Ak ústavný súd vyhovie návrhu prezidentky, parlament bude mať pol roka na jeho prepracovanie

23.6.2022 (Webnoviny.sk) – Ak Ústavný súd SR (ÚS SR) vyhovie návrhu prezidentky SR Zuzany Čaputovej, zákon stratí účinnosť a Národná rada SR bude mať pol roka na to, aby ho dala do súladu s jeho názorom. V prípade, že tak parlament neurobí, po pol roku zákon stratí platnosť.

Vysvetlila to mimovládna organizácia Via Iuris na svojom webe v súvislosti s avízom prezidentky, že zákon o financovaní voľného času dieťaťa pošle na Ústavný súd SR.

Parlamentní poslanci totiž prelomili Čaputovej veto a opätovne schválili protiinflačný zákon ministra financií SR. Ústavný súd by mal posúdiť, či protiinflačný zákon, ako aj proces, akým bol prijatý, nie sú v rozpore s ústavou a ústavnými zákonmi.

Nedodržanie legislatívneho procesu

Via Iuris konštatovala, že doteraz ÚS SR nepovažoval iba samotné nedodržanie legislatívneho procesu za dostatočný dôvod pre to, aby nejaký zákon vyhlásil za protiústavný.

Bude teda zaujímavé sledovať, ako sa v tomto prípade s otázkou (ne)dodržania podmienok pre schválenie zákona v skrátenom legislatívnom konaní vysporiada, ak príjme ústavnú sťažnosť prezidentky na ďalšie konanie,“ zhodnotila Via Iuris.

Predbežné prerokovanie návrhu

Mimovládka priblížila, že súd bude najskôr rozhodovať o predbežnom prerokovaní návrhu. Pred rozhodnutím si ÚS SR vyžiada stanovisko parlamentu a vlády. Stanoviská môžu bez vyžiadania predkladať aj zástupcovia odbornej verejnosti, no na tie nemusí súd prihliadať.

Následne zvolá ÚS SR verejné pojednávanie za účasti všetkých účastníkov konania a napokon rozhodne, či spomínaný zákon je alebo nie je v rozpore s ústavou a ústavnými zákonmi. Medzičasom však môže ÚS SR rozhodovať aj o pozastavení účinnosti zákona.

Buď takéto opatrenie navrhne prezidentka, v tom prípade musí ÚS SR rozhodnúť bezodkladne, alebo bude rozhodovať o pozastavení účinnosti protiinflačného zákona z vlastného podnetu,“ objasnila organizácia.

ÚS SR môže pozastaviť účinnosť napadnutého zákona alebo jeho časti vtedy, ak by hrozilo, že zákon ohrozí základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok. Zdôraznila, že zákon ešte nie je účinný, keďže účinnosť nadobudne až od budúceho roka.

Plénum ústavného súdu

O ústavnosti zákona má rozhodovať plénum, ktoré sa skladá zo všetkých 13 sudcov ústavného súdu, pričom každý z nich je povinný hlasovať za niektorý z predložených návrhov a nemôže sa zdržať.

Via Iuris pripomenula, že plénum ÚS SR sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 13 sudcov. To znamená, že ak bude prítomných iba sedem sudcov, potom musí za prijatie návrh hlasovať všetci, inak návrh nie je prijatý.

Sudcovia budú hlasovať jednotlivo tak, že sa vyjadria, či sú za, alebo proti návrhu. Najprv hlasujú služobne mladší sudcovia a posledný hlas má predseda ÚS SR.

Zdroj: Webnoviny.sk – Ak ústavný súd vyhovie návrhu prezidentky, parlament bude mať pol roka na jeho prepracovanie © SITA Všetky práva vyhradené.