Ako investovať peniaze- všetko, čo potrebujete vedieť

0
Ako investovať peniaze- všetko, čo potrebujete vedieť
Zdroj: Canva

Investovanie je stále vyhľadávanejšou témou. Vďaka výbornej dostupnosti informácií sa investovanie stalo jedným z populárnych spôsobov, ako znásobiť náš kapitál a ochrániť financie pred infláciou. Ak vás láka svet investícií a chceli by ste sa o tejto oblasti dozvedieť viac, nachádzate sa na správnom mieste. Tento článok zahŕňa všetko, čo stačí k pochopeniu základných princípov investovania.

Dočítate sa: 

  1. Ako investovať peniaze
  2. aké sú základné princípy investovania,
  3. Ako investovať z hľadiska časového horizontu,
  4. Ako investovať z hľadiska výšky investície
  5. Aké sú najefektívnejšie spôsoby investovania peňazí

1.Ako investovať peniaze?

Zdroj: Canva
Zdroj: Canva

Investovať peniaze inými slovami znamená vložiť financie do rôznych fondov, akcií či nehnuteľností za účelom ich zhodnotenia. Jednoducho povedané, necháte peniaze pracovať za seba, namiesto toho, aby ich na vašom bežnom sporiacom účte znehodnotila narastajúca inflácia.

Čo potrebujem vedieť predtým, ako začnem s investovaním?

Pred každým investovaním je potrebná istá príprava a vedomosti. Je dôležité vzdelávať sa a získať aspoň základné porozumenie problematiky – alebo si nechať poradiť od skúseného špecialistu v danom odobre. Existuje veľa zdrojov, ktoré vám pomôžu nájsť si cestu k investičnému svetu.

Aký postup pri investovaní zvoliť?

Na začiatok si definujte svoje ciele a finančný horizont, v ktorom sa budete pohybovať. Stanovte si prehľadný investičný plán a účinnú stratégiu. Ak neviete ako na to, poraďte sa so svojím finančným konzultantom.

Inšpirácia: Pozrite si tento detailný návod, ako investovať peniaze, od profesionálneho investičného poradcu.

Aké výhody investovanie prináša?

Vo všeobecnosti sú investície kľúčovým faktorom pre rozvoj svetových ekonomík a hospodársky rast. 

Z osobného hľadiska je jednou zo základných výhod najmä násobenie vášho vlastného kapitálu a vytvorenie si pasívneho príjmu, v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.  

Tak, ako sme už spomenuli, tento proces vám pomôže aj ako inflačná ochrana.

V neposlednom rade sa vďaka investovaniu naučíte, ako aktívne ovplyvňovať svoje finančné prostriedky.  

Bežnou dezinformáciou je domnienka, že investori potrebujú enormný kapitál, aby mohli začať investovať. Opak je však pravdou. Jednou z ďalších výhod investovania je aj to, že k nemu skutočne nepotrebujete veľkú sumu peňazí. Nastavte si čiastku, ktorá výrazne nezaťaží váš rozpočet, a v prípade potreby ju postupne navyšujte – investovať môžeta začať aj s 30 Eurami mesačne.

Navyše si s pomocou investícii budujete finančnú rezervu, ktorú v prípade potreby môžete využiť – ak by ste investované peniaze namiesto toho minuli konzumným spôsobom, nevytvorili by ste si žiadnu rezervu.

Výhody investovania peňazí:

 • Zhodnocovanie vlastného kapitálu,
 • Vytvorenie pasívneho príjmu,
 • Inflačná ochrana,
 • Možnosť zlepšiť si svoju finančnú gramotnosť,
 • Aktívne sa učiť ovplyvňovať svoj finančný stav,
 • Možnosť investovať aj napriek nízkemu investičnému kapitálu.
 • Sporenie na dôchodok
 • Budovanie finančnej rezervy.

Načo si treba dať pri investovaní pozor?

Ak sa pýtate, na čo si v prípade investovania dať pozor, odpovedí je hneď niekoľko. Úspešné investovanie vyžaduje čas a úsilie. Investori musia sledovať finančné trhy, vedieť vyhodnocovať príležitosti a pravidelne aktualizovať svoje portfólio. Pravdou je, že v investovaní však neexistuje úplná istota a vo veľa prípadoch hrozí riziko straty (pri rozumnom nastavení investície len riziko dočasného poklesu). 

Najlepšou ochranou investície je vhodná diverzifikácia (rozloženie investície do rôznych zdrojov), dlhodobý prístup a nezapájanie sa do špekulatívnych investícii.

Ekonomické zmeny a trhová fluktuácia môže viesť k poklesu hodnoty aktív. Aj napriek tomu, že existuje potenciál na rast hodnoty investícií, výsledky nie sú garantované. V mnohých prípadoch, sa ale tento risk niekoľkonásobne osvedčil a investori z neho dokázali profitovať.

Nevýhody investovania peňazí

 • Možnosť finančnej straty: Nielen pri neopatrnom investovaní, ale aj kvôli nepredvídateľným situáciám na finančnom trhu. Extrémnym prípadom je napríklad krach burzy.
 • Výkyvy hodnoty investície: Hodnota investícií môžu výrazne kolísať kvôli trhovým výkyvom.
 • Potreba vzdelávať sa: Úspešné investovanie vyžaduje priebežné vzdelávanie alebo mať pri sebe investičného poradcu ako svojho mentora.
 • Časová náročnosť: Ak sa staráte o svoje investície sami a nejdete cestou jednoduchosti (= diverzifikované pasívne investovanie), správa investícií môže byť časovo náročná.
 • Poplatky a dane: Investovanie môže byť spojené s rôznymi poplatkami a zdaňovaním.
 • Emocionálne rozhodovanie: Nie je nič horšie ako vlastné emócie, ktoré preberú opraty z rúk pragmatického uvažovania. Emocionálne rozhodnutia môžu negatívne ovplyvniť výnosy.
 • Likvidita: Niektoré investície môžu byť menej likvidné, čo môže sťažiť rýchly výber peňazí z investície bez straty hodnoty. Príkladom sú nehnuteľnosti, ktorých predaj v niektorých obdobiach môže trvať relatívne dlho.

“JEDNO JE ISTÉ. MINIETE AŽ 100% RÁN, KTORÉ NEVYSTRELÍTE” -hokejista Wayne Gretzky

2. Základné princípy investovania peňazí

Zdroj: Canva
Zdroj: Canva

Pre postavenie pevných pilierov investovania je potrebné ovládať základy finančnej gramotnosti. Každý investor má svoj vlastný cieľ, a preto musí k svojej stratégii pristupovať individuálne. 

Vo financiách sa oplatí mať poriadok či už ide o finančnú rezervu, fluktuáciu príjmov a výdajov, či šetrenie.

Čo je diverzifikácia a prečo je dôležitá

Diverzifikácia je strategické rozloženie investície do rôznych aktív (akcie, dlhopisy, reality, peňažný trh atď.), sektorov alebo geografických oblastí. Cieľom diverzifikácie je zníženie rizika.  

Diverzifikácia je pre investora veľmi dôležitá, pretože pomáha minimalizovať potenciálne straty v prípade poklesu hodnoty jednej alebo viacerých investícií, čím sa zvyšuje stabilita a potenciálny výnos celého investičného portfólia. 

Pri dlhodobom investovaní a rozumnom nastavení investície nie je veľmi reč o tom, že investor pri investovaní môže prísť o významnú časť investície. Stále nejaká časť investície bude na tom lepšie a nejaké horšie. Dlhodobo by mali rásť všetky.  

Diverzifikáciou docielite to, že v akomkoľvek období budete mať časť investície v pluse a budete môcť z nej robiť výbery a znížite výkyvy hodnoty investície ako celku. 

Základ (nielen) investovania je finančná “železná” rezerva

Načo slúži finančná rezerva?

Finančná rezerva slúži najmä ako zábezpeka vytvorená na financovanie neočakávaných výdavkov. Je kľúčová pre väčšinu investorov. Veľakrát sa totiž stretávajú s neočakávanými výdavkami a sú nútení likvidovať svoje investície, čo môže viesť k finančnej strate. Najmä, ak trh práve nie je v priaznivom stave. Finančná rezerva vám pomôže zvládnuť takéto situácie bez výraznejšej ujmy a bez následného zadlženia sa.

Zároveň rezerva slúži na pokrytie prípadných neočakávaných bežných životných výdajov – vďaka rezerve tak nemusí investor v núdzi siahať na svoju investíciu, ale použije finančnú rezervu.

Zároveň aj investovanie predstavuje vytváranie rezervy.

Akú výšku by mala finančná rezerva mať?

Finančná rezerva by mala predstavovať aspoň 6 až 12 násobok našich celkových mesačných nákladov – čiže, aby sme v prípade straty zdroju príjmu dokázali z finančnej rezervy celkovo pokryť naše výdaje na 6 až 12 mesiacov. 

Výška rezervy prirodzene závisí od viacerých faktorov. Neexistuje univerzálne číslo, ktoré by platilo pre každého investora. Vo všeobecnosti sa však odporúča odložiť si niekoľkonásobok našich mesačných nákladov, ako môžete vidieť vyššie. 

V prípade, že bude rezerva príliš nízka, nebude vykrývať prípadné výdavky v čase krízy – podstatné je to, aby mal človek v prvom rade z čoho vyplácať nevyhnutné výdaje ako sú hypotéka, prípadné lízingy a ostatné náklady na živobytie.  

Na druhej strane nie je potrebné, ani aby bola rezerva až príliš vysoká, pretože nadbytočná čiastka sa môže použiť na investíciu a jej zúročenie.

Ako stanoviť presnú sumu rezervy?

Pri stanovení konkrétnej sumy je dôležité hľadieť na mesačné výdavky, stabilitu zamestnania, stabilnosť mesačného príjmu, rizikovosť či na samotné investičné ciele a stratégiu. Odporúča sa, preto odložiť si aspoň šesťnásobok mesačných výdavkov domácnosti. Platí však priama úmera: čím väčšie riziko straty, tým vyššia by vaša finančná rezerva mala byť.

Finančná rezerva je dôležitá. Nenahradí ju nič, ani poistenie straty zamestnania. Takéto poistenie je drahé s tvrdo nastavenými podmienkami pre poistné plnenie. Omnoho efektívnejšie je mať finančnú rezervu aspoň na 6 mesiacov vašich výdajov. Za tú nemusíte platiť nič, ale naopak, zarába peniaze vám. Cez poistenie si môžete riešiť závažnejšie situácie, ktoré spôsobujú dlhodobý alebo trvalý výpadok príjmu. 

Ako oddeliť osobné financie od investičných?

Poriadok vo financiách je pre investora kľúčový – nielen pre efektívne spravovanie a minimalizáciu rizika. Na začiatok je odporúčané oddeliť peniaze používané na osobné účely a peniaze používané na investovanie prostredníctvom viacerých bankových účtov. Bude tak jasne viditeľné, koľko peňazí sa nachádza na každom z nich.

Zároveň treba myslieť na to, že síce investovanie do vlastného podnikania tiež predstavuje investičný spôsob (mimochodom jeden z najvýnosnejších investičných spôsobov), dáva zmysel oddeliť takúto investíciu od našich investičných aktivít. 

Závisí samozrejme na druhu podnikania, ale princíp investovania je tiež v tom, že v prípade núdze môžeme investíciu premeniť na peniaze – čo sa neraz pri podnikaní nedá. 

Napríklad, ak investujeme do marketingu a PPC reklám, môže nám to prinášať podnikateľské výsledky, avšak takto investované peniaze už nevieme časom inak zhodnotiť – keby sme aj predávali náš web, nikto sa nebude pozerať na to, či sme na jeho propagovanie minuli X Eur.

Ako si spraviť prehľad vo svojej finančnej situácii?

 1. Evidovať si svoje príjmy a výdavky
 2. Prehodnotiť svoje dlhy (drahé splatiť, čo najskôr)
 3. Stanoviť si svoje finančné ciele, aby som vedel rozumne rozdeliť peniaze na investovanie
 4. Optimalizovať svoje výdavky (eliminovať tie, ktoré sú zbytočné a ich zrušením nijako neklesne životná úroveň pre rodinu)

Ako sa naučiť šetriť?

Stanovte si jasný rozpočet pre svoje vlastné výdavky a zároveň určte, koľko peňazí budete pravidelne investovať. Toto pravidlo dodržiavajte. Ak to považujete za potrebné, nastavte si automatický prevod peňazí z vášho bežného účtu na účet na investovanie. Dodržíte tak vašu stratégiu šetrenia.

Stratégia je jednoduchá – vždy míňajte menej, ako zarobíte. Ak chcete, aby vám to fungovalo, tak najskôr si peniaze odložte (investujte) a iba zvyšok míňajte. Ak niečo investujete, tak na tie peniaze zabudnite a nikdy ich nevyberajte na iný účel, ako na ten, na ktorý si ich odkladáte.

Inšpirácia: Pozrite si jednoduché spôsoby, ako začať zarábať viac peňazí, ako ich míňať.

Pri investovaní je najdôležitejšia vytrvalosť a zodpovednosť voči sebe samému.

Sú rôzne prístupy. Niektorí ľudia si evidujú všetky svoje výdaje, aby vedeli, koľko si môžu dovoliť investovať. Niekoho to baví, niekoho nie. Iní ľudia nesledujú svoje príjmy a výdaje, ale sledujú to, koľko si odkladajú.  

Dá sa povedať, že dôležitejšie ako to, koľko zarábate, je to, koľko si dokážete odložiť. Zvoľte si spôsob, ktorý najviac vyhovuje vám. Ak vám to funguje a každý mesiac dokážete investovať dostatočnú sumu, tak je to dobrá cesta. Ak vám to nefunguje, tak niečo musíte zmeniť. Buď veľa míňate, ale málo zarábate. 

“NAJVÄČŠÍ RISK, JE NERISKOVAŤ VÔBEC.”-investorka Mellody Hobson

3. Investície z hľadiska časového horizontu

Zdroj: Canva
Zdroj: Canva

Pri investovaní je kľúčové, aby váš investičný prístup a stratégia boli zamerané na konkrétny časový rámec. Pre krátkodobosť či dlhodobosť bude rozhodná likvidita kapitálu = tzv. ľahká speňažiteľnosť, alebo ako rýchlo dokážem svoje investície premeniť na peniaze. Takisto je dôležitý aj zámer investora, kvôli ktorému investuje.

Ako na krátkodobé investovanie?

Ak sa obávate, že nahromadené peniaze strácajú svoju hodnotu, krátkodobé investovanie môže byť pre vás správna cesta, ako tomu zabrániť. Medzi krátkodobé investície sa zaraďujú najmä cenné papiere, dlhopisy či bezpečné akcie.  

Krátkodobé investovanie je konzervatívnejšie. V niektorých obdobiach nemusí pokryť ani infláciu. Nie je to pravidlom, ale z dlhodobého pohľadu väčšina najkonzervatívnejších investícii (investície peňažného trhu) nepokryje dlhodobú infláciu. Krátkodobé investovanie nie je o naháňaní čo najvyšších výnosov, ale o zhodnotení rezervy s cieľom pokoriť alebo čo najviac sa priblížiť k inflácii. 

Všetky možnosti zdieľajú základnú spoločnú vlastnosť, ktorou je zaručená likvidita. Investície môžete premeniť na hotovosť už po pár mesiacoch.  

Vďaka krátkodobým investíciám vaše peniaze neznehodnotí inflácia. Navyše hovoríme o predvídateľných výnosoch, preto tento typ investície môžeme považovať za kvalitný a bezpečný. 

Oplatí sa nechávať peniaze na sporiacom účte?

Veľakrát sa krátkodobé investovanie nahrádza sporiacimi účtami v bežných bankách. Veľa z nich je poskytovaných bez viazanosti, čo znamená, že peniaze môžete kedykoľvek vybrať alebo ich tam vložiť. Nevýhodou je, že aj napriek tomu, že banky vyplácajú na sporiace účty pravidelné úroky, sú veľmi nízke. Krátkodobé investovanie vám preto prinesie vyšší výnos, ako bežný sporiaci účet. 

Mať peniaze na sporiacom účte môže dávať zmysel vtedy, ak úrok na ňom je vyšší, ako je výnos v konzervatívnych investíciách. To sa stáva málokedy. Obyčajne je to spojené s obdobím extrémne nízkych sadzieb centrálnych bánk, ktoré asi tak skoro naspäť nebudú. 

Výhodou sporiaceho účtu je likvidita, no neplatí to paušálne. Pri niektorých si vyberiete peniaze v priebehu niekoľkých minút, no pri niektorých to môže trvať aj niekoľko dní, čo sa približuje času výberu z investície mimo sporiacich účtov.

Ako na dlhodobé investovanie?

Pri dlhodobom investovaní sa investori zameriavajú na vysoký výnos. Musia rátať aj s tým, že dlhodobú investíciu nie je ľahké speňažiť, čo hovorí o nízkej likvidite. V tomto prípade sa využívajú financie, o ktorých je investor presvedčený, že ich v najbližších rokoch nebude potrebovať. Medzi pasívne investovanie patria dlhodobé akcie, indexové fondy či ETF fondy.

Vďaka dlhému časovému horizontu sa riziko straty rozkladá a neprichádza nárazovo. Investora netrápia krátkodobé výkyvy na finančnom trhu, pretože sa na dlhodobej časovej škále vyrovnajú a neovplyvnia investíciu. Ďalšou výhodou je daňová úľava, ktorá prichádza pri niektorých typoch dlhodobého investovania už po prvom roku.

Ako na jednorazové investovanie?

Základnou charakteristikou jednorazového investovania je možnosť umiestniť akúkoľvek vysokú sumu do finančných fondov naraz. Neexistuje žiadna horná hranica vkladu. Zväčša je kľúčové správne načasovanie a znalosť trhu. 

Je výhodné investovať pri poklese cien a predávať, keď sú na vrchole. Riziko straty peňazí nie je výnimkou ani pri jednorazovom investovaní a vždy musíte mať na pozore, že sa oplatí investovať len toľko, koľko ste ochotní stratiť. 

Príklad jednorazového investovania je napríklad investícia do nehnuteľnosti. Ak sa rozhodnete neskôr svoju nehnuteľnosť prenajímať, viete si vybudovať pasívny príjem, ktorý obohatí vaše konto každý mesiac. Ďalším z obľúbených spôsobov jednorazového investovania je investovanie do podnikania, či už do vlastného začínajúceho projektu alebo ako sponzor pre rôzne iné projekty a podniky. 

 Ako na pravidelné investovanie?

Pri pravidelnom investovaní investor rozkladá menšie sumy a investuje ich na niekoľkokrát v opakujúcich sa intervaloch. Jednou z najväčších výhod je, že dochádza k priemerovaniu ceny a fluktuácia trhu neovplyvní výnos tak výrazne, ako pri jednorázovom vklade. 

Každá z investovaných čiastok môže byť rozmiestnená v inom fonde či akcii a trh na ne vplýva individuálne. Investor má takto o niečo vyššiu záruku, že skončí v „zelených číslach,” tj. jeho výnos bude kladný. 

Pravidelne sa dá investovať takmer kdekoľvek. Obľúbeným spôsobom je práve investovanie do zlata a iných drahých kovov, ETF fondov, dlhopisov, akcií.

Aký je rozdiel medzi jednorazovým a pravidelným investovaním? 

Čo sa týka poplatkov, jednorázové a pravidelné investovanie sú si veľmi podobné a výhodnejšiu možnosť z tohto hľadiska by ste hľadali ťažko.  

Výhody pravidelného investovania je napríklad, že sa priemeruje nákupná cena a výkyvy hodnoty vašej investície. Svoj kapitál budujete postupne a prispôsobujete ho trhu. Pri jednorazovom investovaní, ste skôr „pasívny pozorovateľ“ a striehnete na dobu, kedy bude najvýhodnejšie vaše investované peniaze vybrať.

Nie je jednoznačné, ktorý z postupov je výhodnejší. Záleží od fázy, v ktorom sa finančný trh nachádza, investičného kapitálu či finančnej stratégie. Ideálnym spôsobom investície môže byť práve kombinácia oboch z postupov. Nezabúdajte, že aj z jednorazovej investície sa po istej dobe dá spraviť pravidelná.

 “ČAS SÚ PENIAZE.”

diplomat Benjamin Franklin

4. Ako investovať peniaze z hľadiska výšky investície

Zdroj: Canva
Zdroj: Canva

Jedným z najčastejších mýtov o investovaní je domnienka, že suma, ktorú investujete, musí byť vysoká. Opak je však pravdou. Jednoduché investície sa dajú vykonať aj vtedy, ak sa váš investičný kapitál pohybuje už vo výške 30–150 €. Maximálna hranica investície neexistuje.

Koľko investovať mesačne?

Ste pánom svojich investícií a môžete sa slobodne rozhodnúť o výške vašej investície. Všetko závisí od vašich finančných prostriedkov a investičnej stratégie. 

Bežná investičná suma sa môže pohybovať približne na 30 € mesačne na dobu 30 rokov. Ak je váš rozpočet vyšší, váš investičný vklad môže byť mesačne 100 € po dobu 30 rokov. Takáto vysoká investícia môže postupne pokryť dokonca aj hypotéku. 

Zvyčajne sa ale jednorazové investície pohybujú v číslach niekoľkých tisícok. Čo sa pravidelných investícií týka, investor ich zo svojho účtu odvádza približne každý mesiac a čiastky sa rozkladajú, preto sa veľakrát nejedná o tisícky, ale o nižšie sumy. Nezabúdajte, že investovanie vás nemá zruinovať, ale jeho cieľom je váš vlastný zisk.

Aké sú investičné trendy? Kde sa teraz investuje?

Pri aktuálnych investičných trendoch sa populárnym stal práve technologický sektor. Nie je prekvapením, že technológie a umelá inteligencia AI sú horúcou témou nielen u investorov. Veľa investorov vsádza na akcie spoločností, ktoré umelú inteligenciu rozvíjajú. Okrem iného sa vynímajú aj elektronický obchod či zdravotná spravodlivosť.

Kam investovať 1000 € ? 

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že sumu nemusíte investovať naraz do jedného druhu aktív. Odborníci odporúčajú diverzifikovať investorské portfólio, a to v pomere 40:40:10:10. Napríklad môžete 40 % uložiť do ETF fondov, ďalších 40 % do dlhopisov, 10 % do realitných fondov a zvyšných 10 % do alternatívnych aktív, akým je napríklad spomínané zlato. Takto rozmiestnené investície majú skvelý nábeh na vysoký výnos. 

Príkladom môže byť napríklad investícia do ETF a podielových fondov, akcií, dlhopisov či dokonca do peňažného trhu.

Kam investovať 10 000 € ? 

Ak disponujete kapitálom vo výške 10 tisíc eur, ktoré by ste radi investovali, existuje hneď niekoľko možností ako na to. Nezabúdajte na spomínaný odporúčaný pomer, v ktorom sa investície oplatí rozmiestniť.  

Ak sa pýtate kam investovať 10 000 tak, ako aj v predošlom odstavci môžeme využiť niekoľko možností. Relevantnými sú napríklad investície do podielových či ETF investičných fondov, dlhopisov, akcií a v aktuálnom vzostupe aj do zlata. Práve zlato má optimisticky očakávaný vývoj. 

Kam investovať 100 000 € ? 

Podobne, ako pri predchádzajúcich sumách, investovať sa nevypláca, ak financie nerozložíte v rámci vášho investičného portfólia. Diverzifikácia je kľúčová. Pri takto vysokej čiastke sa vám oproti spomínaným aktívam, ponúka možnosť investovať do nehnuteľností. 

Nehnuteľnosti predstavujú pre Slovákov istotu. Ceny nehnuteľností stabilne rastú a v aktuálnej situácii sa dostali takmer až na svoje cenové maximum. Pravdou však je, že ak sa rozhodnete investovať takúto čiastku a nediverzifikujete svoje portfólio iným spôsobom, nárast vášho kapitálu nebude tak výrazný, aký by mohol byť v prípade, že svoje peniaze investujete aj do rôznych iných aktív. Veľa investorov, preto v tomto prípade odporúča, že aj takto vysokú čiastku sa oplatí rozdeliť na menšie a primerane rozmiestniť. 

“INVESTÍCIE SÚ AKO POČASIE. AK VÁM NEVYHOVUJÚ PODMIENKY, MUSÍTE POČKAŤ KÝM SA VYČASÍ.”

-Lou Simpson, finančný poradca Warrena Buffetta

5. Aké sú najefektívnejšie spôsoby investovania peňazí?

Zdroj: Canva
Zdroj: Canva

Poznáte najefektívnejšie spôsoby, ako investovať peniaze? Poďme sa na ne spoločne pozrieť:

 1. Ako investovať do podielových fondov
 2. Ako investovať do ETF fondov
 3. Ako investovať do nehnuteľností
 4. Ako investovať do realitných fondov
 5. Ako investovať do akcií
 6. Ako investovať do dlhopisov
 7. Ako investovať na Forexe
 8. Ako investovať do zlata
 9. Ako investovať do striebra a drahých kovov
 10. Ako investovať do kryptomien a Bitcoinu
 11. Ako investovať do podnikania)
 12. Ako investovať do …. (známky, mince, veterány, podnikanie)

1. Ako investovať do podielových fondov?

Podielové fondy sú považované za jedny z najmenej rizikových aktív, ktoré sú obľúbené aj medzi slovenskými investormi. Definujú sa ako skupinová investícia. 

 Každý z investorov vloží do fondu vlastné peniaze a spoločnú čiastku následne investujú do drahších akcií, cenných papierov či iných aktív. Kvôli diverzifikácii portfólia sa peniaze veľakrát rozmiestňujú do rôznych odvetví, akými sú farmácia, priemysel, technológie, umelá inteligencia…

Celú vašu investičnú rodinu aktívne vedie finančný manažér, a preto nemusíte mať s investovaním plné ruky práce. Pri takomto investovaní dostávate vlastný podielový list a tým pádom sa nemusíte báť, že by vás niektorý zo spoluinvestorov o peniaze obral.  

Výhodou tohto spôsobu investovania je, že vďaka spoločnému fondu môžete začať s naozaj nízkou čiastkou. Vstúpiť do neho môžete kedykoľvek a takisto aj vystúpiť.

2.Ako investovať do ETF fondov?

Rovnako, ako podielové fondy aj ETF fondy sú jedny zo skupinových investícií. Takisto si kupujete istú časť portfólia cenných papierov vašou skupinovou investíciou.  

Od klasických podielových fondov sa však oddeľujú jednou základnou charakteristikou. Sú to fondy obchodovateľné na burze, ktoré kopírujú konkrétny vývoj investičného trhu. Väčšina z nich je riadená pasívne, bez finančného manažéra. Vďaka tomu ušetríte to, čo pri podielových fondoch musíte manažérovi zaplatiť a tento manažérsky poplatok je skutočne minimálny. 

