Môže byť partnerstvo alebo manželstvo introverta a extroverta šťastné?

0
Môže byť partnerstvo alebo manželstvo introverta a extroverta šťastné?

Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, ako si môžu rozumieť introvert a extrovert, a zdieľať jednu domácnosť? A obzvlášť, ak sú partnermi alebo manželmi? Aj napriek odlišným povahovým črtám, môže byť ich spolužitie šťastné a harmonické. V najbližších riadkoch sa o tom presvedčíte.  

Osobnosť človeka  

Osobnosti človeka sa delia do rôznych kategórií, a vieme vymedziť typ osobnosti na základe vlastností, stavov, návykov, procesov a povahových čŕt konkrétnej osoby. To sa navonok prejaví charakteristickým správaním. Podľa psychológov rozoznávame niekoľko typológií a temperamentu človeka. Človek môže byť melancholik, sangvinik, cholerik a flegmatik.

Ďalšia typológia delí ľudí na introvertov a extrovertov. Nedá sa ale úplne vymedziť konkrétny typ osobnosti len pre jedného človeka. Všetci máme v určitom pomere zastúpenie každej typológie a temperamentu. Nemôžme o sebe povedať, že ja som len introvertný melancholik alebo extrovertný sangvinik. Človek sa narodil s určitou predispozíciou, ale postupne ako rastie a vyvíja sa, formuje sa aj jeho osobnosť. V nemalom rade k tomu prispieva aj pôsobenie okolitého prostredia a iné vonkajšie vplyvy.  

Základné typológie osobnosti 

Aby ste mali prehľad, uvádzam krátky prehľad rozdelenia typov osobnosti. V praxi sa najčastejšie stretávame s delením osobnosti podľa 2 typológií:  

1) Typológia podľa Hippokrata: 

Cholerik je človek: energický, dynamický, výbušný, prudký, agresívny, impulzívny, nerozvážny, netrpezlivý, panovačný, emočne nestabilný, samostatný, spolupracujúci, organizovaný, starostlivý.  

Sangvinik je človek: aktívny, komunikatívny, optimistický, prispôsobivý, emočne stály, ľahkovážny, veselý, zvedavý, citlivý, priateľský, kreatívny, hlučný, zábudlivý. 

Melancholik je človek: usilovný, ustálený, citlivý, precitlivený až depresívny, pesimistický, uzavretý, plachý, tichý, svedomitý, zodpovedný, emočne labilný, kreatívny, starostlivý, obetavý, kritický, negativistický. 

Flegmatik je človek: ľahostajný, ústupčivý, pasívny, vytrvalý, emočne vyrovnaný, stály, pokojný, chladnokrvný, stabilný, tichý, nekonfliktný, lakomý, lenivý, ľahkovážny. 

2) Typológie podľa Carla Gustava Junga: 

Introverta charakterizujeme ako uzavretého človeka, ktorý nerád nadväzuje kontakty a najradšej je sám so sebou. Aj napriek tomu je citlivý vnímavý k svojmu okoliu a empatický. Veľmi často premýšľa, je dobrým poslucháčom a pozorovateľom. V citoch býva veľmi opatrný a plachý. V komunikácii je veľmi tichý, a rozpráva len keď musí.  

Neberme ale introverta ako človeka, ktorý nemá rád spoločnosť, ale potrebuje regulovať kontakty s ľuďmi a vymedziť si na nich len určitý čas. Vyhľadáva menšie skupinky osôb  len úzky okruh priateľov a známych. Väčšie množstvo ľudí ho odčerpáva o energiu, ktorú si potom dobíja osamote s kvalitnou knihou, alebo koníčkom, ktorému sa venuje. Veľmi ťažko sa prispôsobuje novým okolnostiam a pred väčšími udalosťami sa snaží uniknúť. Podľa Hippokratovej teórie temperamentov sú introverti v temperamente flegmatikov alebo melancholikov 

Extrovert je človek veľmi otvorený a spoločenský. Nemá problém nadviazať kontakty, je veľmi spontánnyPri komunikácii býva dominantný a hlučný. Má rozhodné, ale často neuvážené konanie. Užíva si, že je stredobodom pozornosti. Je citovo otvorený ľahko nadväzuje priateľstvá, ale je menej empatický a vnímavý k ľuďomPodľa Hippokratovej teórie temperamentov sú extroverti v temperamente sangvinikov a cholerikov.   

Väčšina populácie je ale v skutočnosti niekde medzi introvertom a extrovertom, a hovoríme im ambiverti. Je to nový pojem, ktorý sa v Hippokratovej typológii nenachádza. 

