždy blízko?

Práveže vôbec, v detstve ešte neboli až tak rozšírené a v škole som sa im skôr vyhýbala. Vždy som si myslela, že nie som technický typ a že to nie je pre mňa vhodná voľba. Spätne si myslím, že ma odradila vtedajšia dvojka z matematiky. Domnievala som sa, že ak mi matematika a informatika nejdú bleskovou rýchlosťou a na výbornú, nemám v tom svete čo hľadať.

Moje zmýšľanie sa zmenilo až počas prvých pracovných rokov, kedy som začala cítiť potrebu IT témam lepšie rozumieť. Určite to bolo aj tým, ako intenzívne začali technológie presahovať do oblastí, ktoré ma kariérne zaujímali t.j. do manažmentu, podnikania či marketingu. Povedala som si, že sa o IT začnem učiť, nájdem si svoje tempo a nebudem sa známkovať (úsmev).

Komu je Mini Tech MBA určené? Môžu sa zapísať aj ženy, ktoré nie sú v IT zručné a nemajú žiadne skúsenosti?

Mini Tech MBA je určený všetkým ženám, ktoré sa chcú učiť. Účasť v programe nie je limitovaná vekom ani skúsenosťami. Predpokladáme však, že každá žena, ktorá sa ku nám hlási, má digitálne zručnosti aspoň na základnej používateľskej úrovni a na tie postupne nadväzujeme.

Ak sa pozriem na doterajšie absolventky, prevládajú ženy z najrôznejších manažérskych oblastí, podnikateľky a právničky. V poslednej dobe rastie záujem aj u zdanlivo vzdialenejších profesií, a tak máme medzi absolventkami už aj farmaceutku, chemičku, učiteľku či vedkyňu. Z rozmanitosti prihlášok vidno, že digitálne zručnosti sú potrebné snáď už v každom povolaní.

Ako prebieha štúdium a ako dlho trvá?

Program trvá štyri mesiace a dá sa študovať prezenčne v Bratislave alebo online z akéhokoľvek kúta sveta. Celková časová investícia je na úrovni približne 120 hodín, pričom všetky aktivity sú naplánované tak, aby boli zvládnuteľné popri práci či rodine. Obsah programu je kombináciou interaktívnych teoretických lekcií s praktickými workshopmi, osobnostným a kariérnym koučingom a komunitnými aktivitami.

Znamená to, že pomedzi učenie a tréningy digitálnych zručností vkladáme zážitky ako napr. návštevy IT firiem, diskusie s IT-čkármi a konferencie. Štúdium začíname rozvojom algoritmického myslenia a postupne prechádzame témami ako osobný a firemný hardvér, vývoj softvéru, internet a siete, UX/UI dizajn, dáta, digitálne podnikanie, blockchain a kryptomeny či počítačová bezpečnosť. Učíme sa aj základy programovania, tvorby webov a práce s databázami. Po skončení programu majú absolventky pevný základ v dôležitých IT témach, na ktorom môžu ďalej stavať.

Kto sú vašimi lektormi a podľa čoho ich vyberáte?

Z odpovede vyššie zrejme vnímate komplexnosť programu. Záleží nám na tom, aby sa každej téme venoval skutočný odborník pre danú oblasť, preto je v našom lektorskom tíme až 20 rôznych špecialistov. Lektorov vyberáme nielen na základe odbornosti ale aj toho, či majú cit pre odovzdávanie vedomostí. Je dôležité, aby dokázali tému, ktorej sa roky venujú, vysvetliť aj úplnému začiatočníkovi. Zážitkovými aktivitami zasa sprevádzajú lektori z našich partnerských firiem. Počas štúdia sa tak priamo nakontaktujete na ľudí z firiem ako Eset, Google, Blooomreach alebo Websupport.

Čo je hlavným benefitom tohto vzdelávania? Nájdu si ženy po absolvovaní programu lepšie uplatnenie na trhu práce?

Najväčšiu hodnotu vnímam v samotnom procese učenia. Už to, že si pravidelne vyhradíte priestor na vzdelávanie a trávite čas v komunite ďalších ambicióznych žien je vzácne. Impulzy na kariérny posun prichádzajú väčšinou už počas štúdia, aj preto dokážeme zmerať dopad programu na život a kariéru absolventiek relatívne skoro po jeho ukončení.

96% našich absolventiek má vďaka programu vyššie nároky na svoje ciele a trúfa si na väčšie kariérny výzvy. Po skončení programu sa stávajú nositeľkami inovácií vo firmách, stoja na čele digitálnej transformácie a efektívnejšie vedú technologické tímy. Doteraz si 64% absolventiek výrazne kariérne polepšilo tzn. posunuli sa na vyššiu pozíciu a viac sa špecializovali na IT. Plat našich absolventiek narastie v priemere o takmer 20%, čo výrazne vplýva aj na celkovú kvalitu života. K pocitu spokojnosti absolventiek prispieva aj to, že dokážu viesť plnohodnotnú konverzáciu s IT kolegami a priateľmi. A konečne rozumejú aj IT-čkárskym vtipom! (úsmev)

Čo je pre teba na tvojej práci to najzaujímavejšie, čo máš na svoje práci najradšej?

Najradšej mám to, že môžem každý deň pracovať so ženami a sledovať ich pokrok. Tiež si vážim voľnosť, to že môžem slobodne tvoriť nový vzdelávací obsah a prispôsobovať si pracovnú náplň aj pracovnú dobu tak, ako práve potrebujem.

Roky sa venuješ aj mentoringu. Čo ti táto skúsenosť dáva?

Mentoringu sa venujem, pretože aj ja sama sa obraciam na skúsenejších ľudí keď potrebujem poradiť alebo povzbudiť do náročných výziev. Vážim si čas, ktorý mi mentori venujú a považujem za svoju povinnosť ponúknuť zasa ten svoj, ak to niekto iný považuje za užitočné. Pomáha mi to spoznávať nových ľudí, zamýšľať sa nad ich výzvami a formulovať myšlienky. Odmenou je dobrý pocit, a ten samotný úplne stačí.

S čím za tebou ľudia najčastejšie prichádzajú?

Obracaujú sa na mňa hlavne študenti a ženy, pričom najčastejšie riešime vzdelávanie, kariéru alebo podnikanie. Snažím sa im pomôcť pri výbere študijného zamerania alebo poradiť kvalitné kurzy. Dokážem nasmerovať aj v kariérnom uplatnení v IT a rôznych manažérskych oblastiach. Ak sa zaujímajú o podnikanie, pomôžem s tvorbou biznis plánu a prepojením na podnikateľskú komunitu. Mám blízko aj k neziskovému sektoru, razím však myšlienku, že aj neziskový projekt by mal byť udržateľný, preto väčšinou diskutujeme o tom, ako nastaviť a overiť funkčný biznis model.

Čo si myslíš, majú v sebe ženy vrodenú skromnosť alebo bariéru, ktorá im bráni uplatniť sa? Resp. prečo veľakrát vidíme na vyšších pozíciách najmä mužov?

Asi by som nehovorila o bariére uplatniť sa, skôr o chýbajúcej ambícii mieriť vyššie. Stretávam sa s tým, že si myslíme, že ľudia na vyšších pozíciách, s vyšším platom alebo na našich vysnívaných postoch sú superhrdinovia. Zdá sa nám, že na získanie takej pozície nemáme, pritom zvyčajne stačí relatívne málo.

Niekedy je to o doplnení konkrétnej zručnosti, inokedy iba o dodaní odvahy uchádzať sa o vyššiu pozíciu. Nezabúdajme ani na to, že niektoré ženy sa vedome rozhodnú znížiť svoje kariérne ciele, pretože nechcú byť pod tlakom vyššieho postu alebo dajú prednosť rodine. Takéto rozhodnutie sa nerodí ľahko a zaslúži si rešpekt.

Prečo podľa tvojho názoru ženy tvoria veľmi nízke percento na školách s IT zameraním?

To je veľmi komplexná otázka, stačila by na samostatný článok. Rozhodujúce je určite to, čo si pod IT vôbec predstavujeme a do akej miery chápeme rôznorodosť práce, ktorej sa môžeme v rámci IT venovať. Znížiť našu chuť študovať IT môže, ak si predstavujeme iba stereotypné ťukanie do počítača bez kontaktu s ľuďmi a kreativitou. Dievčatá zvykne od štúdia odradiť aj to, že nemajú vzor v rodine alebo nepoznajú úspešné príklady žien v spoločnosti, ktoré sa venujú IT.

Ak sa im navyše nedostane podpora od členov rodiny alebo nemajú šťastie na kvalitného učiteľa informatiky, tak isto zrejme nesiahnu po IT odboroch. Dôležitú úlohu pri rozhodovaní môže zohrať aj prístup k technológiám, výber hračiek, hier a voľnočasových krúžkov. Netreba zabúdať ani na skupinu dievčat, ktoré to reálne až tak nezaujíma, a jednoducho IT študovať nechcú. Osobne si však myslím, že nad všetkými týmito dôvodmi panuje ešte stále celospoločenský predsudok o tom, v čom sú ženy dobré a kam sa hodia či nehodia. Nuž, a donedávna sme skutočne celý IT svet prisudzovali mužom.

Ako by si charakterizovala ženy na Slovensku? Túžia ženy po lepšom vzdelaní? Je to rastúci trend?

Nie som fanúšikom zovšeobecňovania, preto si netrúfnem plošne charakterizovať. Môžem popísať skupinu žien, ktoré som mala možnosť spoznať vďaka Mini Tech MBA. Tieto ženy sa chcú mať v živote lepšie a veria, že svoje šťastie a spokojnosť v práci majú iba vo svojich rukách. Tiež sú ochotné spraviť pre to niečo navyše – študujú po večeroch či víkendoch, budujú si sieť kontaktov, vyhľadávajú príležitosti pre osobnostný aj kariérny rast.

Napriek tomu, že pred technológiami a zmenami majú rešpekt, hľadajú spôsob ako sa to dá postupne zvládnuť, nie výhovorky, prečo to nejde. Okrem toho sú srdečné a prinášajú viac ženskej sily a ľudskosti do oblastí, kde ju treba. Prajem si, aby bol práve toto rastúci trend.

V roku 2019 si dostala ocenenie Forbes 30 pod 30, prekvapilo ťa to? Aký si mala pocit a akej svojej vlastnosti za svoj úspech najviac vďačíš?

Prekvapilo ma, v akom čase ocenenie prišlo. Zdalo sa mi, že som stále iba na začiatku mojej podnikateľskej cesty, navyše som po nej kráčala s vtedy asi dvojročnou dcérou. Nesmierne ma povzbudilo, že to, čo v Mini Tech MBA robíme, dáva zmysel aj verejnosti. Z vlastností mi najviac pomáha disciplína, som samej sebe dosť prísnym šéfom s vysokými očakávaniami.

Skús dať tri rady ženám, ktoré sú na ceste k dosiahnutiu svojho sna.

Premýšľam, či je potrebné radiť ženám, ktoré už sú na ceste k dosiahnutiu svojho sna. Napadá mi jediné, ak už na tejto ceste ste a dokonca stúpate hore, pomôžte vystúpať aj ostatným ženám. Čím viac nás na ceste k dosiahnutiu našich snov bude, tým lepšie sa nám v spoločnosti bude žiť.

Rozhovor pripravila Alexandra Vrábelová

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu