LOADING

Type to search

BIZNIS FREELANCE ODPORÚČANÉ ŽURNÁL

Ako robiť handmade bez živnosti?

Stanislava Poláková

Na svete existuje množstvo šikovných žien, ktoré dokážu vyrobiť všetko od kozmetiky cez bižutériu až po oblečenie. Tieto akčné ženy majú môj obrovský obdiv, keďže ja som na akúkoľvek ručnú prácu totálne nezručná.

Často však dostávame otázku, ako túto svoju šikovnosť pretaviť do úspešného podnikania. Alebo ako svoju tvorbu zlegalizovať. Na toto máte v podstate tri možnosti.

Môžete si založiť kapitálovú spoločnosť (najčastejšie sro), živnosť alebo svoje podnikanie uskutočniť ako slobodné povolanie.

Medzi tým, čo je živnosť a čo už slobodné povolanie, je často len tenká hranica. V súčasnosti sú platby voči štátu medzi týmito dvoma možnosťami rovnaké, drobné rozdiely sú len v prípade ostatných povinností.

V prípade, že sa rozhodnete práve pre slobodné povolanie, v článku sa dozviete, čo to vlastne je, čo môžete pod slobodným povolaním robiť a ako si ho zriadite.

hand made, podnikanie bez živnosti, ako podnikať, účtovníctvo

Zdroj: Pexels

Čo je to slobodné povolanie?

Pod názvom slobodné povolanie sa ukrýva veľké množstvo činností. V zákone o živnostenskom podnikaní sa dočítate, čo všetko nie je živnostenské podnikanie, a teda je to slobodné povolanie.

Najčastejšie si ľudia predstavia len nejakú umeleckú činnosť, ale v skutočnosti je to oveľa širší záber činností. Spadajú sem napríklad lekári, notári či audítori. Ak vás to zaujíma podrobnejšie, preštudujte si § 3 tohto zákona.

To, čo nás v tomto prípade zaujíma, je § 3, ods. 1, časť b. A teda: využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi, ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady.

To znamená, že predávate výrobok či službu, ktorá je výsledkom vašej činnosti. Tento výrobok je niečo, čo sa dá chytiť, vidieť či počuť, prípadne nejakým spôsobom zachytiť zmyslami. Je to činnosť spojená s vyvíjaním umeleckých aktivít.

Teda ako slobodné povolanie môžete predávať iba svoje výrobky alebo služby. Nemôžete predávať niečo, čo ste nevyrobili. Ak by ste teda chceli predávať napríklad mydlá, ktoré vyrába vaša suseda, na tento predaj už musíte mať živnosť.

Výroba handmade výrobkov spadá pod podnikanie podľa Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z.).

Tento zákon rozlišuje dva druhy príjmov – aktívne príjmy a pasívne príjmy. V závislosti od druhu príjmu sa potom uplatňuje rôzny spôsob zdaňovania.

Aktívne príjmy sú príjmy, ktoré aktívne dosahujete. Znamená to, že niečo vyrobíte a predáte. V tomto prípade podávate daňové priznanie, ako keby ste mali živnosť.

Pasívne príjmy, teda príjmy z použitia diela, sa zdaňujú priamo zrážkovou daňou. V prípade handmade výrobkov si neviem predstaviť, čo by tam mohlo spadať, ale ak máte tip, napíšte nám :) Nie je potrebné ich zahŕňať do daňového priznania. Zrážkou sa považujú za vybavené.

Hand made, ponikanie bez živnosti, ako podnikať, ako začať podnikať

Zdroj: Pexels

Ako si ho založím?

Neexistuje žiadna špeciálna inštitúcia, kde sa treba registrovať (ako je v prípade živnostníkov Živnostenský úrad). Jednoducho si poviete, že sa stávate slobodným umelcom a stanete sa ním.

Asi najčastejšia mylná informácia, ktorú sa dočítate na internete, je, že sa musíte registrovať na Štatistickom úrad. Táto registrácia sa týka iba niektorých činností, ktoré spadajú pod slobodné povolanie, autorov sa však netýkajú.

Po vašom rozhodnutí, ale tak či tak, treba navštíviť tri inštitúcie:

  • Daňový úrad
  • Zdravotnú poisťovňu
  • Sociálnu poisťovňu

Na daňovom úrade sa treba registrovať za platiteľa dane z príjmov. Registrácia sa vykonáva na tomto tlačive. Môžete si ho vyplniť a vytlačiť, prázdne tlačivo dostanete aj na daňovom úrade. K registrácii sa prikladá čestné prehlásenie, že vykonávate umeleckú činnosť, a že z činnosti dosahujete príjem.

Po registrácii vám daňový úrad pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré budete uvádzať na všetkých svojich dokumentoch. A na základe tejto registrácie vám vzniká povinnosť zdaniť svoje príjmy a podať daňové priznanie.

Od daňového úradu dostanete kartičku Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla.

Ďalej je potrebné navštíviť zdravotnú poisťovňu, ktorú informujete o tom, že vykonávate činnosť slobodného povolania. So zdravotnou poisťovňou si treba dohodnúť výšku preddavkov na zdravotné poistenie.

A do tretice navštívite sociálnu poisťovňu, ktorú treba informovať o začatí výkonu slobodného povolania. Toto urobíte veľmi jednoducho, stačí predložiť čestné prehlásenie o výkone činnosti slobodného povolania. Odvody do sociálnej poisťovne nie je potrebné platiť od začiatku. Povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie môžu vzniknúť až v nasledujúcom roku. Ak vám táto povinnosť vznikne, dostanete od Sociálnej poisťovne o tom informáciu.

S výkonom slobodného povolania sú spojené ďalšie každoročné povinnosti, ktoré nájdete zhrnuté v ďalšom článku :) Sledujte nás.

Ak máte otázky k téme, na ktoré ste nenašli odpoveď, napíšte mi na mail alebo na Facebooku.

Tags:
Stanislava Poláková
Stanislava Poláková

Venujem sa účtovníctvu malých podnikateľov a živnostníkov,mzdám a ekonomickému poradenstvu. Som autorkou ebookov 10+1 dôležitých informácií pre živnostníkov a Príručka živnostníka.

  • 1

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X