Existuje niekoľko druhov ETF fondov, ako napríklad: akciové ETF, dlhopisové ETF, komoditné ETF, realitné ETF. Líšia sa najmä účelom a dĺžkou aktívnej investície. Na krátkodobé investovanie sa odporúča kombinácia dlhopisových a akciových fondov. Na dlhodobé investovanie sa zase v prípade tohto druhu fondov odporúča striedať jednorazovú a pravidelnú investíciu.

Pozrite sa, ako investovať do ETF fondov.

3. Ako investovať do nehnuteľností?

Na Slovensku sa práve najdôveryhodnejšou oblasťou investície stali nehnuteľnosti. Pozemky, domy či byty sú vnímané, ako veľká istota a majú záruku, že budú stúpať na cene. 

Je to jednoducho skvelá investícia do budúcnosti, nakoľko vašu nehnuteľnosť viete kedykoľvek predať a profitovať z tohto predaja. Ich nevýhodou je však, že sa o ne treba starať a nemožno ich nechať nedotknuté po celú dobu vlastníctva. 

Ak sa dostanete do situácie, kedy budete vašu nehnuteľnosť prenajímať, je dôležité si uvedomiť, že potrebujete dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie výdavkov počas mesiacov, kedy nehnuteľnosť nebude obývaná.  

Navyše sa váš majetok postupne opotrebováva a po istej dobe bude musieť byť zrekonštruovaný. Obrovskou výhodou prenajímateľa je však jeho pasívny príjem, ktorý si vybudujete vďaka svojej investícii. 

Pozrite si základné spôsoby, ako investovať do nehnuteľností.

4.Ako investovať cez realitné fondy?

Nehnuteľnosť nemusíte hneď kupovať. Jedným zo spôsobov investovania do nehnuteľností je umiestnenie financií do realitného fondu, ktorý funguje ako podielový, spoločný fond. Poskytnete vlastníkovi finančné prostriedky, ktoré využije na správu svojej nehnuteľnosti, ktorú zhodnotí. 

Ak sa rozhodnete pre tento typ aktív, môžete si vybrať medzi domácimi a zahraničnými realitnými fondami. Pravdou však je, že výnosy tohto typu aktív, sú celosvetovo kvôli inflácii nízke a veľakrát pôsobia nerentabilne.  

Vďaka realitným fondom viete diverzifikovať svoje portfólio a predísť tak riziku straty svojej investície. Existujú otvorené fondy, do ktorých viete kedykoľvek vstúpiť alebo z nich práve naopak, kedykoľvek vystúpiť.  

Čo sú to REITs? 

Z anglického Real Estate Investment Trusts = realitný investičný fond, je spoločnosť, ktorá vlastní nehnuteľnosť za účelom príjmu. V tomto prípade nehovoríme len o bytových priestoroch, ale aj o kanceláriách, skladoch, nemocniciach, klinikách, hoteloch či nákupných centrách. Vďaka nim sa investori môžu podieľať na výhodách vlastníctva aj bez toho, aby v skutočnosti operovali so skutočnými fyzickými nehnuteľnosťami. 

REITs zarábajú vďaka prenájmom a následným vyberania nájomného. 

Pozrite si detailné informácie ako investovať do nehnuteľností cez REITs.

5.Ako investovať do akcií?

Akcie sú cenné papiere, ktoré vám udeľujú vlastnícke právo na istý podiel vo firme. Inými slovami si kúpite istú časť firmy a získate podiel na jej výnosoch a zisku. Investor verí, že sa ním investované peniaze zúročia spoločne so zvyšovaním popularity firmy. Jedny z najznámejších akciových spoločností sú Apple, Microsoft, Visa, Samsung, Meta, Tesla…

Existujú akciové predikcie, ktoré vám umožnia vidieť, ktorá z firiem má predispozíciu na rast a zhodnotenie. Kvôli tomu, sa ale hodnota vašich akcií môže meniť zo dňa na deň. Ak firma príde na trh s unikátnym nápadom, má potenciál na rast a tým pádom stúpa záujem o jej akcie, s ktorými rastie aj ich samotná hodnota. V opačnom prípade zase prichádza riziko straty, kedy firme môže doslova za noc, klesnúť hodnota až do mínusových čísel.   

6.Ako investovať do dlhopisov?

Existuje jeden základný rozdiel, ktorý odlišuje dlhopisy od akcií. Ako je už vyššie uvedené, pri akciách máte podiel na zisku firmy, ktorej akcie ste kúpili.  

V prípade dlhopisov, poskytnete vami vybranej spoločnosti financie, vo forme nákupu cenného dlhového papiera. Daná spoločnosť je tým pádom postavená do roly dlžníka a bude vám pravidelne vyplácať zúročené finančné kupóny. Nestávate sa tým pádom spoluvlastníkom spoločnosti, ale jej veriteľom.  

Pri dlhopisoch je dôležité si uvedomiť, že skutočne nemajú garanciu a nesú rovnako vysoké riziko straty ako zvyšné druhy aktív. Dlhopisy, ako jedny z mála ponúkajú fixný výnos, ale toto tvrdenie nezaručuje úspech. V prípade neschopnosti dlžníka splatiť svoje dlhy, sa ako investor len veľmi ťažko k svojim peniazom dostanete naspäť. Hovoríme o riziku defaultu.  

Reálne vyhodnotenie rizika straty je, ale pri dlhopisoch veľmi náročné, a preto sa tento typ investície neodporúča pre začínajúcich či neskúsených investorov.

Štátne, komunálne alebo korporátne dlhopisy?

Štátne dlhopisy vydáva štát. Vďaka tomu patria medzi najkvalitnejšie dlhopisy, nakoľko majú takmer nulovú rizikovosť a štát vám garantuje, že vám ich splatí. Ich likvidita je skutočne vysoká a viete ich po istej dobe jednoducho speňažiť.  

Na druhej strane toto nízke riziko prináša fakt, že výnosy z týchto cenných papierov nesiahajú do atmosférických výšin a ich úročenie je nízke. 

Komunálne dlhopisy vydáva štát, mesto či samotná banka, ktorá potom z nich obci poskytne úver. Nazývajú sa aj muni dlhopisy. Slúžia na zveľaďovanie pamiatok, financovanie verejných projektov či poskytovanie verejných služieb.  

Rovnako, ako pri štátnych sa jedná o málo rizikový dlhopis. Jeho likvidita je však veľmi nízka. Tento typ dlhopisov bol populárny najmä v druhej polovici minulého storočia a dnes sa už postupne vytráca z trhu. 

Korporátne dlhopisy vydáva spoločnosť, korporát. Ten ich použije na chod svojej firmy a jej rozvoj s cieľom zaručiť, že firma bude profitovať. Tento typ dlhopisov prináša najvyššie riziko, ale takisto aj najvyššiu možnosť zisku. Je to typ dlhopisu s najvyšším zúročením. Aktuálne sú korporátne dlhopisy najvyhľadávanejšie spomedzi ostatných druhov.

7.Ako investovať do Forexov?

Forex predstavuje obchodovanie s menami na medzinárodných divíznych trhoch. Na obchodovanie s menami obchodníci využívajú kolísavé výmenné kurzy. Ak cena narastie, obchodník menu predá. 

Forex trading sa neodporúča začiatočníkom. Väčšina ľudí pri obchodovaní na forexe o svoje peniaze prichádza. Platí to nielen pre začiatočníkov, ale aj skúsených investorov. Investujte do toho, čomu rozumiete alebo investujte diverzifikovane do štandardných aktív v spolupráci si investičným poradcom.

8.Ako investovať do zlata?

Ako bolo už vyššie spomenuté, zlato sa na celom svete, vrátane Slovenska, považuje za jednu z najbezpečnejších investícií. Je to aktívum, ktoré si udržuje svoju hodnotu a statočne odoláva aj výkyvom finančného trhu.  

Okrem stability ponúkajú aj možnosť diverzifikácie portfólia a skvelú likviditu. Nevýhodou však je, že vám nie sú vyplatené žiadne dividendy či úroky. Zlato buď v správnej chvíli predáte alebo ho vlastníte, napríklad vo forme šperkov. Problém, ktorý sa vyskytuje pri zlate, je fakt, že aj napriek tomu, že majiteľ ho môže takmer kedykoľvek predať, nie vždy je toto rozhodnutie ziskové. Zlato naberá na hodnote, ale mnohokrát skutočne pomaly, a preto sa oplatí považovať zlato najmä za dlhodobú investíciu.  

Zlato sa dá kúpiť fyzicky, napríklad prostredníctvom známych zlatých tehál, ktoré fungujú ako cenová jednotka. Takisto fungujú aj zlaté mince a šperky. Pri fyzickom vlastníctve však musíte zvážiť starostlivosť a skladovanie. Ak nemáte záujem doma v trezore držať fyzické zlato, existujú ETF fondy, ktoré skupinovo investujú do akcií ťažbárov zlata alebo ETC fondy, cez ktoré investujete aj fyzické zlato.

Vo všeobecnosti zlato predstavuje najmä možnosť ako uchovávať hodnotu – a nie ju násobiť.

Pozrite si základné spôsoby ako investovať do zlata.

9.Ako investovať do striebra a drahých kovov? – 

Rovnako, ako pri zlate, sú striebro a drahé kovy uchovávateľom hodnoty. Majú skvelý potenciál zhodnotenia a dobrú likviditu.  

Aký je teda rozdiel medzi zlatom a ostatnými drahými kovmi? Existuje jeden základný. Striebro a drahé kovy sa pravidelne využívajú v priemysle, čo sa o zlate a jeho mäkkej štruktúre nedá povedať. 

Práve priemyselný dopyt má výrazný vplyv na cenu týchto kovov a investor môže vďaka tomu profitovať. Priamym dôkazom tohto vplyvu je práve volatilita = fluktuácia ceny striebra. Zlato je pomerne stabilné, zatiaľ čo striebro dosahuje omnoho vyšší nárast svojej ceny. Treba si dať pozor, pretože tak, ako cena striebra stúpa, sa môže aj naopak hlboko prepadnúť.

Čo sa týka zlata aj striebra – môže byť výhodne zamerať sa na investovanie do zberateľských či strieborných mincí. Viac informácií o zberateľstve mincí a numizmatike môžete nájsť v popise nad produktami tu.

Ako investovať do finančných derivátov?

Finančný derivát je produkt, ktorého hodnota je derivovaná = odvodená od hodnoty určitého finančného nástroja, akými sú akcie, dlhopisy, meny, či nehnuteľnosti a komodity.  

Hodnota finančného derivátu sa pohybuje spolu s hodnotou podkladového aktíva. Rizikovosť, likvidita a volatilita derivátov sa takisto odvíja od vlastností podkladových aktív. Existujú základné druhy derivátov, ktorými sú: Futures, Forwards, Swaps, Options.

10.Ako investovať do kryptomien a Bitcoinu?

Kryptomeny sú jednou z najnovších a najmodernejších aktív. Svojou popularitou si získali pozornosť väčšiny skúsených investorov. 

Pre kryptomeny je známe, že ich vzostupy a zostupy sú veľmi rýchle. Nie je nevídané, že v priebehu jedného dňa sa hodnota vašej investície zmení o desiatky percent. Napríklad taký Bitcoin mal v roku 2010 hodnotu 0,05 dolára. Aktuálne sa cena jedného Bitcoinu pohybuje niekde vo výške 40 000 dolárov.

Spomínaný Bitcoin pôvodne vznikol ako elektronický platobný systém. Aj napriek tomu, že prešlo už dlhšie obdobie, tak sa nedá ani zďaleka povedať, že by sa uchytil ako platidlo. Na platenie sa využíva iba výnimočne a drvivá väčšina ľudí ho využíva iba na špekulatívne investovanie.  

Celková kapacita a ponuka Bitcoinu je však obmedzená. Momentálne je v obehu 21 miliónov Bitcoinov. Okrem Bitcoinu sú veľmi známe aj iné kryptomeny ako: Etherum, XRP, Litecoin, Dogecoin…

Aké sú výhody Bitcoinu?

Čo sa jeho výhod týka, existuje ich hneď niekoľko. Nie je závislý na inflácii a priamo ju nijako neovplyvňuje. Svet Bitcoinu operuje samostatne je oddelený od centrálnych bánk. Poskytuje rýchle a dostupné transakcie po celom svete. Existuje len vo virtuálnom priestore a nedá sa fyzicky vytlačiť, iba speňažiť.

Aké sú nevýhody Bitcoinu?

Ceny jeho akcií kolísajú a ste neustále vystavení riziku straty. Ešte stále nie je prijímaný každou spoločnosťou a obchodom, preto univerzálnosť tohto platidla nie je úplne zaručená. Transakciu nikdy nie je možné zobrať späť akonáhle je vykonaná. V neposlednom rade si tiež treba uvedomiť, že Bitcoin ani žiadna z kryptomien by bez internetu nefungovali a všetci jeho investori sú na ňom viac než závislí.

Zároveň si za Bitcoin len ťažko kúpite jedlo, auto či dom.

11.Ako investovať do podnikania?

Investícia peňazí do vlastného podnikania je možnosťou, ktorú využíva nemalé percento investorov. Na rozdiel od ostatných druhov investovania, si táto investičná možnosť často vyžaduje veľa úsilia, pozornosti a času. 

Aby ste si zaručili zisk vlastnej spoločnosti, musíte mať skvelo nastavenú podnikateľskú stratégiu a výnimočný nápad s prepracovaným know-how.  

Na druhej strane, ak sa nechystáte zakladať vlastný podnik, ešte stále môžete peniaze do podnikania investovať a podporiť tak iné začínajúce firmy. Môžete odkúpiť akcie tejto novozaloženej spoločnosti a podieľať sa na jej ziskoch. 

Ak chcete však firmu podporiť už v jej začiatkoch, pomôžu vám k tomu podielové fondy, ktoré budú fungovať ako pôžička pre podnikateľa vášho výberu.

Pozrite si spôsoby, ako investovať do vlastného podnikania.

12.Ďalšie obľúbené spôsoby investovania:

Ako investovať do známok?

Možno to veľa ľudí prekvapí, ale známky na Slovensku dosahujú hodnotu miestami až 100 tisíc eur. Na svetovej burze známok je však ročný obrat odhadovaný až na 12 miliárd eur.  

Za zberateľské známky sa považujú tie, ktoré pochádzajú z pravidla spred roku 1900. Hodnota známok sa určuje podľa doby vzniku, jej príbehu, ktorý známka nesie či predchádzajúcich majiteľov.  

Ak sa rozhodnete investovať do známok, môžete si byť istí, že budú rásť na svojej hodnote. Navyše slúžia, ako príjemný zberateľský kúsok a raz ich vaši potomkovia môžu bezprostredne zdediť.

Zaujímavosť: Pozrite si viac o filatelii a možnosti zberateľstva známok.

Ako investovať do veteránov?

Investovanie do historických vozidiel nemusí byť len koníček a srdcová záležitosť. Ide o spojenie investovania s vašou prípadnou vášňou. 

V tejto oblasti je znalosť kľúčová. Musíte prejsť niekoľko stoviek inzerátov, aby ste sami našli auto, do ktorého sa oplatí investovať. Autá s najlepším potenciálom sú tie, ktoré boli na svoju dobu niečím extravagantné či špecifické.  

Majte na pamäti, že nejde len o jeho kúpu – musíte sa starať aj o jeho servis a údržbu. Veľakrát auto treba zrekonštruovať, čím zvýšite jeho hodnotu. Práve kľúčovým sa musí stať dobrý predaj niekomu, kto ocení kus histórie, ktorý mu prostredníctvom vozidla odovzdáte.

Ako investovať do umenia?

Umenie nevzniká za primárnym cieľom výnosu. Investor by si mal pri takomto druhu investície uvedomiť, že odmenou za jeho investíciu nemusia byť priamo peniaze. Kúpa diela sa považuje za vhodný spôsob, ako uložiť peniaze s pridanou artistickou hodnotou. 

Likvidita ani volatilita však nie je zaručená, ak sa bavíme o umení. Nikto nevie zaručiť, že vaše dielo bude ľahko speňažiteľné a ani to, že jeho hodnota porastie do astronomických výšin. Vo veľa prípadoch, má na to ale veľmi dobrý predpoklad.

 

“VŠETKO BEZPEČNÉ A POHODLNÉ, JE PRÁVE PRI INVESTOVANÍ NAJMENEJ VÝNOSNÉ. RISK JE ZISK.”

-obchodník Robert Arnott

 žiadne príspevky na zobrazenie