Simona Jašíková: Mnoho začínajúcich podnikateľov začne podnikať bez toho, aby preskúmali, či bude o ich produkt záujem

0
Simona Jašíková: Mnoho začínajúcich podnikateľov začne podnikať bez toho, aby preskúmali, či bude o ich produkt záujem

Simona Jašíková je zakladateľkou firmy Rival Up, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu, konkurencie a potenciálnych zákazníkov. V rozhovore nám prezradila:

  • v čom našla medzeru na trhu
  • prečo sú dôležité prieskumy
  • kde robia podnikatelia najväčšie chyby
  • ako získajú respondentov a na čo využívajú získané údaje
  • aké má skusenosti s trhom v Čechách

Vaša firma Rival Up sa zaoberá prieskumom trhu. Ako vznikol nápad na jej založenie?

Ozvala som sa na inzerát (dnes už partnerskej) marketingovej agentúre, ktorá potrebovala zrealizovať mystery shopping a keďže som s tým mala skúsenosti, začali sme v tejto oblasti spolupracovať. Pomaly sa mi na doporučenie ozývali ďalší podnikatelia, ktorí podobné prieskumy chceli tiež realizovať a tak mi dávalo zmysel, založiť na to vlastnú firmu.

Dali sme hlavy dokopy ešte s pár kolegami a tak vznikol Rival Up. Urobili sme si taký malý interný prieskum a zistili sme, že väčšina malých a stredných podnikateľov si nikdy prieskum nerobilo alebo si ho robili len veľmi povrchne a neprofesionálne. Tiež nám z prieskumu marketingových agentúr vyplynulo, že veľa z nich robí marketing bez prieskumov, takže sme tam videli veľkú medzeru na trhu. Našou víziou dať viac do povedomia prínosy prieskumov a tiež spolupracovať s digitálnymi agentúrami, aby aj online marketing bol viac založený na dátach z prieskumov.

Prečo sú podľa vás dôležité prieskumy?

Prieskum by mal byť základom pre každý marketingový krok. Pomocou prieskumu viete dobre reagovať na potreby trhu a rozhodovať sa na základe relevantných dát. To mi veľmi chýba u mnoho firiem, že svoj marketing stavajú na svojich domnienkach, prípadne predchádzajúcich skúsenostiach.

Čo si ale treba uvedomiť, je, že trh sa neustále dynamicky mení a to nielen čo sa týka zákazníkov ale neustále vznikajú, zanikajú firmy, rozvíjajú sa, inovujú a to vo všetkých oboroch. Fakt je aj to, že skutočné potreby a problémy svojich zákazníkov vie len malé percento firiem.

Firmy majú potenciál rásť, ale keď sa ich napríklad pýtame na to, ako sa odlišujú od svojej konkurencie, väčšina povie – kvalitou alebo cenou – to už v dnešnom podnikateľskom prostredí nie je postačujúce. Pre úspešný marketing je jedným z dôležitých faktorov vedieť čo najviac o svojej konkurencii a o potrebách svojej cieľovej skupiny zákazníkov a hlavne odlišovať sa od tých stoviek ďalších firiem v rovnakom obore. A ako som už hovorila, trh sa neustále mení, takže je z nášho pohľadu kľúčové neustále ho sledovať.

Pre koho sú tieto prieskumy určené? Môžu ich využiť aj začínajúci podnikatelia?

Prieskum je pre akúkoľvek firmu, ktorá potrebuje inovovať a aktualizovať svoje marketingové stratégie, rásť alebo si len jednoducho pre určité rozhodnutie potrebuje preskúmať nejaké faktory na trhu. Tiež je samozrejmý prieskum pri vstupe na nový
trh alebo zavedení nového produktu/služby.

My sa zameriavame hlavne na začínajúcich podnikateľov a malé a stredné firmy, pretože tam je práve najväčšia medzera v tomto smere. Pre začínajúceho podnikateľa je prieskum trhu úplne najdôležitejším krokom predtým ako si nastaví celý marketing.

