ALD Automotive úspešne zrealizovala akvizíciu spoločnosti LeasePlan a oznamuje zmeny v manažmente

0
ALD Automotive úspešne zrealizovala akvizíciu spoločnosti LeasePlan a oznamuje zmeny v manažmente

23.5.2023 (SITA.sk) – Spoločnosť ALD Automotive úspešne dokončila akvizíciu 100% podielu spoločnosti LeasePlan, jednej z popredných svetových spoločností v oblasti správy vozového parku a mobility. LeasePlan doposiaľ patril do konzorcia vedeného spoločnosťou TDR Capital.

Táto akvizícia predstavuje zásadnú zmenu na trhu, zlúčená skupina sa s celkovým počtom 3,3 milióna spravovaných vozidiel po celom svete stala vedúcim globálnym hráčom na poli udržateľnej mobility. Spojením síl budú ALD Automotive a LeasePlan lídrami v oblasti dosahovania nulových emisií a budú ďalej výrazne formovať digitalizáciu odvetvia. Zlúčený subjekt synergiou znalostí, kompetencií a veľkosti posilňuje svoju konkurencieschopnosť s cieľom dosiahnutia udržateľného rastu.

Po dokončení tejto akvizície začnú ALD Automotive a LeasePlan na Slovensku proces integrácie do jednej spoločnosti. Proces podlieha schváleniu regulačných orgánov.

Na čele strategického rozvoja zlúčeného subjektu bude stáť Rastislav Podlipný, doterajší výkonný riaditeľ spoločnosti LeasePlan Slovensko, ktorého s okamžitou platnosťou poveril vedením Tim Albertsen, generálny riaditeľ ALD Automotive | LeasePlan. Daniel Tomaško, doterajší generálny riaditeľ ALD Automotive na Slovensku, je s okamžitou platnosťou menovaný za vedúceho oddelenia stratégie a transformácie pre Slovensko.

Rastislav Podlipný je jedným z kľúčových talentov vybraných z ALD Automotive a zo spoločnosti LeasePlan, ktorý má najlepšie predpoklady na realizáciu náročného integračného plánu a na úspešné dosiahnutie strategického rastu v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch.

Životopis

Rastislav Podlipný nastúpil do spoločnosti LeasePlan Slovakia v roku 2013 ako finančný riaditeľ a v rámci svojej funkcie zároveň pôsobil na oddelení transformácie a informačných technológií. V januári 2019 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa slovenskej pobočky.

Rastislav vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1999 v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia, kde zastrešoval úlohy pre oddelenie financií a controllingu. V roku 2002 nastúpil do spoločnosti poskytujúcej IT služby v rámci skupiny Erste Bank, kde zastával riadiace funkcie v regiónoch Slovenska, Českej republiky a Maďarska.

O spoločnosti

ALD Automotive | LeasePlan

ALD Automotive | LeasePlan je popredným globálnym hráčom v sektore udržateľnej mobility, ktorý poskytuje komplexné služby v oblasti lízingu, flexibilné predplatené služby, služby správy vozového parku a riešenia multi-mobility pre klientelu zloženú z veľkých spoločností, malých a stredných podnikov, živnostníkov a súkromných osôb. S najširším pokrytím v 44 krajinách prostredníctvom priameho zastúpenia využíva ALD Automotive | LeasePlan svoje jedinečné postavenie na lídrovanie odvetvia na ceste k dosiahnutiu nulových emisií a ďalšiemu formovaniu digitálnej transformácie prostredníctvom inovácií a služieb podporujúcich technológie, ktoré umožňujú rozsiahle zavádzanie udržateľnej mobility.

Spoločnosť ALD Automotive | LeasePlan s 15 700 zamestnancami na celom svete spravuje 3,3 milióna vozidiel (údaj z marca 2023).

Spoločnosť je kótovaná v oddelení A burzy Euronext v Paríži (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD). Väčšinovým akcionárom ALD Automotive | LeasePlan je Societe Generale.

Viac informácií nájdete na www.aldautomotive.com

Informačný servis

Viac k témam: Akvizícia, PR
Zdroj: SITA.sk – ALD Automotive úspešne zrealizovala akvizíciu spoločnosti LeasePlan a oznamuje zmeny v manažmente © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie