Rovnosť pracovných príležitostí v COOP Jednote: Ženy vo vedení tvoria polovicu

0
Rovnosť pracovných príležitostí v COOP Jednote: Ženy vo vedení tvoria polovicu

9.3.2021 (Webnoviny.sk) – Rôzne vekové zloženie, rôzne životné príbehy. Ženy do maloobchodu patria, v COOP Jednote majú už niekoľko desaťročí nenahraditeľné miesto. Z viac ako 14 000 zamestnancov tvoria až 85 percent. Zastávajú rozličné pracovné pozície, od dokladačky tovaru v malej dedine po predsedníčku spotrebného družstva. Vekový rozdiel medzi najmladšou a najstaršou zamestnankyňou je viac ako polstoročie. Avšak bez ohľadu na vek či pracovné zaradenie, všetky sú v obchodnom systéme rovnako dôležité. 

„Ako v životoch nás všetkých, aj v maloobchode majú ženy nenahraditeľné miesto.  Sú pilierom nášho obchodného systému, tvoria až 85 % pracovných miest. Prácu každej jednej z nich si nesmierne vážim, bez ohľadu na to, koľko má rokov či akú pracovnú pozíciu zastáva,“ hovorí Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko. „Som hrdý na to, že v COOP Jednote poskytujeme rovnosť príležitostí, nediskriminujeme na základe veku či pohlavia. Staráme sa o to, aby ženy mali vytvorený priestor pre svoj profesionálny rast. Neustále pracujeme na vytváraní podmienok, ktoré im umožňujú vyváženosť pracovného a súkromného života. Ženy sú naším ľudským kapitálom, zastávajú pozície predsedníčok spotrebných družstiev, obchodných či ekonomických riaditeliek,“ uvádza Ján Bilinský.

Vo vedení COOP Jednôt pracuje 49% žien – na pozíciách predsedníčok, obchodných alebo ekonomických riaditeliek. Na dôležitosť rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí upozorňuje aj Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis. „Zabezpečenie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí je jedným zo základných predpokladov na to, aby Slovensko bolo úspešnou a súdržnou krajinou, a aby sme vedeli odolať aj krízam, ako je napríklad táto. Ak umožníme všetkým rovnako rozvíjať svoj potenciál, svoje funkcie budú vykonávať tí najlepší z najlepších, bez ohľadu na to, či ide o ženu alebo muža. Každý a každá z nás má na začiatku inú štartovaciu čiaru a aj spoločenské očakávania sú na každého iné. Odstraňovať systémové nerovnosti a vžité predsudky je to, čo by každá úspešná spoločnosť mala urobiť,“ zdôrazňuje Michal Kišša.

Vekové zloženie zamestnankýň v COOP Jednote je veľmi pestré. Najmladšia má 18 rokov a pracuje v spotrebnom družstve COOP Jednota Senica, jedna z najstarších, pôsobiaca v spotrebnom družstve COOP Jednota Martin, pred dvomi rokmi oslávila sedemdesiatku. Niektoré ženy zasvätili práci v COOP Jednote celý profesný život a v maloobchodnej sieti pôsobia viac ako štyri desiatročia. Napríklad, vedúca pekárne podpísala svoju pracovnú zmluvu v roku 1972.

„Teší nás dôvera a lojalita našich zamestnancov. Ceníme si, že máme dlhodobo zohraté a stabilné dámske tímy na predajniach, kde si kolegyne vedia vyjsť navzájom v ústrety, podporiť sa,“ uzatvára generálny riaditeľ Ján Bilinský. COOP Jednota otvára svojim zamestnankyniam a zamestnancom priestor nielen v oblasti profesionálneho vzdelávania a rozvoja, ale aj v oblasti zdravého životného štýlu. Okrem toho im poskytuje možnosť doplnkového dôchodkového sporenia, sociálnu výpomoc v náročných životných situáciách, odmeňuje a oceneňuje ich pri príležitosti životných a pracovných výročí. Vzhľadom na veľký počet predajní personál oceňuje blízkosť zamestnania, čo mu poskytuje viac času na rodinu, a pochvaľuje si aj flexibilitu pracovných úväzkov a možnosť pracovať na kratší pracovný čas. Pre pracovníkov v COOP Jednote je zároveň dôležitá istota práce, stabilného príjmu a záruka, že COOP Jednota s nimi počíta aj do budúcnosti.

Informačný servis

Viac k témam: PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Rovnosť pracovných príležitostí v COOP Jednote: Ženy vo vedení tvoria polovicu © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie