Učitelia už nemusia byť so svojimi problémami sami: Spustená Linka podpory pre učiteľov

0
Učitelia už nemusia byť so svojimi problémami sami: Spustená Linka podpory pre učiteľov

Posledné obdobie bolo pre mnohých z nás náročné. Stretali sme sa so situáciami, v ktorých sme ešte neboli. Riešili sme pracovné a osobné výzvy. Neobišlo to ani učiteľov. Nové formy učenia neboli pre každého jednoduché, riadenie triedneho kolektívu, komunikácia so žiakmi a rodičmi im dala zabrať.  Aj preto vznikol Národný projekt zameraný na duševné zdravie učiteľov. Jednou z prvých aktivít je práve Linka podpory pre učiteľov.

Tlačová beseda sa konala v pondelok, 15.novembra 2021 v Bratislave, v priestoroch občianskeho združenia IPčko. Hosťami boli Ivan Pavlov, generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra, Mgr. Soňa Poprocká, riaditeľka CZŠ Narnia a Mgr. Marek Madro, riaditeľ IPčko OZ.

Požiadavky a potreby na podporu duševného zdravia

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je zo zákona poverené starať sa o podporu učiteľov a učiteliek. „Sme svedkami toho, že sa nám množia požiadavky a potreby iného druhu ako je vzdelávanie. Sú to najmä požiadavky na podporu ich duševného zdravia v situácii, ktorá nie je ideálna,“ uvádza Ivan Pavlov. Aj z tohto titulu bola zriadená Linka podpory pre učiteľov. Aktívna je už od  začiatku septembra.

Ďalšou aktivitou, ktorú MPC plánuje, je príprava celej série online konferencií. Jednou z konferencií, ktorú plánuje zorganizovať 22. novembra 2021 bude práve odborná online konferencia Duševná imunita učiteľov. Učitelia sa môžu prihlásiť a byť aktívni na tejto konferencii na linke www.dusevnaimunitaucitelov.sk, kde budú mať možnosť vypočuť si aj priamo príspevky učiteľov. Metodicko-pedagogické centrum ako prvé na Slovensku začína budúci týždeň zber dát o psychickej pohode učiteľov, o ich nastavení z hľadiska duševnej imunity. Podľa Ivana Pavlova plánujú zozbierať dáta potrebné pre ďalšie opatrenia. Pripravujú aj aktivity poradenského charakteru, ktoré by chceli rozbehnúť v roku 2022. Nebudú orientované len na odborné vzdelávanie učiteľov, ale aj na uspokojenie tých potrieb, ktoré sa v súvislosti s touto situáciou v nich vynorili.

Aké typy podnetov prichádzali zo strany učiteľov smerom k vám? Čo všetko riešili?

„Učitelia pociťujú výraznú neistotu, ktorá v nich môže vyvolávať určité obavy sprevádzané so stratou profesionality.  Aktuálna situácia vyvoláva akútnu potrebu veľmi dobre sa pohybovať v digitálnom prostredí. Prirodzene, nie je to úplne jednoduché, nie vždy boli naše školy takto nastavené. Má to však svoje psychologické dopady. Objavuje sa problém s didaktickým spracovaním učiva. Je iné vyučovať v triede, a iné je vyučovať v digitálnom prostredí. Treťou témou boli psychologické problémy,“ vysvetľuje Ivan Pavlov.

Prečítajte si aj článok: Učiteľ Michal Mišura: Film Hurá do školy! spája nielen školy, ale aj žiakov a učiteľov

Pilotná prevádzka

Riaditelia škôl veľmi kvitujú ponuku Linky podpory pre učiteľov. Podľa Pavlova zdôrazňujú, že na „trhu“ s ponukou práve takýto typ aktivít absentoval. Pavol prízvukoval, že touto linkou sa len odštartuje masívnejší blok podpory toho, čím zvýrazníme podporu duševného zdravia u našich učiteľov. Hoci zatiaľ sú  k dispozícii len neformálne informácie, nestretli sa doteraz so žiadnym negatívnym komentárom. Ľudia sú spokojní, že linka je nastavená anonymne, bezpečne, bezplatne v takom čase, kedy ju môžu využiť učitelia po školskom čase.

Učitelia majú pocit dešpektu

„V poslednej dobe sme na linke časti počúvali príbehy a ťažkosti súvisiace s pandémiou covid-19. Často sa na nás obracali práve učitelia, ktorí rozprávali o tom, že to, čo prežívajú je niečo, čo nedokážu uchopiť,“ vysvetľuje Madro. Učitelia mali pocit vyvíjania obrovského tlaku. Prerod z reálneho vzdelávania do distančného vzdelávania nebol bezproblémový. Viacero učiteľov malo pocit, že sa o nich uvažuje s dešpektom, čo im nepridávalo na psychickej pohode. Cítili obrovský tlak, veľmi často aj pocity viny. Podľa Madra u viacerých učiteľov poradcovia pozorovali aj oveľa vážnejšie témy týkajúceho sa duševného zdravia. K tomu, aby učiteľ mohol podať dobrý výkon v škole, potrebuje byť on sám v psychickej pohode. Dokonca by mal byť šťastný, motivovaný, musí cítiť formu podpory. Aj z tohto dôvodu Marek Madro ako riaditeľ IPčko OZ na ponuku spolupráce v rámci Národného projektu prikývol.

„Jednoznačne vnímame učiteľov ako skupinu ľudí, na ktorých sa tak trošku zabudlo v posledných mesiacoch. Celé roky sa vlastne na nich zabúda, ako aj na obrovský výkon, ktorí podávajú. Sú to skutočnosti, ktoré treba pomenovať a vedieť ich veľmi výrazným spôsobom oceniť.“ Marek Madro

Prevádzka Linky podpory pre učiteľov

Linka podpory pre učiteľov ponúka na výber dva prostriedky pomoci:

Prevádzka je spustená v čase od 15 – 18 hod v pracovných dňoch, čiže tri hodiny denne. Od spustenia linky ju kontaktovala už 300 učiteľov, čo je naozaj veľmi veľa ľudí vzhľadom na čas poskytovania poradenstva. Potvrdzuje to skutočnosť, že dopyt po týchto službách je naozaj veľmi veľký.

Prečítajte si, ako vnímali učitelia Deň učiteľov počas nútených „prázdnin?“

Čo najviac trápi učiteľov?

Štatistiky uvádzajú, že najčastejšie témy, ktoré komunikujú učitelia s našimi odbornými poradcami, sú:

 • tlak na výkon
 • depresívne symptómy
 • vzťahy na pracovisku a v škole
 • ochorenie covid-19
 • straty blízkych – najmä v posledných dňoch je veľa kontaktov súvisiacich so stratou blízkych ľudí a rodinných príslušníkov
 • partnerské problémy
 • očkovanie
 • poruchy spánku
 • syndróm vyhorenia
 • veľmi výrazné obavy so zatvorenia škôl
 • frustrácie
 • niekoľko kontaktov bolo ohľadne snahy zvládnuť situácie vďaka alkoholu
 • nízka sebadôvera

Koľko trvá jeden poradenský rozhovor?

Jeden rozhovor trvá priemerne okolo 60 minút,“ vysvetľuje Madro. „Služba funguje aj cez email, 65% všetkých kontaktov stále funguje cez email. Práve kvôli tomu, že linka je obsadená, ľudia zvolia písomnú možnosť. Pre mňa je veľmi dôležité si uvedomiť, že za každým číslom, za každým kontaktom je veľká odvaha. Človek, ktorý telefonuje alebo napíše, chce svoju situáciu riešiť a hľadá podporu a pomoc,“ hovorí Madro.

Neskrýva radosť zo spustenia linky. Aj jeho kolegovia, ktorí na tejto linke pracujú, sa veľmi tešia. Vyčlenených je päť psychológov a taktiež aj špeciálni pedagógovia. Konečne vznikla služba, ktorá je zameraná naozaj len pre učiteľov a je to naozaj celé o nich a pre nich.

„Za každým číslom, za každým kontaktom je veľká odvaha. Človek, ktorý telefonuje alebo napíše, chce svoju situáciu riešiť a hľadá podporu a pomoc.“

Marek Madro

Nezačína sa na zelenej lúke

„Štát nevytvoril vlastnú linku a tím na zelenej lúke, kdeby sa to všetci začali učiť práve spustením danej linky. Konečne sa objavila spolupráca, kde sa využilo už známe know how, ktoré už niekto má a robí ho desiatky rokov. Naši poradcovia, pracujúci na tejto linke, sú školskí psychológovia alebo špeciálni pedagógovia, ktorí pracujú aj v škole, ale u nás prešli 370 hodinovým špecializovaným akreditovaným výcvikom. Výcvik bol zameraný na komunikáciu cez linku dôvery. Totiž nie každý psychológ je schopný pomáhať na linke dôvery. Ide naozaj o špecifickú záležitosť. Ak človek povie niekomu, čo prežíva a nosí v sebe možno aj desiatky rokov, zrazu príde obrovská úľava, že je to z nich vonku a že na druhej strane je niekto, kto dokáže reagovať adekvátnym spôsobom, je pripravený nielen počúvať, ale zároveň aj pomôcť,“ vysvetľuje Madro.

Častokrát učitelia prichádzajú aj opakovane. Hovory nie sú o poskytovaní instantných a rýchlych rád. Pri poradenstve sa používa sa špeciálna metodika. Každý volajúci či píšuci na email dostane konkrétne kroky, ktoré sa dajú aplikovať tu a teraz v rámci danej konkrétnej situácii.

Učiteľ má vedieť, že je v poriadku, že sa necíti dobre

Mgr. Soňa Poprocká, riaditeľka CZŠ Narnia uviedla, že je veľmi rada otváraniu témy duševného zdravia učiteľov. „V období distančného vzdelávania bol učiteľ veľkou podporou pre študentov a triedy ako takej. Boli sme ako takou bránou. Dokonca aj mňa sa veľakrát rodičia pýtali, ako túto situáciu zvládnuť.  Myslím, že stále je veľká neistota medzi učiteľmi, čo bude, ako sa to bude vyvíjať. Dnes viac menej fungujeme, učitelia sa snažia opätovne nadviazať vzťahy, návyky, ktoré deti mali, ale v online je to predsa len iné,“ hovorí Poprocká. „Učitelia sa snažia využiť čas, keď sú prezenčne spolu a naučiť deti to, čo by mali ovládať. Zo dňa na deň sa však stane, že po nahlásení pozitívneho žiaka sa zatvára trieda a prechádza sa do online. Neistota je stále veľmi silná. Ja ju veľmi vnímam a ono to je taký nejaký vnútorný tlak, ktorý ja pociťujem tak, že v rámci polarizácii spoločnosti, kedy rodičia si svoje nešťastné názory vyvršujú na učiteľov, lebo sú s nimi v kontakte.

Som rada, že sa vytvára priestor hovoriť o duševnom zdraví. O tom, že je v poriadku, že sa učitelia necítia dobre. To, čo ich kedysi tešilo, ich teraz frustruje Vidia príliš neistého. Práve preto je veľmi dobré, že sa vytvára priestor na rozprávanie a zodpovedanie si na otázky. To nie ja som, kto som zlyhal. Nejde o moje zlyhanie. Nevyhodnocujem situáciu, že toto všetko by som mal zvládať, ale je to v poriadku povedať, že nie, toto všetko ma zaťažuje a cítim určitú formu tlaku,“ popisuje Poprocká.

„Učitelia sa snažia využiť čas, keď sú prezenčne spolu a naučiť deti to, čo by mali ovládať.“

Soňa Poprocká

Miera odolnosti a pripravenosti požiadať o pomoc

Akí sú učitelia? Silní? Slabí? Koľko vydržia? Podľa Soni Poprockej sú učitelia sú veľmi silní. „Dlho stoja a držia aj tie svoje triedy. Máme s deťmi nadviazané vzťahy. Je to veľmi vzťahovo založené fungovanie, dlho sa snažíme pomáhať deťom a kolegom. Zároveň máme doma každý svoje osobné životy. Mnohokrát prevláda strach, nakazím sa v škole, dostanem covid, prenesiem to na mojich blízkych a podobne. Je veľmi dôležité uvedomovať si svoje zdroje. Čo je to, čo mi moje  zdroje dopĺňa a čo mi pomôže sa vrátiť? Určite aj pomenovanie a rozprávanie sa s odborníkmi je jednou zo skvelých príležitostí zistiť, prečo sa necítim dobre,“ uvádza Poprocká.

Prečítajte si aj článok o Marekovi Madrovi z IPčka: Predátorov láka detská nevinnosť

Ako podporiť učiteľov, aby sa obrátili na linku? Ako sa dá pomocť?

Pomoc musí byť v prvom rade viditeľná. Je dôležité, aby učitelia vedeli, že naozaj tu na nich niekto čaká a ponúka im pomoc. Môžu prísť, dokonca anonymne, nikto o tom nemusí vedieť. Vôbec nič to nestojí, je to bezplatné. Možno to nepotrebujú práve v tom danom konkrétnom momente, ale je dôležité, aby vedeli o tejto forme pomoci. Nikto nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať nasmerovať človeka a pomôcť mu.

Neostávajte s problémami sami

Často počúvame príbehy ľudí, ktorí so sebou veľa vecí nosia celé roky. Trápia sa sami. Akonáhle máte príležitosť hovoriť s niekým tak, že to nemá žiadny negatívny vplyv na vašu prácu, môžete anonymne sa zdieľať s niekým, kto vie, ako nato, kto vie spolu s vami pomenovať konkrétne kroky, ktoré tu a teraz môžete urobiť, tak naozaj, nemusia tie roky ďalej pokračovať. Môže sa vám polepšiť, môže to byť len lepšie. Riešenie je vždy jedinečné pre konkrétneho človeka. Nie sú to všeobecné frázy a rady, ktoré poradcovia na linke podpory pre učiteľov dávajú,“ povzbudzuje Marek Madro, riaditeľ IPčko.

Zdroj foto: archív redakcie

 

 

žiadne príspevky na zobrazenie