Mnoho začínajúcich podnikateľov začne podnikať bez toho aby si preskúmali, či a aký veľký bude o produkt záujem, kto je skutočne ich cieľová skupina zákazníkov a aké majú problémy a potreby a kto sú ich konkurenti. Neuvedomujú si, že ak by to na začiatku vyskúmali, tak si ušetria mesiace trápenia sa nad propagáciou a ušetrili by na marketingových výdajoch.

Čoho všetkého sa prieskumy týkajú? Ide o získavanie informácií od potenciálnych klientov alebo získavate údaje aj o konkurencii?

Keď Rival Up vznikal, chceli sme robiť iba prieskumy konkurencie, ale potom začal u našej cieľovej skupiny stúpať dopyt po ďalších prieskumoch. Pri prieskume konkurencie volíme najviac formu mystery shoppingu spojenú s dotazníkovým prieskumom zákazníkov konkurencie.

To máme overené, a vieme, že tento postup je efektívny a v tom sme aj najlepší. Zisťujeme o konkurencii rýchlosť a formu komunikácie, ceny a cenotvorbu, ich marketingové a cenové stratégie a ďalšie. Ak však chce klient rýchlo získať nových zákazníkov, robíme telemarketingový prieskum. To je zisťovanie potrieb, problémov a názorov skupín potenciálnych zákazníkov a priamo potom využívame tieto zistenia na ich získanie – na ďalší email, SMS marketing či akúkoľvek inú formu marketingu. Prípadne všetko toto spájame do jedného prieskumu a celej marketingovej stratégie.

Ako to celé prebieha? Kde hľadáte respondentov?

Najskôr sa snažíme zistiť si čo najviac informácií o klientovom podnikaní, jeho fungovaní, cieľoch a o tom, aké si on predstavuje výstupy z prieskumu. Druhým krokom je zaslanie návrhu na dotazník, postupu celého prieskumu a keď si ho spolu s klientom schválime, najskôr si dotazník a postup overíme na pár firmách/respondentoch a vyladíme do detailov.

Ak robíme dotazníkový prieskum, respondentov hľadáme podľa vopred určených kritérií. Máme platené databázy ale vieme si respondentov nájsť aj bez nich. Je to rôzne, záleží od konkrétneho klienta.

Koľko respondentov je podľa vás potrebných pre relevantný prieskum?

Väčšinou u všetkých klientov je to 100 a viac vyplnených dotazníkov, ale záleží od konkrétneho klienta. Tá miera vyplnenia z celej databázy respondentov by mala byť vždy minimálne 70%, aby mal prieskum výpovednú hodnotu. Čiže keď máme 100 respondentov v databázi, ideálne je, keď nám dotazník vyplní 70 a viac ľudí/firiem.

Čo je kľúčové pri výbere respondentov?

Ide o to, aby cieľová skupina respondentov odpovedala cieľovej skupine zákazníkov konkrétneho klienta. Závisí od faktorov, ktoré si určujeme hneď na začiatku a najlepšie je, keď sú tieto faktory čo najkonkrétnejšie. Napríklad ak to majú byť ženy, budú to ženy podnikateľky, podnikateľky ktoré podnikajú viac ako 3 roky atď. Takto si vystaviamie skupiny, ktoré potom dotazujeme zvlášť. Tiež je kľúčové, aby respondenti boli práve tie správne osoby, ktoré o danej problematike rozhodujú či týkajú sa ich najviac.

Jednou zo služieb, ktorú poskytujete, je aj mystery shopping. O čo ide?

Tvárime sa ako zákazník konkurencie klienta. Buď cez iné spriatelené/partnerské firmy alebo ak je to B2C mystery shopping tak máme tzv. mystery shopperov, ktorí chodia k daným konkurentom buď osobne alebo im telefonujú a vyplnia o nich vopred zadaný dotazník. Skúmame hlavne ako konkurencia reaguje na naše dotazy, ich odbornosť, aké ponuky zasiela, ako rýchlo, kde má medzery, v čom sa dá najviac od nej odlíšiť tak, aby to malo do budúcna zisk.

Prečítajte si: Ako začať podnikať aj bez peňazí?

Čo je, podľa vás, najťažšie pri začiatkoch podnikania?