Introvert a extrovert v jednej domácnosti 

Predstavme si teraz, že sa stretnú dve osoby, ktorá každá z nich má iné osobnostné črty a podľa typológie spadajú do rozdielnych skupín, ale aj napriek tomu prechovávajú k sebe sympatie a city. Je spolužitie týchto dvoch ľudí ideálne, alebo je predurčené na zánik? V rozhodujúcej miere tu hrá úlohu tolerantnosť a prispôsobenie sa jeden druhému.

V takýchto vzťahoch sa niekedy stáva, že osoba sa adaptuje na toho druhého, a preberá črty svojej polovičky. Ak uvažujeme, že extrovert je dominantný, tak introvert sa mu musí automaticky prispôsobiť. Ale naopak, nemusí tomu tak byť. Introvert nerád mení svoje zaužívané zvyklosti a je rád vo svojej komfortnej zóne. Tak teda ako? Kto sa komu podvolí? Všetko je o kompromisoch. Ak sa takýto ľudia naozaj ľúbia, tak sa aj rešpektujú. Nemusia meniť jeden druhého, a aj napriek tomu sú šťastní. 

Príklad zo života

Môžeme si to ukázať na nejakej životnej situácii extroverta a introverta v manželstve alebo partnerstve. Predstavme si situáciu, že sa takýto pár chystá na rodinnú oslavu. Pre extroverta je to udalosť, na ktorú sa patrične teší, predstavuje si ako bude v kruhu najbližších a bude si užívať ich spoločnosť. Naopak, introvert len rozmýšľa, ako sa z danej situácie vyvliecť. A keď to nie je možné, tak pevne verí, že bude mať dostatočnú výhovorku na to, aby tam nestrávil dlhý čas. Ideálnym riešením pre takúto situáciu je vopred sa dohodnúť na podmienkach.

Napríklad, nie je nutné “žúrovať” do rána. Tak čo tak si užiť oslavu, porozprávať sa s rodinou, dobre sa najesť a vo vhodnom čase sa zdvihnúť a zdvorilo sa pobrať z oslavy. Introvert bude spokojný, že nestrávi v hlučnej spoločnosti celú večnosť a extrovert má možnosť byť medzi ľuďmi. No a nabudúce, keď sa rozhodnú ísť na opekačku s kamarátmi, introvert môže v krásnom letnom období pobudnúť dlhšie, a nájsť únik od množstva zabávajúcich sa kamarátov napríklad v tichom a pokojnom lese, a dobiť si energiu na ďalší zvyšok večera. Kompromis je na svete. 

Photo by Vera Arsic from Pexels

No a s takýmito situáciami by sme vedeli pokračovať ďalej. Vo vzťahu introverta a extroverta je to o vzájomnej spolupráci. Treba len komunikovať. Ak je tam dávka sebazaprenia, tolerancie a empatie, takýto dvaja ľudia nakoniec tvoria ideálny pár. A na druhej strane, aj taký extrovert nemá stále chuť byť s niekým, a dopraje si pohodu a oddych so svojou polovičkou na romantickom víkende len vo dvojici. 

Potvrdzujú to aj štúdie 

Exitujú štúdie založené na skúmaní manželstiev, kde jeden z párov je introvert a druhý extrovert. Jednou z takých je aj zaujímavá štúdia Manijeh Daneshpour z roku 2011, kde sledovali 365 párov, ktoré uvádzali, že majú šťastné manželstvá. Pričom jeden z manželov bol extrovertný a druhý introvertný. A ďalšiu skupinu tvorili manželstvá, v ktorých boli páry rovnakej typológie. 

Ako to vyzerá v manželstve… 

…kde jeden z manželov je extrovert a druhý introvert: 

  • Menej si prejavujú lásku 
  • Majú menej spoločných voľnočasových aktivít 
  • Majú málo spoločných priateľov 
  • Konflikty riešia vyjednávaním 
  • Spoločne hospodária, ale extrovertný partner je väčšinou zodpovedný za hospodárenie s financiami 

…kde sú manželia rovnakej povahy (introvert/extrovert): 

  • Často si prejavujú lásku 
  • Majú veľa spoločných voľnočasových aktivít 
  • Majú spoločných priateľov  
  • Majú rovnaký štýl riešenia konfliktov  
  • Zdieľajú všetky spoločné rozhodnutia a hospodárenie s financiami 

Pri tejto analýze sa zohľadňovala len typológia podľa Junga. 

Aj keď sa páry osobnostne líšia, nie sú prekážky na ich plnohodnotné fungovanie. Niekedy sa to možno bez hádok nezaobíde, ale videli ste už niekedy vzťah, aj keď ideálny, bez “škriepok”? Páry v štúdii uviedli, že aj napriek rozdielnym povahám a osobnostným črtám je ich manželstvo a spolužitie šťastné. Vedeli sa s problémami vysporiadať a správne komunikovať, a do určitej miery aj prispôsobiť sa jeden druhému.  

Zdroje: sk.wikipedia.org/wiki, www.onlyyouforever.com, www.pixabay.com 

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu