Podujatie Equal Pay Day 2024 Košice sa nezadržateľne blíži

0
Podujatie Equal Pay Day 2024 Košice sa nezadržateľne blíži

Minulý rok na Slovensku zarezonovala historicky prvá konferencia Equal Pay Day, ktorá sa konala v Bratislave. Na konferencii sa diskutovalo a hovorilo nahlas o problémoch našej spoločnosti, no po skončení konferencie hlasy neutíchajú. Naďalej volajú po zmene. Snaha vytvoriť spoločnosť, kde si budú muži a ženy navzájom rovní, kde nebude mať priestor rasová, náboženská, či veková diskriminácia, a kde predsudky a negatívne postoje s obmedzovaním ľudských práv dostanú stopku, má k dispozícii minimálne 365 dní. A hodlá ich naplno využiť.

Equal Pay Day nie je len Deň rovného odmeňovania, a tiež to nie je len symbolický deň, ktorý upozorňuje na rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Je to globálna osvetová kampaň poukazujúca na pretrvávajúci problém nerovností pohlaví v rôznych sférach nášho života. Kampaň vnímajúca diskrimináciu, násilie, šikanu a potrebu posilnenia postavenia žien v spoločnosti.

Iniciatíva za rovnocenné a spravodlivé odmeňovanie

Ruka v ruke s konferenciou Equal Pay Day kráča aj Iniciatíva za rovnocenné a spravodlivé odmeňovanie, ktorá má za cieľ vyvolať spoločenskú diskusiu. Poukazovať na rovnocenné a spravodlivé odmeňovanie totižto nie je iba hra so slovíčkami. Vytvorená platforma chce, a nepretržite aj podporuje, diskurz o rovnocennom a spravodlivom odmeňovaní práve preto, aby mohli organizácie získať pomoc a podporu pri zavádzaní krokov na odstránenie platovej nerovnosti.

„Témy rovnosti otvárame v našich online magazínoch pravidelne a neúnavne už siedmy rok. To však nestačí. Chceme pre spravodlivé finančné ohodnotenie mužov a žien urobiť viac. Aj preto sme minulý rok priniesli na Slovensko historicky prvú konferenciu na tému nerovnosti v odmeňovaní Equal Pay Day. Chceme, aby sa na Slovensku o tejto téme hovorilo nahlas dovtedy, kým sa z 18,8 % nestane 0. Práve preto sme hrdé na to, že vzniká Iniciatíva, ktorá má za cieľ nielen otvárať tieto témy, ale ponúkať aj praktické workshopy a poradenstvo jej členom,“ hovorí Martina Novotná, zakladateľka komunity Akčné ženy a podujatia.

O tom, že sa naplno prejavuje spoločný záujem a úsilie o zmenu v súvislosti s nerovným odmeňovaním a ustavičnou diskrimináciou znevýhodnených skupín svedčí fakt, že sa o nerovnostiach hovorí tiež v iných, iniciatívu a konferenciu podporujúcich, médiách.

Platová nerovnosť pretrváva. Na rovnakú mzdu ako muži musia ženy pracovať o dva mesiace dlhšie

Iniciatívu Equal Pay za rovnaké platy pre ženy i mužov podpísalo 30 firiem

Ženy musia pracovať o dva mesiace dlhšie, aby dosiahli plat ako muži

Výsledky prieskumu v rámci rozdielov miezd medzi mužmi a ženami ukázali, že ženy musia pracovať približne o 2 mesiace dlhšie, aby dosiahli rovnakú ročnú odmenu ako muži.

„Je to alarmujúce číslo. Na papieri nám to všetko dokonale funguje. Máme ústavu, máme zákony, európske smernice medzinárodnej dohody, ktoré pomenúvajú zákaz diskriminácie a garantujú, že ženy a muži majú právo na rovnakú odmenu, ale ten fakt, že skutočnosť je úplne iná, je presne dôvod, prečo o tom treba rozprávať,” dodala právnička a ambasádorka Equal Pay Day Jana Peschlová.

Jana Peschlová

Equal Pay Day 2024 Košice

Equal Pay Day sa už onedlho presúva aj na východ. Na podujatí Equal Pay Day 2024 Košice sa môžete zúčastniť 16. apríla a zažiť tak jedinečný deň, ktorý bude zameraný na témy rovnakého odmeňovania, ale aj na praktické príklady, ako začleniť ľudí z marginalizovaných skupín do pracovného procesu. Občianske združenie Akčné ženy a výnimoční hostia upriamia svoju pozornosť aj na to, ako sa môžu ženy dostať do vedúcich pozícií a ako môžu spoločne popracovať na budovaní ženského sebavedomia. Ďalšou témou diskusie bude aj medzigeneračná spolupráca a chýbať nebudú reálne príklady z praxe v súvislosti s pozitívami vekovej diverzity na pracovisku.

Prijmite pozvanie do Košíc a zdolajte nové výzvy pre východ spolu s nami

16. apríla vás pozývame do Kulturparku Košice na podujatie Equal Pay Day 2024 Košice. V čase od 8.00 do 16.00 h budeme diskutovať o dôležitej a aktuálnej téme rovnakých odmien pre mužov a ženy, o rovnakých príležitostiach na pracovnom trhu. Ale tiež o pomoci v rôznych oblastiach, v rôznych sektoroch všetkým tým, ktorí to potrebujú. Len vzájomnou podporou dokážeme malými krokmi vytvoriť lepšiu spoločnosť. Buďte aj vy súčasťou skvelého projektu pre krajšiu budúcnosť.

žiadne príspevky na zobrazenie