Význam technickej inšpekcie pri kúpe nehnuteľnosti

0
Význam technickej inšpekcie pri kúpe nehnuteľnosti

Nové okná, vymaľované steny, funkčné rozvody. Pri obhliadke vyzerá všetko v úplnom poriadku. Po nasťahovaní môže byť realita iná. Na povrch vyplávajú chyby, ktoré pri kúpe nehnuteľnosti neboli viditeľné. Spozorovať ich voľným laickým okom bolo takmer nemožné. Na odhalenie skrytých porúch a nedostatkov bola nutná technická inšpekcia.

Skryté chyby bývajú problémom v novostavbách aj v starších nehnuteľnostiach. Pri nových bytoch a rodinných domoch je najčastejším dôvodom nekvalitná práca zhotoviteľov stavby. Staršie nehnuteľnosti zvyknú doplácať na opotrebenie v dôsledku niekoľkoročného užívania. Niektoré zo skrytých nedostatkov sa dajú identifikovať pri bežnej laickej kontrole. Iné odhalí iba špeciálna technická inšpekcia. Jej vykonanie má pre budúceho majiteľa niekoľko plusov.Foto: www.pixabay.com – ErikaWittlieb

Čo je technická inšpekcia nehnuteľnosti?

Cieľom technickej inšpekcie je preveriť aktuálny stav nehnuteľnosti. Na rozdiel od klasických revízií špecializovaných na konkrétne technické zariadenie alebo časť stavby sa zameriava na kompletnú prehliadku, v rámci ktorej inšpektor skúma, či byt alebo dom netrpí neviditeľnými nedostatkami. Pri inšpekcii prebiehajú merania schopné podrobne diagnostikovať technické aj stavebné poruchy už v zárodku. Ich včasné odhalenie má význam z finančného hľadiska aj z hľadiska bezpečnosti nehnuteľnosti a jej obyvateľov.

Hlavný účel odbornej technickej inšpekcie:

– rozsiahle preverenie funkčného stavu nehnuteľnosti
– presné diagnostikovanie všetkých skrytých porúch
– odborné posúdenie stavu a rozsahu odhalených chýb
– prevencia pred rozširovaním rozsahu zistených chýb
– predchádzanie finančným stratám v dôsledku porúch
– ochrana zdravia a bezpečnosti obyvateľov

Najčastejšie skryté chyby odhalené inšpekciou:

– poruchy rozvodov elektrického vedenia
– statické trhliny v základoch a v murive
– zatretie plesní a vlhkých častí muriva
– tepelné úniky v tepelnoizolačnej vrstve
– zvýšená priechodnosť zvuku do príbytku
– nesprávne položenie parapetných dosiek
– prítomnosť škodlivín a toxických látok

Význam technickej inšpekcie pre kupujúceho

Každá z uvedených skrytých chýb môže mať zásadný dopad na stav nehnuteľnosti aj kvalitu života jej majiteľa, resp. obyvateľov, ktorí ju budú obývať. Neznalosť týchto porúch povedie k väčším poškodeniam, ktoré si následne vyžiadajú väčšie náklady na renováciu a elimináciu nedostatkov. V horšom prípade to môže ohroziť nielen komfort bývania, ale aj zdravie a život obyvateľov, ktorí sú vystavení požiarom, statickým haváriám či zdravotným rizikám. Práve absolvovanie technickej inšpekcie môže zvrátiť tieto dôsledky a ochrániť kupujúceho pred nevýhodnou kúpou nehnuteľnosti znižujúcou jeho životný štandard aj mieru bezpečia.

Kedy sa môže vykonávať technická inšpekcia?

Vykonanie technickej inšpekcie najčastejšie požadujú záujemcovia o kúpu staršieho bytu či rodinného domu. Inšpektori odporúčajú preveriť stav vyhliadnutej nehnuteľnosti aj v prípade, že má za sebou väčšiu rekonštrukciu. Zle odvedená práca sa mohla pričiniť o vznik rôznych porúch. Kupujúci môže pristúpiť k inšpekcii aj pri kúpe novostavby, ak mu developer nechce umožniť nahliadnuť do odbornej správy o technickom stave. Diagnostiku si často objednávajú aj predávajúci, ktorí sa chcú vyhnúť predaju nehnuteľnosti v nevyhovujúcom stave.
TIP: Ak sa aj vy chystáte predať nehnuteľnosť, odporúčame vám poradiť sa, nie len o technických aspektoch vašej nehnuteľnosti, so skúsenými maklérmi. Viac sa dozviete tu: Chcem predať nehnuteľnosť.

Priebeh inšpekcie a diagnostiky nehnuteľnosti

Pri technickej inšpekcii sa vykonáva niekoľko kontrol a meraní. Inšpektor meria akustiku aj vzduchotesnosť. Súčasťou procesu sú kontrolné merania stropov a podláh. Kontrolujú sa aj rozvody, ich funkčnosť a bezpečnosť. Inšpektor skúma aj prítomnosť škodlivín a toxických látok. Na základe všetkých kontrol a meraní vystaví odbornú správu s výsledkami inšpekcie a objednávateľovi poskytne informácie o stave nehnuteľnosti aj o adekvátnych možnostiach nápravy a eliminácie odhalených chýb.Foto: www.pixabay.com – Schluesseldienst

Rada na záver: Technickú inšpekciu nehnuteľnosti zverte certifikovanému stavebnému inžinierovi s odbornou spôsobilosťou na túto činnosť. Inšpektor by mal byť zapísaný do zoznamu stavebných inžinierov a disponovať vzdelaním v odbore technického zariadenia stavieb.

Foto na titulke: www.pixabay.com – ErikaWittlieb

žiadne príspevky na zobrazenie