Až 6 z 10 slovenských mužov cíti tlak kvôli potrebe zabezpečiť rodinu

0
Až 6 z 10 slovenských mužov cíti tlak kvôli potrebe zabezpečiť rodinu

Prieskumy ukazujú, že nepriaznivá finančná situácia môže mať vážne následky na duševné zdravie mužov. Pri príležitosti sviatku Dňa otcov a mesiaca duševného zdravia mužov, ktorým je mesiac jún, prináša 365.bank odporúčania, ako stres z osobných financií zmierniť.

Nevítaný hosť v podobe finančného stresu významne ovplyvňuje duševné zdravie predovšetkým u mužov, pretože vzniká v dôsledku stereotypov a spoločenského nátlaku, ktorý mužov stavia do pozície živiteľov rodiny.

Finančný stres tichým nepriateľom duševného zdravia slovenských mužov

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií narastá výskyt nových pacientov s duševnou poruchou približne o 23 % ročne. Depresia pritom môže byť umocnená existenčnými problémami, ekonomickou situáciou, ako aj negatívnymi situáciami, ktoré sa týkajú peňazí.

Zadlženosť, vysoké náklady na život alebo nízky príjem sú faktory, ktoré vyvolávajú nepríjemné pocity spôsobujúce úzkosti alebo až depresiu. Na Slovensku vykazuje symptómy depresie až 25 % mužov, pričom nemalou časťou sa na tom podieľajú ekonomické faktory.

Prečítajte si: Viete si predstaviť grilovaciu sezónu s tofu? Vyskúšajte tieto tri recepty

Spoločenský tlak narúša pocit stability v rodine

Z prieskumu 365.bank vyplynulo, že až 6 z 10 mužov cíti vysokú mieru tlaku kvôli potrebe finančne zabezpečiť rodinu. V dôsledku toho sú pod väčším stresom, ktorý zohráva svoju úlohu pri rozhodnutí, založiť si rodinu. Mnoho žien totiž pri odchode na materskú dovolenku očakáva, že ich finančná situácia ostane nezmenená, čím sa požiadavky na mužov rapídne zvyšujú.

Autor fotky: Pexels_Jonathan Borba

Téma krízy financií v rodinách je mužmi citlivo vnímaná najmä kvôli nenaplneniu potreby postarať sa o rodinu, vytvárať v rodine pocit stability. Neraz to majú muži spojené s pocitom, že ak nedokážu zabezpečiť rodinu, ide o ich osobné zlyhanie a narúša to ich sebaobraz ako silných a starostlivých. Je to spôsobené aj spoločenským tlakom, že dobrý muž je ten, ktorý všetko vie, dokáže a zabezpečí,” hovorí psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Križo.

Paradoxom, ktorý je podložený prieskumom University of Bath vo Veľkej Británii, je tiež aj to, že väčšine mužov spôsobuje nadmerný stres, pokiaľ sa ich partnerka podieľa na príjmoch do rodinného rozpočtu viac ako 40 percentami.

Prečítajte si: Dcéry nebohého plukovníka: Tragikomická poviedka na tému osamelosti a psychologickej manipulácie žien v rodine

Riešením stresu je finančné plánovanie, ale aj vyhľadanie odbornej pomoci

Základom riešenia situácie je vzdelávanie a plánovanie výdavkov. Vytvorenie realistického rozpočtu a redukcia zbytočných výdavkov sú prvé kroky k vybudovaniu finančnej stability.

„Muži sú v dôsledku spoločenských stereotypov pod väčším tlakom, pričom tejto téme sa venuje len málo pozornosti. Finančné starosti a duševná nepohoda sú pre nich bežné, preto je dôležité zaoberať sa riešeniami, ako možno znížiť stres z peňazí. Odporúčame začať prehľadom svojich príjmov a výdavkov a následne sa zamerať na možné úspory. Vyhýbanie sa zbytočným nákladom a rozumné, zodpovedné míňanie, vrátane konsolidácie dlhov, sú kľúčové. Taktiež je dôležité vytvárať si pravidelnú finančnú rezervu, čo prispieva k väčšej duševnej pohode,“ odporúča Head of PR v 365.bank Linda Valko Gáliková.

Finančný stres môže v krajných prípadoch viesť až k sociálnej izolácii a vážnym psychickým problémom. Napriek tomu majú práve muži väčší problém, vyhľadať odbornú pomoc. Špeciálne by si na stres z financií mali dávať pozor ľudia s diagnostikovanými duševnými chorobami, pretože u nich je vyššia pravdepodobnosť, že stres odštartuje kolotoč ekonomických problémov.

Autor fotky: Pexels_Pixabay

Podpora duševného zdravia je dôležitá najmä preto, aby človek neostával sám v prežívaní. Cieľom terapeutickej práce ale nemá byť náhrada blízkosti a podpory, ale jej aktivácia v prirodzenom prostredí rodiny a blízkych. Terapeut alebo psychológ pomáha opätovne obnoviť vzťahy a sebadôveru, ktorá môže byť naštrbená práve finančným stresom,” dopĺňa psychológ Viktor Križo.

Finančný stres je tichým strašiakom mužov na Slovensku a častým dôvodom psychickej nepohody. Je preto dôležité, aby mali muži prístup k odbornej pomoci, vďaka ktorej tieto výzvy zvládnu. Podpora v oblasti duševného zdravia a konsolidácia osobných financií dokážu pomôcť pri zmiernení stresu, a tým aj zlepšiť kvalitu života mužov.

Autor titulnej foto: Pexels_Nathan Cowley

žiadne príspevky na zobrazenie