Pre mňa osobne bolo najťažšie zvyknúť si na obchodný kontakt s klientmi, zostavovanie ponúk, telefonáty a presvedčovanie, že to, čo ponúkam, má hodnotu. To, že samy viete, že váš produkt či služba má hodnotu je jedna vec ale presvedčiť o tom niekoho, kto o takých veciach nemá ani tušenie je zas vec druhá.

Okrem toho si myslím, že som skôr introvert a nebola som obchodník, musela som si pozrieť veľa video kurzov na obchodnú komunikáciu, prečítala som aj pár knižiek :) Keď začínate podnikať, nie ste už len odborník v danom obore ale stávate sa hlavne obchodníkom. To bola pre mňa najťažšia časť, “pretransformovať sa” z realizátora prieskumov na obchodníka, ktorý sa ich snaží predať.

Zasiahla vás nejakým spôsobom koronakríza?

Vplyv koronakrízy na svoje podnikanie som ešte neskúmala. Každopádne veľa klientov odložilo prieskum až po koronakríze, takže určite to na Rival Up nejaký vplyv malo ale keďže sme stále na začiatku podnikania, nevnímali sme to tak intenzívne.

Pôsobíte aj v Českej republike, aj na Slovensku. Vnímate tam nejaký rozdiel?

Úprimne, zatiaľ ani nie. Jediné, čo som postrehla, je, že Česi veľmi príjemne reagujú pri vypĺňaní dotazníkov, či obchodnej komunikácii na Slovenky (úsmev). Inak československé podnikateľské prostredie je skvelé. Mnoho podnikateľov – potenciálnych zákazníkov či partnerov, ktorých som oslovovala ma v začiatkoch podporili buď len povzbudivými slovami.

Ale napríklad z jednej agentúry mi pán marketingový manažér dokonca urobil zadarmo copywrite korektúru mojich prvých článkov – len tak ma na to upozornil, poslal mi opravu a rady ako články zlepšovať a zaželal veľa úspechov v podnikaní. Bola to milá skúsenosť a jedna z mnohých takýchto a teší ma, že na Slovensku a v Česku sa podnikatelia dokážu takto vzájomne nezištne podporovať.

Prečítajte si aj: Rozhovor so psychologičkou – Prečo by ženy mali podnikať?

Aké máte plány do budúcnosti?

S Akčnými ženami plánujeme vytvoriť balíčky prieskumov spojených s mediálnou kampaňou, ktoré budú dostupné a cenovo prijateľné pre začínajúce alebo aj už rozbehnuté podnikateľky, ktoré chcú svoje podnikanie poriadne nakopnúť a tak im chceme dať možnosť vytvoriť si marketingovú stratégiu na základe prieskumov trhu a s pomocou mediálnych kampaní ich podporiť.

Máme ešte v priebehu ďalšieho pol roka na pláne dva veľké projekty – tvorbu aplikácie pre Rival Up a webu pre náš nový projekt Codeit Up. Aplikácia bude pre klientov, vízia je aby si mohli kedykoľvek a interaktívnou formou sledovať priebežné výsledky prieskumov a v budúcnosti by sme tam chceli pridávať aj naše interné prieskumy.

Codeit Up je zase nový projekt, kde budeme ponúkať tvorbu a redesign webov na základe prieskumov trhu a s pomocou UX a UI analýz, plánujeme postupne do budúcna zapojiť aj VR či neuromarketing. A celkovo máme v pláne rozvinúť spolupráce s ďalšími marketingovými agentúrami.

Skúste nám dať tri rady pre ženy, ktoré by sa chceli vydať na cestu za svojím snom.

Nepodceňovať sa, hľadať a vyskúšať všetky možnosti a nebáť sa zlyhania. Existuje, bohužiaľ, veľa ľudí, ktorí radi druhých podceňujú a zhadzujú, hovoria, že na to nemáte. Netreba ich počúvať a hľadať spoločnosť ľudí, ktorí vás podporujú, ísť si za svojím cieľom, skúšať a ak zlyháte, poučte sa a skúste to inak. Všetko sa dá, keď sa veľmi chce. Sme silné akčné ženy a dokážeme veľké veci!

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu